Använd albumet Personer i Bilder på din iPhone, iPad eller iPod touch

Appen Bilder känner igen personers ansikten i dina bilder och grupperar dem. Du kan namnge personerna i dina bilder, markera dina favoriter med mera.

Så här fungerar det

Bilder-appen skannar dina bilder så att du snabbt kan känna igen personer, scener och objekt i bilderna. Beroende på antalet bilder du har kan du titta på en minnesfilm av dem. Och när du har aktiverat iCloud-bilder är de personer du gör till favoriter eller namnger uppdaterade på dina Apple-enheter.

Hitta någon i albumet Personer

Bilder-appen organiserar bilderna på personerna i albumet Personer. Du ser en ansiktsminiatyr för varje person din enhet känner igen. Så här hittar du någon i albumet Personer:

 1. Öppna appen Bilder.
 2. Tryck på fliken Album.
 3. Tryck på albumet Personer. 

Om du namngav en person i appen Bilder kan du också hitta dem på fliken Sök. Tryck bara på Sök och skriv sedan personens namn.

Lägga till någon i albumet Personer

 1. Öppna en bild av personen du vill lägga till och svep sedan uppåt för att se en miniatyr av personen under Personer.
 2. Tryck på miniatyrbilden, tryck sedan på Lägg till namn och skriv personens namn eller tryck på namnet om det dyker upp.
 3. Tryck på Nästa och sedan på Klar.

Ge ansiktet ett namn

Bilder föreslår namn från dina kontakter, men du kan manuellt lägga till ett namn till någon som redan finns i ditt album med personer: Så här gör du:

 1. Öppna albumet Personer och tryck sedan på miniatyren av personen du vill namnge.
 2. Tryck på Lägg till namn längst upp på skärmen.
  En iPhone som visar hur du namnger någon i Bilder-appen
 3. Välj personens namn om det dyker upp eller skriv in det.
 4. Tryck på Nästa och sedan på Klar.

Slå ihop bilder av samma person

Ibland identifieras samma person i mer än en grupp i ditt album Personer. Du kan slå ihop alla bilder i samma grupp genom att trycka på Välj och sedan trycka på alla miniatyrer med samma person. Tryck på Slå ihop längst ned i högra hörnet. Grupper slås även ihop om du ger dem samma namn.

Använda Föreslå mer sällan i albumet Personer

Med iOS 14 kan du få Bilder-appen att föreslå vissa personer mer sällan. Detta justerar hur Bilder-appen samlar dina minnen, utvalda bilder och bilder som du ser i widgeten Bilder så att du ser färre bilder av dessa personer. Gör så här:

 1. Öppna albumet Personer och tryck på personens miniatyrbild.
 2. Tryck på knappen Mer Mer-knappen i det övre högra hörnet.
  En iPhone som visar hur du föreslår någon mer sällan i albumet Personer
 3. Tryck på Föreslå [namn] mer sällan. 
 4. Tryck på alternativet igen för att bekräfta.

Om du väljer att föreslå någon mer sällan måste du nollställa dina inställningar för minnen för att se personen igen i albumet Personer. Gå till Inställningar > Bilder, tryck på Nollställ föreslagna minnen och tryck sedan på Nollställ för att bekräfta.

Istället för att föreslå någon mer sällan kan du ta bort dem från albumet Personer. Följ bara steg 1-2 och tryck på Ta bort [namn] från Personer. Du kan lägga till dem igen när du vill.

Favoritpersoner

Markera de personer som du tittar på mest som Favorit så att det blir lättare att hitta dem. Om du inte har angett några som favoriter ännu ser du favoritsymbolen på bilderna. Tryck på favoritsymbolen  för att markera en person som favorit.

En iPhone som visar hur du gör någon till favorit i Bilder

Du kan också trycka på personens miniatyrbild, trycka på knappen Mer Mer-knappen och sedan trycka på Lägg till [namn] i Favoriter. Om du vill göra flera personer till favoriter samtidigt trycker du på Välj, trycker på varje person som du vill göra till favorit och trycker sedan på Favorit längst ned i albumet Personer.

Ändra en miniatyrbild

Bilder tilldelar automatiskt en ansiktsminiatyr till varje person som identifieras. Om du vill använda en annan bild för någons miniatyr kan du ändra den på deras bildsamlingsskärm. Gör så här: 

 1. Öppna albumet Personer och tryck sedan på personen.
 2. Tryck på Välj och sedan på Visa ansikten för att endast fokusera på personens ansikte i varje bild.
 3. Tryck på bilden som du vill använda.
  En iPhone visar hur du ändrar en persons miniatyr i Bilder
 4. Tryck på knappen Dela Dela-knappen och tryck sedan på Gör till referensbild.

Korrigera ihopblandade namn och ansikten

Om du lägger märke till att det finns en bild på någon i en samling som är felaktigt identifierad kan du ta bort den. Gör så här: 

 1. Tryck på personen i albumet Personer.
 2. Tryck på Välj och sedan på Visa ansikten för att endast fokusera på personens ansikte i varje bild.
 3. Tryck på varje bild som inte föreställer den personen.
 4. Tryck på knappen Dela Dela-knappen och tryck sedan på Inte den här personen.

Publiceringsdatum: