Om GarageBand inte fungerar på din Mac

Läs om vad du ska göra om GarageBand på din Mac inte går att öppna, du inte kan spela upp eller spela in i ett projekt eller om du har ett annat problem.

Prova följande steg i ordning

Efter varje steg du har provat nedan testar du GarageBand igen för att se om problemet har lösts. 

Starta om Mac-datorn

Välj Starta om från Apple-menyn .

Uppdatera GarageBand

Välj Apple-menyn  > App Store och klicka sedan på Uppdateringar i verktygsfältet. Om en GarageBand-uppdatering är tillgänglig klickar du på knappen Uppdatera för att hämta och installera den.

Kontrollera att enheter och mjukvara är kompatibla

Om du använder ett externt ljudkort, MIDI-gränssnitt, lagringssystem, en kontrollyta eller ett insticksprogram som inte har tillverkats av Apple, kontrollerar du att det är kompatibelt med den senaste versionen av GarageBand. Kontakta tillverkaren för support. Om det finns en tillgänglig uppdatering följer du tillverkarens instruktioner för att uppdatera enheten eller mjukvaran.

Använda inbyggt ljud med GarageBand

Om du använder ett externt ljudkort försöker du att använda det inbyggda ljudet på din Mac istället för gränssnittet.

 1. Koppla bort det externa ljudkortet från din Mac.
 2. Öppna GarageBand och välj sedan GarageBand > Inställningar > Ljud/MIDI.
 3. Välj Inbyggd utgång på popupmenyn ”Enhet för utljud:”.
 4. Välj Inbyggd mikrofon (eller Inbyggd ingång, beroende på din dator) från popupmenyn ”Enhet för inljud:”.
 5. Öppna och spela upp ett projekt som har inneburit problem. 

Om projektet öppnas och spelas upp ordentligt kan du behöva uppdatera eller underhålla ditt ljudkort. Kontakta tillverkaren om du behöver hjälp.

Öppna GarageBand utan ljudingång och ljudutgång

 1. Öppna GarageBand och tryck omedelbart på och håll ned kontrollknappen innan ett projekt öppnas.
 2. Klicka på Starta inte i varningen.

Om GarageBand öppnas kan det indikera följande:

 • Du kan behöva uppdatera eller underhålla ditt externa ljudkort. Kontakta tillverkaren om du behöver hjälp.
 • Ett insticksprogram för Audio Units-enheter kan skadas eller kanske inte är kompatibelt med din version av GarageBand. Du kan försöka att inaktivera insticksprogrammet för att felsöka problemet.

Inaktivera insticksprogram för Audio Units-enheter

Om du använder insticksprogram för Audio Units-enheter försöker du att inaktivera dem. Skadade eller inkompatibla insticksprogram för Audio Units-enheter kan skapa ett oväntat beteende i GarageBand.

Så här inaktiverar du insticksprogram för Audio Units-enheter:

 1. Öppna ett projekt i GarageBand.
 2. Gå till GarageBand > Inställningar > Ljud/MIDI och avmarkera Audio Units-enheter. 
 3. Spela upp ett projekt som har haft problem. 

Om projektet öppnas och spelas upp ordentligt kan ett insticksprogram som du använder i projektet vara skadat eller inkompatibelt med din version av GarageBand. Kontakta tillverkaren av insticksprogrammet för support. 

Testa med ett nytt projekt

Du kan skapa ett nytt projekt och testa om problemet gäller ditt projekt eller appen GarageBand.

 1. Avsluta appen om GarageBand är öppet.
 2. Öppna GarageBand och välj Arkiv > Nytt.
 3. Välj Tomt projekt i fönstret Nytt projekt. 
 4. Lägg till ljudfiler eller Apple Loops i det nya projektet.
 5. Försök att återskapa problemet du hade. Om projektet exempelvis projektet du har problem med använder ett visst insticksprogram från tredje part lägger du till det i testprojektet. Om problemet återkommer kan insticksprogrammet skadas eller behöva uppdateras.

Testa GarageBand med ett nytt användarkonto

Skapa ett nytt användarkonto på din Macoch försök sedan att återskapa problemet när du använder det nya användarkontot. Om problemet inte uppstår när du använder det nya användarkontot kan inställningarna i det ursprungliga kontot orsaka problemet.

Nollställ inställningarna i GarageBand


Att nollställa inställningarna påverkar inte dina projektfiler, förinställningar eller korrigeringsfiler. Men om du har gjort några anpassade inställningar kan det hända att de går förlorade.

 1. Välj GarageBand > Inställningar och notera eventuella specifika inställningar som du har gjort.
 2. Stäng GarageBand.
 3. Välj Hem på menyn Gå i Finder. 
 4. Öppna Terminal.
 5. Kopiera det här kommandot, klistra in det i Terminal och tryck sedan på Retur:

  defaults delete com.apple.garageband10

 6. Om du någonsin har uppdaterat från en tidigare version av GarageBand, kopierar du även det här kommandot, klistrar in det i Terminal och trycker sedan på Retur:

  defaults delete com.apple.garageband

 7. Starta om datorn.

När din Mac har startat om öppnar du GarageBand och försöker återskapa problemet du hade. Om problemet inte längre uppstår öppnar du GarageBand-inställningarna och använder dina anpassade inställningar igen.

Fungerar det fortfarande inte?

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: