Om säkerhetsinnehållet i iTunes 12.4

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i iTunes 12.4.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Läs mer om Apples produktsäkerhet på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Mer information om Apples PGP-nyckel för produktsäkerhet finns i artikeln Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Läs mer om andra säkerhetsuppdateringar i artikeln Säkerhetsuppdateringar från Apple.

iTunes 12.4

 • iTunes

  Tillgängligt för: Windows 7 och senare

  Effekt: När iTunes-installationsprogrammet körs i en otillförlitlig katalog kan det leda till exekvering av godtycklig kod

  Beskrivning: Ett laddningsproblem med ett dynamiskt bibliotek förekom i iTunes-installationen. Det här åtgärdades genom förbättrade sökvägar.

  CVE-ID

  CVE-2016-1742: Stefan Kanthak och YoKo Kho (yokoacc) på MII – Consulting & Advisory Svc. Dept.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: