Om säkerhetsinnehållet i Apple Programuppdatering 2.2

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i Apple Programuppdatering 2.2.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Läs mer om Apples produktsäkerhet på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Mer information om Apples PGP-nyckel för produktsäkerhet finns i artikeln Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Läs mer om andra säkerhetsuppdateringar i artikeln Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Apple Programuppdatering 2.2

 • Apple Programuppdatering

  Tillgängligt för: Windows 7 och senare

  Effekt: En angripare i en privilegierad nätverksposition kan eventuellt styra innehållet i uppdateringsfönstret

  Beskrivning: Innehållet i uppdateringsfönstret hämtades från nätverket via en oskyddad HTTP-anslutning. Det här problemet åtgärdades genom att använda en krypterad HTTPS-anslutning vid hämtning av innehåll.

  CVE-ID

  CVE-2016-1731

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: