Om säkerhetsinnehållet i watchOS 2.1

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i watchOS 2.1.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Läs mer om Apples produktsäkerhet på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Mer information om PGP-nyckeln från Apple Product Security finns i artikeln Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Läs mer om andra säkerhetsuppdateringar i artikeln Säkerhetsuppdateringar från Apple.

watchOS 2.1

 • AppSandbox

  Tillgänglig för: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition och Apple Watch Hermès

  Effekt: Ett skadligt program kan upprätthålla åtkomst till Kontakter efter återkallad åtkomst

  Beskrivning: Ett problem förekom i sandlådans hantering av hårda länkar. Problemet åtgärdades genom förbättrad hårdhet för appsandlådan.

  CVE-ID

  CVE-2015-7001: Razvan Deaconescu och Mihai Bucicoiu på University POLITEHNICA of Bucharest; Luke Deshotels och William Enck på North Carolina State University; Lucas Vincenzo Davi och Ahmad-Reza Sadeghi på TU Darmstadt

 • Komprimering

  Tillgänglig för: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition och Apple Watch Hermès

  Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan ge upphov till godtycklig kodkörning

  Beskrivning: Ett oinitierat minnesåtkomstproblem förekom i zlib. Det här problemet åtgärdades genom bättre minneshantering och ytterligare validering av zlib-strömmar.

  CVE-ID

  CVE-2015-7054: j00ru

 • CoreGraphics

  Tillgänglig för: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition och Apple Watch Hermès

  Effekt: Bearbetning av en skadlig teckensnittsfil kan leda till körning av opålitlig kod

  Beskrivning: Ett minnesfel förekom i bearbetningen av teckensnittsfiler. Problemet har åtgärdats genom förbättrad indatavalidering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7105: John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest Team

 • Uppspelning av CoreMedia

  Tillgänglig för: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition och Apple Watch Hermès

  Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan ge upphov till godtycklig kodkörning

  Beskrivning: Ett minnesfel förekom i bearbetningen av felformaterade mediefiler. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7075

 • dyld

  Tillgänglig för: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition och Apple Watch Hermès

  Effekt: Ett skadligt program kan köra godtycklig kod med systembehörighet

  Beskrivning: Ett problem med validering av segment förekom i dyld. Problemet åtgärdades genom förbättrad sanering av miljön.

  CVE-ID

  CVE-2015-7072: Apple

 • FontParser

  Tillgänglig för: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition och Apple Watch Hermès

  Effekt: Bearbetning av en skadlig teckensnittsfil kan leda till körning av opålitlig kod

  Beskrivning: Flera minnesfel förekom i bearbetningen av teckensnittsfiler. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2015-6978: Jaanus Kp, Clarified Security, i samarbete med HPs Zero Day Initiative

 • GasGauge

  Tillgänglig för: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition och Apple Watch Hermès

  Effekt: Ett skadligt program kan köra godtycklig kod med systembehörighet

  Beskrivning: Ett minnesfel förekom i kärnan. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-6979: PanguTeam

 • ImageIO

  Tillgänglig för: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition och Apple Watch Hermès

  Effekt: Bearbetning av en skadlig bildfil kan ge upphov till körning av opålitlig kod

  Beskrivning: Ett minnesfel förekom i hanteringen av ImageIO. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7053: Apple

 • IOHIDFamily

  Tillgänglig för: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition och Apple Watch Hermès

  Effekt: Ett skadligt program kan köra godtycklig kod med systembehörighet

  Beskrivning: Flera minnesfel förekom i IOHIDFamily. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7111: beist och ABH på BoB

  CVE-2015-7112: Ian Beer på Google Project Zero

 • IOKit SCSI

  Tillgänglig för: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition och Apple Watch Hermès

  Effekt: Ett skadligt program kan köra opålitlig kod med kärnbehörighet

  Beskrivning: En nollpekarreferens förekom vid hanteringen av en särskild användarklienttyp. Problemet har åtgärdats genom förbättrad validering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7068: Ian Beer på Google Project Zero

 • Kärna

  Tillgänglig för: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition och Apple Watch Hermès

  Effekt: Ett lokalt program kan orsaka att tjänster nekas

  Beskrivning: Flera problem där tjänster nekades åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7040: Lufeng Li på Qihoo 360 Vulcan Team

  CVE-2015-7041: Lufeng Li på Qihoo 360 Vulcan Team

  CVE-2015-7042: Lufeng Li på Qihoo 360 Vulcan Team

  CVE-2015-7043: Tarjei Mandt (@kernelpool)

 • Kärna

  Tillgänglig för: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition och Apple Watch Hermès

  Effekt: Det kan hända att en lokal användare kan köra opålitlig kod med kärnbehörighet

  Beskrivning: Ett problem förekom i tolkningen av mach-meddelanden. Problemet åtgärdades genom ytterligare validering av mach-meddelanden.

  CVE-ID

  CVE-2015-7047: Ian Beer på Google Project Zero

 • Kärna

  Tillgänglig för: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition och Apple Watch Hermès

  Effekt: Det kan hända att en lokal användare kan köra opålitlig kod med kärnbehörighet

  Beskrivning: Flera minneskorruptionsproblem förekom i kärnan. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7083: Ian Beer på Google Project Zero

  CVE-2015-7084: Ian Beer på Google Project Zero

 • LaunchServices

  Tillgänglig för: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition och Apple Watch Hermès

  Effekt: Ett skadligt program kan köra godtycklig kod med systembehörighet

  Beskrivning: Ett minnesfel förekom i bearbetningen av felformaterade plister. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7113: Olivier Goguel på Free Tools Association

 • libarchive

  Tillgänglig för: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition och Apple Watch Hermès

  Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan ge upphov till godtycklig kodkörning

  Beskrivning: Ett minnesfel förekom i bearbetningen av arkiv. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2011-2895: @practicalswift

 • libc

  Tillgänglig för: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition och Apple Watch Hermès

  Effekt: Bearbetning av ett felaktigt utformat paket kan ge upphov till körning av godtycklig kod

  Beskrivning: Flera buffertspill förekom i standardbiblioteket C. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2015-7038 : Brian D. Wells of E. W. Scripps,  Narayan Subramanian of Symantec Corporation/Veritas LLC

  CVE-2015-7039: Maksymilian Arciemowicz (CXSECURITY.COM)

  Posten uppdaterades 3 mars, 2017

 • mDNSResponder

  Tillgänglig för: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition och Apple Watch Hermès

  Effekt: Ett lokalt program kan orsaka att tjänster nekas

  Beskrivning: Ett problem med nollpekarreferens åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7988: Alexandre Helie

 • OpenGL

  Tillgänglig för: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition och Apple Watch Hermès

  Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan ge upphov till godtycklig kodkörning

  Beskrivning: Flera minnesfel förekom i OpenGL. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7064: Apple

  CVE-2015-7066: Tongbo Luo och Bo Qu på Palo Alto Networks

 • Sandlåda

  Tillgänglig för: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition och Apple Watch Hermès

  Effekt: Ett skadligt program med rotbehörigheter kan kringgå kärnadressens slumpmässiga utrymmeslayout

  Beskrivning: Ett problem med otillräckligt privilegierad separation förekom i xnu. Problemet åtgärdades genom förbättrade auktorisationskontroller.

  CVE-ID

  CVE-2015-7046: Apple

 • Säkerhet

  Tillgänglig för: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition och Apple Watch Hermès

  Effekt: En fjärrangripare kan orsaka att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett minnesfel förekom i hanteringen av SSL-handskakningar. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7073: Benoit Foucher på ZeroC, Inc.

 • Säkerhet

  Tillgänglig för: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition och Apple Watch Hermès

  Effekt: Bearbetning av ett skadligt certifikat kan ge upphov till körning av godtycklig kod

  Beskrivning: Flera minnesfel förekom i ASN.1-avkodaren. Dessa problem har åtgärdats genom förbättrad indatavalidering

  CVE-ID

  CVE-2015-7059: David Keeler på Mozilla

  CVE-2015-7060: Tyson Smith på Mozilla

  CVE-2015-7061: Ryan Sleevi på Google

 • Säkerhet

  Tillgänglig för: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition och Apple Watch Hermès

  Effekt: En tillförlitlighetsutvärdering konfigurerad att kräva återkallelsekontroll kunde lyckas även om återkallelsekontrollen misslyckades

  Beskrivning: Flaggan kSecRevocationRequirePositiveResponse angavs men implementerades inte. Problemet åtgärdades genom att flaggan implementerades.

  CVE-ID

  CVE-2015-6997: Apple

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: