Spela, upprepa och blanda musik

På skärmen Spelas nu kan du spela musik, upprepa och blanda låtar och mycket mer.

För att slå på eller stänga av blanda eller upprepa frågar du Siri eller använder kontrollerna i appen Musik på din iPhone, iPad eller iPod touch, i appen Apple Music på din Android-enhet, i iTunes på din Mac eller pc eller appen Musik på din Apple Watch.

Funktionerna i Apple Music och iTunes kan variera beroende på land eller region. Läs mer om vad som är tillgängligt i ditt land eller region.

 

På iPhone, iPad, iPod touch eller en Android-telefon

På din iOS- eller Android-enhet kan du slå på blanda på två platser och upprepa på en plats:

  • Längst upp i en spellista eller ett album visas knappen  Blanda till höger om  Spela upp. Tryck på  Blanda för att starta uppspelningen av musik i slumpvis ordning. Knappens färg ändras inte.
  • När du spelar upp musik visas en spelare längst ned eller långt ned till höger av bildskärmen. Tryck på spelaren för att öppna Spelas nu. Rulla sedan uppåt. Du hittar knapparna  Blanda och  Upprepa ovanför Låttexter. Knapparnas färger ändras om du har aktiverat blanda eller upprepa.

Kontrollera Spelas nu för att se om knapparna  Blanda eller  Upprepa har ändrat färg om din musik spelas upp i slumpvis ordning eller upprepas och du inte kommer ihåg att du aktiverat Blanda eller Upprepa.

Blanda låtar

Spela upp ett album, en spellista eller några låtar. Öppna sedan skärmen Spelas nu och rulla uppåt.

Tryck på  Blanda för att slå på blanda. Musiken spelas upp i slumpvis ordning. Tryck på  Blanda igen för att stänga av blanda.

Upprepa låtar

Spela upp ett album, en spellista eller en låt. Öppna sedan fönstret Spelas nu och rulla uppåt.

Tryck på  Upprepa en gång för att slå på upprepning för en hel spellista eller ett helt album. Tryck på  Upprepa igen för att slå på upprepning för en låt. Tryck på  Upprepa en tredje gång för att rensa upprepningen.

En iPhone X med Spelas nu öppet. Blanda är påslaget.

Om blanda är påslaget är knappen Blanda rosa.

 

En iPhone X med Spelas nu öppet. Upprepa är påslaget.

Om upprepa är påslaget är knappen  Upprepa rosa.

 

Fler alternativ

Under knapparna Blanda och Upprepa på Spelas nu hittar du låtens text1 och en lista med låtar som kommer att spelas härnäst. Om du vill ändra ordningen för Nästa drar du låtar med symbolen Flytta på din iOS-enhet eller symbolen Flytta på din Android-enhet för att ändra följden, eller sveper åt vänster för att ta bort en låt som du vill hoppa över. Om symbolen Flytta eller symbolen Flytta inte visas stänger du av upprepa.


På Mac eller pc

Överst på MacBook med iTunes öppet.

När du spelar musik i iTunes på en Mac eller pc kan du stänga av blanda eller upprepa längst upp i iTunes-fönstret.

Blanda låtar

Spela upp en spellista eller ett album och klicka sedan på symbolen Blanda för att stänga av blanda. Musiken spelas upp i slumpvis ordning. Klicka på symbolen Blanda igen för att stänga av blanda.

Om Blanda är påslaget visas Blanda-symbolen.

Upprepa låtar

Spela upp en spellista, ett album eller en låt och klicka sedan på symbolen Upprepa en gång för att slå på upprepa för hela spellistan, albumet eller för en enstaka låt. Klicka på symbolen Upprepa igen för att slå på upprepa för en låt i en spellista eller ett album. Klicka på symbolen Upprepa en tredje gång för att rensa upprepningen.

Om upprepa är påslaget visas symbolen Upprepa eller symbolen Upprepa.

Fler alternativ

Längst upp i iTunes-fönstret kan du också spola tillbaka, pausa eller snabbspola en låt, kontrollera låtens volym, visa låttexter1, dela en låt, använda AirPlay för att strömma låten och mer.


På Apple Watch

När du spelar musik i appen Musik på din Apple Watch Series 3 eller senare kan du styra den från appen Musik. Du behöver ha AirPods eller Bluetooth-hörlurar för att lyssna på musik med din Apple Watch.

 

Blanda låtar

Använd Dock för att öppna appen Musik. Välj sedan en spellista eller ett album att spela upp. Tryck på symbolen Lista på uppspelningsskärmen.

Tryck på symbolen Blanda för att slå på blanda. Musiken spelas upp i slumpvis ordning. Tryck på symbolen Blanda igen för att stänga av blanda.

 

Upprepa låtar

Använd Dock för att öppna appen Musik. Välj sedan en spellista eller ett album att spela upp. Tryck på symbolen Lista på uppspelningsskärmen.

Tryck på symbolen Upprepa en gång för att slå på upprepning för en hel spellista eller ett helt album. Tryck på symbolen Upprepa igen för att slå på upprepning för en låt. Tryck på symbolen Upprepa en tredje gång för att rensa upprepningen.

 

Om Blanda är påslaget visas Blanda-symbolen.

 

Om upprepa är påslaget visas symbolen Upprepa eller symbolen Upprepa.

 

Fler alternativ

När du spelar upp musik vrider du Digital Crown för att styra låtens volym.


Läs mer

 

1. Låttexter är inte tillgängliga för alla låtar. Läs mer om låttexter i Apple Music.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: