Versionsinformation för Apple School Manager

Läs mer om uppdateringarna och ändringarna som vi gör i Apple School Manager. Uppdateringarna ackumuleras så att du alltid har de senaste funktionerna när du startar Apple School Manager. Du kan se vilka funktioner som ingår i de olika versionerna nedan.

Oktober 2022

 • Lagt till stöd för Sign in with Apple at Work & School. Läs mer
 • Lagt till stöd för att aktivera betafunktioner. Läs mer

 

Maj 2022

 • Stöd för federerad autentisering med Google Workspace har lagts till. Läs mer
 • Uppdaterade användargränssnittet för Inställningar, Användare och Enheter.

     


Oktober 2021

 • Administratörer, platsansvariga eller personalansvariga kan nu godkänna eller avvisa hanterade Apple-ID:n som begärs av lärare i appen Skolarbete. Läs mer
 • Administratörer kan aktivera Förbättra Skolarbete, vilket innebär att Apple kan samla in information (på ett sätt där ingen kan identifieras personligen) för att förbättra appen Skolarbete. Läs mer

     


Augusti 2021

Lade till möjligheten att synkronisera data för SIS (Student Information System) 30 dagar före en termin startar, om SIS stöder det här alternativet. Läs mer

     


Augusti 2020

 • Stöd för system för identitetshantering över flera domäner (SCIM). Läs mer
 • Uppdaterade användargränssnittet för hantering av enheter med bland annat förbättrade filter och bättre masshantering av enheter.

     


Juni 2020

Lade till stöd för två nya behörigheter för åtkomst till AppleSeed för IT-betatestportalen.

     


Maj 2020

Administratörer kan konfigurera samarbeten att automatiskt godkänna delning mellan användare i samma organisation. Denna inställning är som standard inaktiverad för alla filer som delas av elever.

     


April 2020

Nu kan du ta bort federerade domäner från Apple School Manager.

     


Mars 2020

 • Nya domäner som läggs till i Apple School Manager behöver verifieras innan hanterade Apple-ID:n kan skapas med hjälp av domänerna. Läs mer
 • Support för Infinite Campus OneRoster v1.1.

     


Februari 2020

Nu går det att köpa anpassade appar i Apple School Manager.

     


September 2019

 • Med User Account Lookup (slå upp användarkonto), som är aktiverat som standard, kan användarna söka efter kontaktinformation till andra användare och grupper i din Apple School Manager-organisation. iOS 13, iPad OS 13 eller macOS 10.15 behövs. Läs mer
 • Nu kan du ge klasser smeknamn i Apple School Manager.
 • Du kan välja vem användare kan dela Pages-, Numbers- och Keynote-dokument, Anteckningar, Påminnelser och andra filer med i iCloud Drive. Läs mer

     


Juni 2019

Apple School Manager kan användas på iPad.

     


Mars 2019

Stöd för federerad autentisering med Microsoft Azure Active Directory. Läs mer

     


Februari 2019

 • Avsnittet MDM-servrar finns nu på fliken Inställningar.
 • Nu kan du konfigurera en standard för enhetstilldelning i Inställningar > Inställningar för enhetshantering och i Inställningar > MDM-servrar.

     


Januari 2019

Som standard kan lärare nu skapa, redigera och radera klasser i Apple School Manager.

     


December 2018

Administratörer kan ge hanterade Apple-ID:n tillgång till Apples verktyg för data och integritet på privacy.apple.com. Den här funktionen gör att alla konton i organisationen kan logga in och be om en kopia av den lagrade information hos Apple som hör till deras hanterade Apple-ID.

     


September 2018

 • Manuellt skapade klasser utan kursinformation synkroniseras nu till MDM.
 • tvOS-appar är nu tillgängliga i Appar och böcker.

     


Juni 2018

Du kan nu ändra fältet Klassnamn för klasser som skapats manuellt eller importerats från SIS eller SFTP.

     


Mars 2018

Alla hanterade Apple-ID:n har nu 200 GB iCloud-lagringsutrymme.

     


Januari 2018

 • Appar och böcker i Apple School Manager stöder nu fler än 500 platser.
 • Appar och böcker i Apple School Manager innehåller många prestandaförbättringar för organisationer med många platser, inköp eller licenser.
 • Förbättrade granskningssidor för approdukter i Appar och böcker i Apple School Manager.
 • Nu kan du skicka feedback om Apple School Manager. Klicka på ditt namn i det övre högra hörnet och välj sedan Ge synpunkter på menyn.

     


November 2017

Nu kan du göra köp och överföra licenser i Appar och böcker i Apple School Manager.

     


September 2017

 • Nu kan MDM-servrar ställas in som standard baserat på enhetstyp. Du kan exempelvis ställa in en server som standard för Mac och en annan som standard för iPhone och iPad.
 • När du skapar en CSV med inloggningsinformation för konton innehåller CSV-filen nu kolumner för personnummer och person-ID.
 • Nu kan du se de klasser som en student eller instruktör tillhör på Konto-sidan.

     


Augusti 2017

 • Nu omfattar MDM Class Roster API e-postadressen och SIS-användarnamnet för en given Apple School Manager-användare.
 • Nu namnger Apple School Manager de klasser du skapar manuellt med en kombination av klassnummer, kursnamn och/eller kursnummer.
 • Nu är temporära lösenord giltiga i 90 dagar.

     


Juni 2017

 • Nu kan du ställa in lösenkoden på ett specifikt värde när du skapar inloggningar för dina studenter.
 • Nu kan du flytta över konton för endast VPP till din Apple School Manager, även om du glömde ta med dem i din första överflyttning till Apple School Manager.
 • Nu kan administratörer ange språk och tidszon som ska användas i e-postmeddelanden från Apple School Manager.
 • Nu kan du återskapa tidigare borttagna platser med samma location_id.

     


Maj 2017

 • Ny smidigare design och användargränssnitt.
 • Stöd för PowerSchool 9.0 SIS-integrering
 • Introducerat vyn Aktivitet, som loggar alla åtgärder, inklusive de som körs i bakgrunden.
 • Ökat stöd för upp till fem administratörskonton.
 • Funktion för att ta bort oanvända och inaktiva konton.
 • Förbättrad sökning och filtrering för konton och klasser.
 • Funktion för att tillämpa formatändringar av hanterat Apple-ID till befintliga användare.
 • Det hanterade Apple-ID-formatet kan nu omfatta en användares SIS-användarnamn.
 • E-postmeddelanden för lösenordsnollställning är nu lokaliserade.

     


Mars 2017

 • Nu kan du tilldela upp till 15 platser till en student eller medarbetare, och upp till 15 instruktörer till en klass, när du använder SFTP för att skapa användare och klasser.
 • Infinite Campus SIS-integrering har nu stöd för flera lärare per klass.

     


Januari 2017

 • Användarna kan visa och uppdatera inställningarna för hanterade Apple-ID:n genom att logga in på Apple-ID-kontosidan, iCloud-inställningarna i macOS eller iCloud-inställningarna i iOS.

     


December 2016

 • När du skapar användare via SFTP kan du nu ställa in standardlösenordspolicyn för studenter i fältet password_policy i CSV-filen Students (Studenter).
 • Bättre tillförlitlighet och felrapportering för SIS- och SFTP-anslutningar.

     


November 2016

 • Du behöver inte längre en unik e-postadress som är associerad med ett hanterat Apple-ID. Du kan använda en e-postadress som redan är associerad med ett Apple-ID.
 • Administratörer, ansvariga och lärare kan ändra sin personliga information. Om du vill redigera din kontoinformation klickar du på ditt namn i övre högra hörnet och väljer My Profile (Min profil). 
 • Studenterna behöver inte ange en extra sexsiffrig kod när de loggar in med sitt hanterade Apple-ID på en Mac som tillhör skolan.
 • Administratörer och ansvariga kan hämta SFTP-mallar igen från fliken Location information (Platsinformation).
 • Länka din iTunes U-publika plats med Apple School Manager med den nya fliken iTunes U.

     


Oktober 2016

 • När du skapar användare via SFTP kan du nu ta med sis_username.
 • När du skapar klasser via SFTP kan du nu ange upp till tre lärare.
 • När du använder SFTP kan du nu överföra semikolonavgränsade CSV-filer.
 • Uppdaterade mallfiler för SFTP-överföringar ska innehålla fler exempeldata. Läs om hur du använder och överför SFTP-mallarna.

     


September 2016

 • Nu kan du skapa en klass med SFTP eller ditt SIS-system utan lärare bifogade. Om det inte finns några instruktörer måste studenter kopplas till klassen. Det kan inte finnas klasser som varken har instruktörer eller studenter.
 • Studenter som skapats med SFTP ärver nu standardlösenordspolicyn för platsen de är tilldelade. Lär dig mer om password_policy-fältet i CSV-filen Students.
  Den här funktionen uppdaterades i december 2016.
 • Problemen med att spara ändringar av platsnamnet är lösta.
 • Apple School Manager tillhandahåller nu en lista över vilka användare som skapats utan en associerad e-postadress.
 • På platsinformationsfliken kan administratörer, platsansvariga, personalansvariga och alla ansvariga på huvudkontoret nu se en historik för studentkonton som har inspekterats.
 • Platser kan nu tas bort om de inte har personal, studenter eller klasser kopplade till sig.
 • Inställningsassistenten (steg 3) visar en förbättrad uppskattning av tidsåtgången för att skapa hanterade Apple-ID:n.
 • Förbättrad rapportering av SFTP-anslutningsfel.
 • När du gör massutskick av användarnamn och lösenord via e-post får alla mottagare nu sina inloggningsuppgifter.

     


Augusti 2016

 • Stöd för Infinite Campus version 1629 eller senare.
 • Hanterade Apple-ID:n kan nu genereras genom att CSV-filer överförs via SFTP. Detta ersatte manuella överföringar på Apple School Manager-portalen.
 • Nya CSV-mallar baserade på vanliga SIS-exportalternativ.
 • SFTP-anslutningsstatus anges i Apple School Manager. 
 • Fler alternativ för att anpassa formaten för hanterade Apple-ID genom att lägga till avgränsare eller text mellan token.
 • Stöd för organisationer med fler än 50 000 hanterade Apple-ID:n.
 • Administratörer och ansvariga kan nu nollställa verifieringstelefonnumren för de användare de administrerar.
 • Med etiketterna Ny och Aktiv i Apple School Manager identifieras användare som ännu inte har loggat in på sitt konto.
 • Förbättringar i rollgränssnittet för att förtydliga kontobehörigheter.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: