Om säkerhetsinnehållet i Xcode 7.3.1

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i Xcode 7.3.1.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Läs mer om Apples produktsäkerhet på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Mer information om Apples PGP-nyckel för produktsäkerhet finns i artikeln Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Läs mer om andra säkerhetsuppdateringar i artikeln Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Xcode 7.3.1

 • Git

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 och senare

  Problem: En angripare kan lyckas köra godtycklig kod

  Beskrivning: Ett heap-baserat buffertspill förekom i hanteringen av filnamn. Det här problemet åtgärdades genom uppdatering av git till version 2.7.4.

  CVE-ID

  CVE‑2016‑2324

  CVE‑2016‑2315

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: