Om säkerhetsinnehållet i Xcode 7.2

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i Xcode 7.2.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Läs mer om Apples produktsäkerhet på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Mer information om Apples PGP-nyckel för produktsäkerhet finns i artikeln Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Läs mer om Säkerhetsuppdateringar i artikeln Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Xcode 7.2

 • Git

  Tillgänglig för: OS X Yosemite 10.10.5 eller senare

  Effekt: Flera sårbarheter förekom i Git

  Beskrivning: Flera sårbarheter förekom i Git-versioner äldre än 2.5.4. De hanterades genom att uppdatera Git till version 2.5.4.

  CVE-ID

  CVE-2015-7082

 • IDE SCM

  Tillgänglig för: OS X Yosemite 10.10.5 eller senare

  Effekt: Avsiktligt ospårbara filer kan laddas upp till lagringsplatser

  Beskrivning: Xcode förbisåg direktivet .gitignore. Problemet åtgärdades genom att lägga till stöd för att följa .gitignore-filen.

  CVE-ID

  CVE-2015-7056: Stephen Lardieri

 • otools

  Tillgänglig för: OS X Yosemite 10.10.5 eller senare

  Effekt: En lokal angripare kunde orsaka oväntade programavslut eller körning av opålitlig kod.

  Beskrivning: Flera minnesfel förekom i bearbetningen av mach-o-filer. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7049: Proteas på Qihoo 360 Nirvan Team

  CVE-2015-7057: Proteas på Qihoo 360 Nirvan Team

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: