Om säkerhetsinnehållet i iOS 9.3.5

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i iOS 9.3.5.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga buggfixar eller utgåvor är tillgängliga. Senaste uppdateringar visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Mer information om säkerhet finns på sidan Apple produktsäkerhet. Du kan kryptera kommunikation med Apple genom att använda en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Apples säkerhetsdokument hänvisar när det är möjligt till sårbarheter med hjälp av CVE-ID.

iOS 9.3.5

Lanserad 25 augusti 2016

Kärna

Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPad 2 och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare

Effekt: Ett program kan avslöja kärnminnet

Beskrivning: Ett valideringsproblem hanterades genom förbättrad inmatningssanering.

CVE-2016-4655: Citizen Lab och Lookout 

Kärna

Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPad 2 och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare

Effekt: Ett program kan köra godtycklig kod med kärnprivilegier

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2016-4656: Citizen Lab och Lookout 

WebKit

Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPad 2 och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare

Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan ge upphov till godtycklig kodkörning

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2016-4657: Citizen Lab och Lookout

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: