Om säkerhetsinnehållet i tvOS 9.1

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i tvOS 9.1.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Läs mer om Apples produktsäkerhet på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Mer information om PGP-nyckeln från Apple Product Security finns i artikeln Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Läs mer om andra säkerhetsuppdateringar i artikeln Säkerhetsuppdateringar från Apple.

tvOS 9.1

 • AppleMobileFileIntegrity

  Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

  Effekt: Ett skadligt program kan köra godtycklig kod med systembehörighet

  Beskrivning: Ett åtkomstkontrollsproblem åtgärdades genom att förhindra modifiering av åtkomstkontrollsstrukturer.

  CVE-ID

  CVE-2015-7055: Apple

 • Komprimering

  Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

  Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan ge upphov till godtycklig kodkörning

  Beskrivning: Ett oinitierat minnesåtkomstproblem förekom i zlib. Det här problemet åtgärdades genom bättre minneshantering och ytterligare validering av zlib-strömmar.

  CVE-ID

  CVE-2015-7054: j00ru

 • CoreGraphics

  Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

  Effekt: Bearbetning av en skadlig teckensnittsfil kan leda till körning av opålitlig kod

  Beskrivning: Ett minnesfel förekom i bearbetningen av teckensnittsfiler. Problemet har åtgärdats genom förbättrad indatavalidering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7105: John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest Team

 • Uppspelning av CoreMedia

  Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

  Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan ge upphov till godtycklig kodkörning

  Beskrivning: Flera minnesfel förekom i bearbetningen av felformaterade mediefiler. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7074

  CVE-2015-7075: Apple

 • Skivavbilder

  Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

  Effekt: Det kan hända att en lokal användare kan köra opålitlig kod med kärnbehörighet

  Beskrivning: Ett minnesfel förekom i tolkning av skivbilder. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7110: Ian Beer på Google Project Zero

 • dyld

  Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

  Effekt: Ett skadligt program kan köra godtycklig kod med systembehörighet

  Beskrivning: Flera problem med segmentvalidering förekom i dyld. Dessa åtgärdades genom förbättrad sanering av miljön.

  CVE-ID

  CVE-2015-7072: Apple

  CVE-2015-7079: PanguTeam

 • ImageIO

  Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

  Effekt: Bearbetning av en skadlig bildfil kan ge upphov till körning av opålitlig kod

  Beskrivning: Ett minnesfel förekom i hanteringen av ImageIO. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7053: Apple

 • IOAcceleratorFamily

  Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

  Effekt: Ett skadligt program kan köra godtycklig kod med systembehörighet

  Beskrivning: Ett minneskorruptionsfel förekom i IOAcceleratorFamily. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7109: Juwei Lin på TrendMicro

 • IOHIDFamily

  Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

  Effekt: Ett skadligt program kan köra godtycklig kod med systembehörighet

  Beskrivning: Flera minnesfel förekom i IOHIDFamily API. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7111: beist och ABH på BoB

  CVE-2015-7112: Ian Beer på Google Project Zero

 • IOKit SCSI

  Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

  Effekt: Ett skadligt program kan köra opålitlig kod med kärnbehörighet

  Beskrivning: En nollpekarreferens förekom vid hanteringen av en särskild användarklienttyp. Problemet har åtgärdats genom förbättrad validering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7068: Ian Beer på Google Project Zero

 • Kärna

  Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

  Effekt: Ett lokalt program kan orsaka att tjänster nekas

  Beskrivning: Flera problem där tjänster nekades åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7040: Lufeng Li på Qihoo 360 Vulcan Team

  CVE-2015-7041: Lufeng Li på Qihoo 360 Vulcan Team

  CVE-2015-7042: Lufeng Li på Qihoo 360 Vulcan Team

  CVE-2015-7043: Tarjei Mandt (@kernelpool)

 • Kärna

  Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

  Effekt: Det kan hända att en lokal användare kan köra opålitlig kod med kärnbehörighet

  Beskrivning: Flera minneskorruptionsproblem förekom i kärnan. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7083: Ian Beer på Google Project Zero

  CVE-2015-7084: Ian Beer på Google Project Zero

 • Kärna

  Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

  Effekt: Det kan hända att en lokal användare kan köra opålitlig kod med kärnbehörighet

  Beskrivning: Ett problem förekom i tolkningen av mach-meddelanden. Problemet åtgärdades genom ytterligare validering av mach-meddelanden.

  CVE-ID

  CVE-2015-7047: Ian Beer på Google Project Zero

 • libarchive

  Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

  Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan ge upphov till godtycklig kodkörning

  Beskrivning: Ett minnesfel förekom i bearbetningen av arkiv. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2011-2895: @practicalswift

 • libc

  Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

  Effekt: Bearbetning av ett felaktigt utformat paket kan ge upphov till körning av godtycklig kod

  Beskrivning: Flera buffertspill förekom i standardbiblioteket C. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2015-7038 : Brian D. Wells of E. W. Scripps,  Narayan Subramanian of Symantec Corporation/Veritas LLC

  CVE-2015-7039: Maksymilian Arciemowicz (CXSECURITY.COM)

  Posten uppdaterades 3 mars, 2017

 • libxml2

  Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

  Effekt: Tolkning av ett skadligt XML-dokument kan leda till att användarinformation avslöjas

  Beskrivning: Ett problem med minneskorruption fanns i tolkningen av XML-filer. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7115 : Wei Lei och Liu Yang of Nanyang Technological University

  CVE-2015-7116 : Wei Lei och Liu Yang of Nanyang Technological University

 • MobileStorageMounter

  Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

  Effekt: Ett skadligt program kan köra godtycklig kod med systembehörighet

  Beskrivning: Ett problem med timing förekom i laddning av förtroendecachen. Problemet åtgärdades genom validering av systemmiljön före laddning av pålitlig cache.

  CVE-ID

  CVE-2015-7051: PanguTeam

 • OpenGL

  Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

  Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan ge upphov till godtycklig kodkörning

  Beskrivning: Flera minnesfel förekom i OpenGL. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7064: Apple

  CVE-2015-7065: Apple

 • Säkerhet

  Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

  Effekt: En fjärrangripare kan orsaka att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett minnesfel förekom i hanteringen av SSL-handskakningar. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7073: Benoit Foucher på ZeroC, Inc.

 • Säkerhet

  Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

  Effekt: Bearbetning av ett skadligt certifikat kan ge upphov till körning av godtycklig kod

  Beskrivning: Flera minnesfel förekom i ASN.1-avkodaren. Dessa problem har åtgärdats genom förbättrad indatavalidering

  CVE-ID

  CVE-2015-7059: David Keeler på Mozilla

  CVE-2015-7060: Tyson Smith på Mozilla

  CVE-2015-7061: Ryan Sleevi på Google

 • Säkerhet

  Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

  Effekt: Ett skadligt program kunde få åtkomst till en användares nyckelringsobjekt

  Beskrivning: Ett problem förekom i valideringen av åtkomstkontrollistor för objekt i nyckelringen. Problemet åtgärdades genom förbättrade kontroller av åtkomstkontrollistor.

  CVE-ID

  CVE-2015-7058

 • WebKit

  Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

  Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan ge upphov till godtycklig kodkörning

  Beskrivning: Flera minnesfel förekom i WebKit. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7048: Apple

  CVE-2015-7095: Apple

  CVE-2015-7096: Apple

  CVE-2015-7097: Apple

  CVE-2015-7098: Apple

  CVE-2015-7099: Apple

  CVE-2015-7100: Apple

  CVE-2015-7101: Apple

  CVE-2015-7102: Apple

  CVE-2015-7103: Apple

  CVE-2015-7104: Apple

 • WebKit

  Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

  Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan ge upphov till godtycklig kodkörning

  Beskrivning: Flera minnesfel förekom i OpenGL. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7066: Tongbo Luo och Bo Qu på Palo Alto Networks

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: