Använda funktionstangenterna på MacBook Pro med Touch Bar

Du kan komma åt funktionstangenterna (F1–F12) på Touch Bar på din MacBook Pro genom att hålla ned funktionstangenten (fn) längst ned till vänster på tangentbordet.

Touch Bar på MacBook Pro ändras för att visa funktionstangenterna som du kan välja och återgår sedan till sitt tidigare tillstånd när du släpper funktionstangenterna.

Du kan visa funktionstangenterna permanent i Touch Bar för en del program:

 1. Välj Tangentbord i Systeminställningar.
 2. Klicka på Kortkommandon.
 3. Välj Funktionstangenter i det vänstra sidofältet.
 4. Klicka på +-symbolen och navigera sedan till programmet och välj det.

När du nu öppnar eller byter till det här programmet visar alltid Touch Bar funktionstangenterna.

Du kan även använda ett tangentbord på skärmen för att komma åt funktionstangenterna:

 1. Välj Tangentbord i Systeminställningar.
 2. Markera Visa tangentbords-, emoji- och teckenvisare i menyraden.
 3. Välj visningssymbolen  i menyraden och välj sedan Visa tangentbordsvisaren.

Ett skrivbord på skärmen visas med funktionstangenterna som du kan klicka på.


Använda funktionstangenter i Windows

När du använder Boot Camp för att köra Windows på din MacBook Pro fungerar funktionstangenterna på samma sätt som i macOS. Håll ned funktionstangenten (fn) på tangentbordet så visas funktionstangenterna.

Du kan även använda Windows skärmtangentbord för att komma åt funktionstangenterna:

 1. Från Windows-menyn klickar du på menyobjektet Windows Ease of Access.
 2. Klicka på skärmtangentbord.
 3. Klicka på fn-tangenten. Funktionstangenterna visas på skrivbordet på skärmen.

Du kan också göra så att funktionstangenterna alltid visas i Touch Bar när du använder Windows utan att du behöver hålla ner funktionstangenten (fn): 

 1. Klicka på uppilen i systemfältet i Windows för att visa fler symboler.
 2. Klicka på den mörkgrå diamantformade Boot Camp-symbolen.
 3. Välj kontrollpanelen för Boot Camp från den meny som visas.
 4. Klicka på Ja för att tillåta att kontrollpanelen körs.
 5. Klicka på fliken Tangentbord.
 6. Välj Använd F1, F2 och så vidare som vanliga funktionstangenterför att få funktionstangenterna att visas i Touch Bar hela tiden.Avmarkera kryssrutan så återgår funktionstangenterna till standardbeteende.
Publiceringsdatum: