Om säkerhetsinnehållet i OS X El Capitan 10.11.4 och säkerhetsuppdatering 2016-002

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i OS X El Capitan 10.11.4 och säkerhetsuppdatering 2016-002.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Läs mer om Apples produktsäkerhet på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Mer information om Apples PGP-nyckel för produktsäkerhet finns i artikeln Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Läs mer om andra säkerhetsuppdateringar i artikeln Säkerhetsuppdateringar från Apple.

OS X El Capitan 10.11.4 och säkerhetsuppdatering 2016-002

 • apache_mod_php

  Tillgängligt för: OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 och OS X El Capitan 10.11 till 10.11.3

  Effekt: Bearbetning av en felaktigt utformad .png-fil kan leda till godtycklig kodkörning

  Beskrivning: Flera sårbarheter fanns i libpng-versioner äldre än 1.6.20. De åtgärdades genom att libpng uppdaterades till version 1.6.20.

  CVE-ID

  CVE-2015-8126: Adam Mariš

  CVE-2015-8472: Adam Mariš

 • AppleRAID

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 till 10.11.3

  Effekt: Ett program kan köra godtycklig kod med kärnprivilegier

  Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minnesvalidering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1733: Proteas på Qihoo 360 Nirvan Team

 • AppleRAID

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 till 10.11.3

  Effekt: En lokal användare kan ta reda på schemat för kärnminnet

  Beskrivning: Det förekom ett problem med läsning utanför gränserna som ledde till att kärnminne avslöjades. Detta har åtgärdats genom förbättrad indatavalidering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1732: Proteas på Qihoo 360 Nirvan Team

 • AppleUSBNetworking

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 till 10.11.3

  Effekt: En USB-enhet kan orsaka att tjänster nekas

  Beskrivning: Det förekom ett problem med felhantering i paketvalidering. Problemet åtgärdades genom förbättrad felhantering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1734: Andrea Barisani och Andrej Rosano på Inverse Path

 • Bluetooth

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 till 10.11.3

  Effekt: Ett program kan köra godtycklig kod med kärnprivilegier

  Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1735: Jeonghoon Shin på A.D.D

  CVE-2016-1736: beist och ABH på BoB

 • Carbon

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 till 10.11.3

  Effekt: Bearbetning av en felaktigt utformad .dfont-fil kan leda till godtycklig kodkörning

  Beskrivning: Flera minnesfel förekom i hanteringen av teckensnittsfiler. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2016-1737: HappilyCoded (ant4g0nist &r3dsm0k3)

 • dyld

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 till 10.11.3

  Effekt: En angripare kan manipulera kodsignerade program så att de kör godtycklig kod i programmets kontext

  Beskrivning: Ett problem med verifiering av kodsignering förekom i dyld. Problemet har åtgärdats genom förbättrad validering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1738: beist och ABH på BoB

 • FontParser

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 till 10.11.3

  Effekt: Öppnande av en uppsåtligt skadlig PDF-fil kan leda till oväntad programavslutning eller godtycklig kodkörning

  Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1740: HappilyCoded (ant4g0nist och r3dsm0k3) i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative (ZDI)

 • HTTPProtocol

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 till 10.11.3

  Problem: En angripare kan lyckas köra godtycklig kod

  Beskrivning: Flera sårbarheter förekom i nghttp2-versioner innan 1.6.0, av vilka den allvarligaste kan leda till fjärrkörning av kod. Dessa åtgärdades genom att nghttp2 uppdaterades till 1.6.0.

  CVE-ID

  CVE-2015-8659

 • Intel Graphics-drivrutin

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 till 10.11.3

  Effekt: Ett program kan köra godtycklig kod med kärnprivilegier

  Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1743: Piotr Bania på Cisco Talos

  CVE-2016-1744: Ian Beer på Google Project Zero

 • IOFireWireFamily

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 till 10.11.3

  Effekt: En lokal användare kan orsaka att tjänster nekas

  Beskrivning: En nollpekarreferens åtgärdades genom förbättrad validering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1745: sweetchip på Grayhash

 • IOGraphics

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 till 10.11.3

  Effekt: Ett program kan köra godtycklig kod med kärnprivilegier

  Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minnesvalidering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1746: Peter Pi på Trend Micro i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative (ZDI)

  CVE-2016-1747: Juwei Lin, Trend Micro, i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative (ZDI)

 • IOHIDFamily

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 till 10.11.3

  Effekt: Ett program kan ta reda på layouten för kärnminnet

  Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1748: Brandon Azad

 • IOUSBFamily

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 till 10.11.3

  Effekt: Ett program kan köra godtycklig kod med kärnprivilegier

  Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1749: Ian Beer på Google Project Zero och Juwei Lin på Trend Micro i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative (ZDI)

 • Kärna

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 till 10.11.3

  Effekt: Ett program kan köra godtycklig kod med kärnprivilegier

  Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1750: CESG

 • Kärna

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 till 10.11.3

  Effekt: Ett program kan köra godtycklig kod med kärnprivilegier

  Beskrivning: Ett konkurrenstillstånd förekom när nya processer skapades. Detta åtgärdades genom förbättrad lägeshantering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1757: Ian Beer på Google Project Zero och Pedro Vilaça

 • Kärna

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 till 10.11.3

  Effekt: Ett program kan köra godtycklig kod med kärnprivilegier

  Beskrivning: En nollpekarreferens åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1756: Lufeng Li på Qihoo 360 Vulcan Team

 • Kärna

  Tillgängligt för: OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 och OS X El Capitan 10.11 till 10.11.3

  Effekt: Ett program kan köra godtycklig kod med kärnprivilegier

  Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1754: Lufeng Li på Qihoo 360 Vulcan Team

  CVE-2016-1755: Ian Beer på Google Project Zero

  CVE-2016-1759: lokihardt

 • Kärna

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 till 10.11.3

  Effekt: Ett program kan ta reda på layouten för kärnminnet

  Beskrivning: Det förekom ett problem med läsning utanför gränserna som ledde till att kärnminne avslöjades. Detta har åtgärdats genom förbättrad indatavalidering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1758: Brandon Azad

 • Kärna

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 till 10.11.3

  Effekt: Ett program kan köra godtycklig kod med kärnprivilegier

  Beskrivning: Flera heltalsspill åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1753: Juwei Lin, Trend Micro, i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative (ZDI)

 • Kärna

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 till 10.11.3

  Effekt: Ett program kan orsaka att tjänster nekas

  Beskrivning: Ett problem med tjänster som nekades åtgärdades genom förbättrad validering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1752: CESG

 • libxml2

  Tillgängligt för: OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 och OS X El Capitan 10.11 till 10.11.3

  Effekt: Bearbetning av uppsåtligt skapad XML kan leda till oväntad programavslutning eller körning av godtycklig kod

  Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-1819

  CVE-2015-5312: David Drysdale på Google

  CVE-2015-7499

  CVE-2015-7500: Kostya Serebryany på Google

  CVE-2015-7942: Kostya Serebryany på Google

  CVE-2015-8035: gustavo.grieco

  CVE-2015-8242: Hugh Davenport

  CVE-2016-1761: wol0xff i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative (ZDI)

  CVE-2016-1762

 • Meddelanden

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 till 10.11.3

  Effekt: Känslig användarinformation kan visas när man klickar på JavaScript-länken

  Beskrivning: Ett problem förekom i bearbetningen av JavaScript-länkar. Problemet åtgärdades genom förbättrade kontroller av Content Security Policy.

  CVE-ID

  CVE-2016-1764: Matthew Bryant på Uber Security Team (tidigare på Bishop Fox), Joe DeMesy och Shubham Shah på Bishop Fox

 • Meddelanden

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 till 10.11.3

  Effekt: En angripare som klarar av att kringgå Apples certifikatpinning, fånga upp TLS-anslutningar, mata in meddelanden och registrera krypterade meddelanden av bilagetyp kan ha förmåga att läsa bilagor

  Beskrivning: Ett kryptografiskt problem åtgärdades genom att dubblerade meddelanden nekas på klienten.

  CVE-ID

  CVE-2016-1788: Christina Garman, Matthew Green, Gabriel Kaptchuk, Ian Miers, och Michael Rushanan på Johns Hopkins University

 • NVIDIA-grafikdrivrutiner

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 till 10.11.3

  Effekt: Ett program kan köra godtycklig kod med kärnprivilegier

  Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1741: Ian Beer på Google Project Zero

 • OpenSSH

  Tillgängligt för: OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 och OS X El Capitan 10.11 till 10.11.3

  Effekt: Känslig användarinformation, till exempel en klients privata nycklar, kan läcka ut vid anslutning till en server

  Beskrivning: Roaming, som var aktiverad som standard i OpenSSH-klienten, ledde till exponering av en informationsläcka och till buffertspill. Problemen åtgärdades genom att roaming inaktiverades i klienten.

  CVE-ID

  CVE-2016-0777: Qualys

  CVE-2016-0778: Qualys

 • OpenSSH

  Tillgängligt för: OS X Mavericks 10.9.5 och OS X Yosemite 10.10.5

  Effekt: Flera sårbarheter i LibreSSL

  Beskrivning: Flera sårbarheter förekom i LibreSSL-versioner innan 2.1.8. De åtgärdades genom att LibreSSL uppdaterades till 2.1.8.

  CVE-ID

  CVE-2015-5333: Qualys

  CVE-2015-5334: Qualys

 • OpenSSL

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 till 10.11.3

  Effekt: En fjärrangripare kan orsaka att tjänsten avbryts

  Beskrivning: Det förekom en minnesläcka i OpenSSL-versionerna innan 0.9.8zh. Problemet åtgärdades genom uppdatering av OpenSSL till version 0.9.8za.

  CVE-ID

  CVE-2015-3195

 • Python

  Tillgängligt för: OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 och OS X El Capitan 10.11 till 10.11.3

  Effekt: Bearbetning av en felaktigt utformad .png-fil kan leda till godtycklig kodkörning

  Beskrivning: Flera sårbarheter fanns i libpng-versioner äldre än 1.6.20. De åtgärdades genom att libpng uppdaterades till version 1.6.20.

  CVE-ID

  CVE-2014-9495

  CVE-2015-0973

  CVE-2015-8126: Adam Mariš

  CVE-2015-8472: Adam Mariš

 • QuickTime

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 till 10.11.3

  Effekt: Bearbetning av en FlashPix-bitmapbild med skadligt innehåll kan leda till oväntad programavslutning eller godtycklig kodkörning

  Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1767: Francis Provencher från COSIG

  CVE-2016-1768: Francis Provencher från COSIG

 • QuickTime

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 till 10.11.3

  Effekt: Bearbetning av ett Photoshop-dokument med skadligt innehåll kan leda till oväntad programavslutning eller godtycklig kodkörning

  Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1769: Francis Provencher från COSIG

 • Påminnelser

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 till 10.11.3

  Effekt: Uppringning sker när användaren klickar på en telefonlänk, utan att användaren blir tillfrågad

  Beskrivning: Användaren blev inte tillfrågad innan ett nummer ringdes upp. Detta åtgärdades genom förbättrade behörighetskontroller.

  CVE-ID

  CVE-2016-1770: Guillaume Ross på Rapid7 och Laurent Chouinard på Laurent.ca

 • Ruby

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 till 10.11.3

  Effekt: En lokal angripare kan orsaka oväntad programavslutning eller godtycklig kodkörning.

  Beskrivning: En sårbarhet orsakad av användning av en osäker smittad (tainted) sträng förekom i versioner innan 2.0.0-p648. Problemet åtgärdades genom uppdatering till version 2.0.0-p648.

  CVE-ID

  CVE-2015-7551

 • Säkerhet

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 till 10.11.3

  Effekt: En lokal användare kan kontrollera om det förekommer godtyckliga filer

  Beskrivning: Det fanns ett behörighetsproblem i kodsigneringsverktygen. Det åtgärdades genom ytterligare ägarskapskontroller.

  CVE-ID

  CVE-2016-1773: Mark Mentovai på Google Inc.

 • Säkerhet

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 till 10.11.3

  Effekt: Bearbetning av ett skadligt certifikat kan ge upphov till körning av godtycklig kod

  Beskrivning: Ett minnesfel förekom i ASN.1-avkodaren. Problemet har åtgärdats genom förbättrad indatavalidering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1950: Francis Gabriel på Quarkslab

 • Tcl

  Tillgängligt för: OS X Yosemite 10.10.5 och OS X El Capitan 10.11 till 10.11.3

  Effekt: Bearbetning av en felaktigt utformad .png-fil kan leda till godtycklig kodkörning

  Beskrivning: Flera sårbarheter fanns i libpng-versioner tidigare än 1.6.20. De åtgärdades genom att libpng togs bort.

  CVE-ID

  CVE-2015-8126

 • TrueTypeScaler

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 till 10.11.3

  Effekt: Bearbetning av en felaktigt utformad teckensnittsfil kan leda till godtycklig kodkörning.

  Beskrivning: Ett minnesfel förekom i bearbetningen av teckensnittsfiler. Problemet har åtgärdats genom förbättrad indatavalidering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1775: 0x1byte i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative (ZDI)

 • Wi-Fi

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11 till 10.11.3

  Effekt: En angripare med en privilegierad nätverksposition kan orsaka godtycklig kodkörning

  Beskrivning: Ett ramvaliderings- och minnesproblem förekom för en given ethertype. Problemet åtgärdades genom ytterligare ethertype-validering och förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2016-0801: En anonym forskare

  CVE-2016-0802: En anonym forskare

I OS X El Capitan 10.11.4 ingår säkerhetsinnehållet i Safari 9.1.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: