Använda iCloud Drive eller iBooks för att komma åt PDF-filer, ePub-filer och böcker

Använd iBooks för att synkronisera ePub-böcker, iBooks Author-böcker och PDF-filer med iCloud Drive, så att du har tillgång till dem på alla dina enheter.

Första gången du öppnar iBooks efter att ha uppdaterat till iOS 9.3 eller OS X 10.11.4 ombeds du att använda iCloud. Om du inte får se meddelandet kan du behöva konfigurera iCloud Drive.

Du kan använda iBooks och iCloud Drive för att synkronisera ePub-böcker, iBooks Author-böcker och PDF-filer, så att du har tillgång till dem på alla dina enheter. Efter att du har startat iCloud Drive överförs alla filer automatiskt till iCloud*. Alla ePub-böcker, iBooks Author-böcker och PDF-filer som du lägger till i ditt iBooks-bibliotek vid senare tillfällen överförs också automatiskt till iCloud*. 

Böcker som du har köpt i iBooks Store lagras inte på iCloud Drive, men du kan hämta dem på nytt. Eftersom de inte lagras på iCloud Drive använder de inte något lagringsutrymme på iCloud. Bokutdrag och ljudböcker synkroniseras inte med iCloud Drive. Om du inte ser att böckerna är tillgängliga att hämtas kontrollerar du att Göm iCloud-böcker är avaktiverat i menyn Samlingar.

*En del filer kanske inte överförs om du inte har tillräckligt mycket ledigt lagringsutrymme på iCloud.

Hämta filer från iCloud Drive

Du kan hämta ePub-böcker, iBooks Author-böcker och PDF-filer från iCloud Drive till din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac.

iPhone, iPad, iPod touch

 1. Öppna iBooks.
 2. Leta upp den fil som du vill hämta. 
 3. Klicka på symbolen Hämta i det övre högra hörnet av filen som du vill hämta. Filen hämtas till ditt bibliotek.

Om du stänger av iBooks i Inställningar > iCloud > iCloud Drive är inte iBooks-filer som du har sparat på iCloud Drive längre tillgängliga på den enheten.

Mac

Tillgängliga ePub-böcker, iBooks Author-böcker och PDF-filer på iCloud Drive hämtas automatiskt till ditt iBooks-bibliotek.

Om du stänger av iBooks i Systeminställningar > iCloud > iCloud Drive-alternativ är iBooks-filer som du har sparat på iCloud Drive inte längre tillgängliga på den enheten.

Radera filer

Om du vill ta bort en fil kan du radera den från din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac.

iPhone, iPad, iPod touch

 1. Öppna iBooks.
 2. I det övre högra hörnet av iBooks-fönstret trycker du på Välj.
 3. Leta upp den fil som du vill radera och tryck på den.
 4. I det övre vänstra hörnet av iBooks-fönstret trycker du på Radera.
 5. Tryck på Radera från alla enheter om du vill ta bort filen från iCloud och alla dina enheter.
  Tryck på Radera denna kopia om du vill ta bort kopian på enheten du använder. Filen ligger kvar på iCloud och på dina andra enheter.

Mac

 1. Öppna iBooks.
 2. Leta upp den fil som du vill radera.
 3. Högerklicka eller Ctrl-klicka på den fil du vill radera och välj sedan Radera.
 4. Klicka på Radera överallt för att ta bort filen från iCloud och alla dina enheter.
Publiceringsdatum: