Versionsinformation för Apple School Manager

Läs mer om uppdateringarna och ändringarna som vi gör i Apple School Manager. Uppdateringarna ackumuleras så att du alltid har de senaste funktionerna när du startar Apple School Manager. Du kan se vilka funktioner som ingår i de olika versionerna nedan.

Februari 2019

 • Avsnittet MDM-server finns nu i fliken Inställningar.
 • Du kan nu konfigurera en standard för enhetstilldelning i Inställningar > Inställningar för enhetshantering och i Inställningar > MDM-server.

Januari 2019

Som standard kan lärare nu skapa, redigera och radera lektioner i Apple School Manager.

December 2018

Administratörer kan ge tillgång till Apples verktyg för data och integritet för Hanterade Apple-ID:n på privacy.apple.com. Den här funktionen gör att alla konton i organisationen kan logga in och be om en kopia av den lagrade informationen hos Apple och som hör till deras Hanterade Apple-ID.

September 2018

 • Manuellt skapade lektioner utan kursinformation synkroniseras nu till MDM.
 • tvOS-appar är nu tillgängliga i Apps and Books.

Juni 2018

Du kan nu ändra fältet Klassnamn för klasser som skapats manuellt eller importerats från SIS eller SFTP.

Mars 2018

Alla hanterade Apple-ID:n har nu 200 GB iCloud-lagringsutrymme.

Januari 2018

 • Appar och böcker i Apple School Manager stöder nu fler än 500 platser.
 • Appar och böcker i Apple School Manager innehåller många prestandaförbättringar för organisationer med många platser, inköp eller licenser.
 • Förbättrade granskningssidor för approdukter i Appar och böcker i Apple School Manager.
 • Nu kan du skicka feedback om Apple School Manager. Klicka på ditt namn i det övre högra hörnet och välj sedan Ge synpunkter på menyn.

November 2017

Nu kan du göra köp och överföra licenser i Appar och böcker i Apple School Manager.

September 2017

 • Nu kan MDM-servrar ställas in som standard baserat på enhetstyp. Du kan exempelvis ställa in en server som standard för Mac och en annan som standard för iPhone och iPad.
 • När du skapar en CSV med inloggningsinformation för konton innehåller CSV-filen nu kolumner för personnummer och person-ID.
 • Nu kan du se de klasser som en student eller instruktör tillhör på Konto-sidan.

Augusti 2017

 • Nu omfattar MDM Class Roster API e-postadressen och SIS-användarnamnet för en given Apple School Manager-användare.
 • Nu namnger Apple School Manager de klasser du skapar manuellt med en kombination av klassnummer, kursnamn och/eller kursnummer.
 • Nu är temporära lösenord giltiga i 90 dagar.

Juni 2017

 • Nu kan du ställa in lösenkoden på ett specifikt värde när du skapar inloggningar för dina studenter.
 • Nu kan du flytta över konton för endast VPP till din Apple School Manager, även om du glömde ta med dem i din första överflyttning till Apple School Manager.
 • Nu kan administratörer ange språk och tidszon som ska användas i e-postmeddelanden från Apple School Manager.
 • Nu kan du återskapa tidigare borttagna platser med samma location_id.

Maj 2017

 • Ny smidigare design och användargränssnitt.
 • Stöd för PowerSchool 9.0 SIS-integrering
 • Introducerat vyn Aktivitet, som loggar alla åtgärder, inklusive de som körs i bakgrunden.
 • Ökat stöd för upp till fem administratörskonton.
 • Funktion för att ta bort oanvända och inaktiva konton.
 • Förbättrad sökning och filtrering för konton och klasser.
 • Funktion för att tillämpa formatändringar av hanterat Apple-ID till befintliga användare.
 • Det hanterade Apple-ID-formatet kan nu omfatta en användares SIS-användarnamn.
 • E-postmeddelanden för lösenordsnollställning är nu lokaliserade.

Mars 2017

 • Nu kan du tilldela upp till 15 platser till en student eller medarbetare, och upp till 15 instruktörer till en klass, när du använder SFTP för att skapa användare och klasser.
 • Infinite Campus SIS-integrering har nu stöd för flera lärare per klass.

Januari 2017

 • Användarna kan visa och uppdatera inställningarna för hanterade Apple-ID:n genom att logga in på Apple-ID-kontosidan, iCloud-inställningarna i macOS eller iCloud-inställningarna i iOS.

December 2016

 • När du skapar användare via SFTP kan du nu ställa in standardlösenordspolicyn för studenter i fältet password_policy i CSV-filen Students (Studenter).
 • Bättre tillförlitlighet och felrapportering för SIS- och SFTP-anslutningar.

November 2016

 • Du behöver inte längre en unik e-postadress som är associerad med ett hanterat Apple-ID. Du kan använda en e-postadress som redan är associerad med ett Apple-ID.
 • Administratörer, ansvariga och lärare kan ändra sin personliga information. Om du vill redigera din kontoinformation klickar du på ditt namn i övre högra hörnet och väljer My Profile (Min profil). 
 • Studenterna behöver inte ange en extra sexsiffrig kod när de loggar in med sitt hanterade Apple-ID på en Mac som tillhör skolan.
 • Administratörer och ansvariga kan hämta SFTP-mallar igen från fliken Location information (Platsinformation).
 • Länka din iTunes U-publika plats med Apple School Manager med den nya fliken iTunes U.

Oktober 2016

 • När du skapar användare via SFTP kan du nu ta med sis_username.
 • När du skapar klasser via SFTP kan du nu ange upp till tre lärare.
 • När du använder SFTP kan du nu överföra semikolonavgränsade CSV-filer.
 • Uppdaterade mallfiler för SFTP-överföringar ska innehålla fler exempeldata. Läs om hur du använder och överför SFTP-mallarna.

September 2016

 • Nu kan du skapa en klass med SFTP eller ditt SIS-system utan lärare bifogade. Om det inte finns några instruktörer måste studenter kopplas till klassen. Det kan inte finnas klasser som varken har instruktörer eller studenter.
 • Studenter som skapats med SFTP ärver nu standardlösenordspolicyn för platsen de är tilldelade. Lär dig mer om password_policy-fältet i CSV-filen Students.
  Den här funktionen uppdaterades i december 2016.
 • Problemen med att spara ändringar av platsnamnet är lösta.
 • Apple School Manager tillhandahåller nu en lista över vilka användare som skapats utan en associerad e-postadress.
 • På platsinformationsfliken kan administratörer, platsansvariga, personalansvariga och alla ansvariga på huvudkontoret nu se en historik för studentkonton som har inspekterats.
 • Platser kan nu tas bort om de inte har personal, studenter eller klasser kopplade till sig.
 • Inställningsassistenten (steg 3) visar en förbättrad uppskattning av tidsåtgången för att skapa hanterade Apple-ID:n.
 • Förbättrad rapportering av SFTP-anslutningsfel.
 • När du gör massutskick av användarnamn och lösenord via e-post får alla mottagare nu sina inloggningsuppgifter.

Augusti 2016

 • Stöd för Infinite Campus version 1629 eller senare.
 • Hanterade Apple-ID:n kan nu genereras genom att CSV-filer överförs via SFTP. Detta ersatte manuella överföringar på Apple School Manager-portalen.
 • Nya CSV-mallar baserade på vanliga SIS-exportalternativ.
 • SFTP-anslutningsstatus anges i Apple School Manager. 
 • Fler alternativ för att anpassa formaten för hanterade Apple-ID genom att lägga till avgränsare eller text mellan token.
 • Stöd för organisationer med fler än 50 000 hanterade Apple-ID:n.
 • Administratörer och ansvariga kan nu nollställa verifieringstelefonnumren för de användare de administrerar.
 • Med etiketterna Ny och Aktiv i Apple School Manager identifieras användare som ännu inte har loggat in på sitt konto.
 • Förbättringar i rollgränssnittet för att förtydliga kontobehörigheter.
Publiceringsdatum: