Om säkerhetsinnehållet i tvOS 9.1.1

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i tvOS 9.1.1.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Läs mer om Apples produktsäkerhet på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Mer information om Apples PGP-nyckel för produktsäkerhet finns i artikeln Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Läs mer om Säkerhetsuppdateringar i artikeln Säkerhetsuppdateringar från Apple.

tvOS 9.1.1

 • Skivavbilder

  Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

  Effekt: Det kan hända att en lokal användare kan köra godtycklig kod med kernel-privilegier

  Beskrivning: Ett minnesfel förekom i tolkning av skivavbilder. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1717: Frank Graziano på Yahoo! Pentest Team

 • IOHIDFamily

  Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

  Effekt: Det kan hända att en lokal användare kan köra godtycklig kod med kernel-privilegier

  Beskrivning: Ett minnesfel förekom i ett IOHIDFamily-API. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1719: Ian Beer på Google Project Zero

 • IOKit

  Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

  Effekt: Det kan hända att en lokal användare kan köra godtycklig kod med kernel-privilegier

  Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1720: Ian Beer på Google Project Zero

 • Kärna

  Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

  Effekt: Det kan hända att en lokal användare kan köra godtycklig kod med kernel-privilegier

  Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1721: Ian Beer på Google Project Zero och Ju Zhu på Trend Micro

 • libxslt

  Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

  Effekt: Att öppna en skadlig XML-fil kan leda till godtycklig kodkörning

  Beskrivning: Det förekom problem med sammanblandning av typer i libxslt. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7995: puzzor

 • syslog

  Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

  Effekt: Det kan hända att en lokal användare kan köra opålitlig kod med rotprivilegier

  Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1722: Joshua J. Drake och Nikias Bassen på Zimperium zLabs

 • WebKit

  Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

  Effekt: Att öppna skadligt webbinnehåll kan leda till godtycklig kodkörning

  Beskrivning: Flera minnesfel förekom i WebKit. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1724: Apple

  CVE-2016-1727: Apple

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: