Om säkerhetsinnehållet i iOS 9.2

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i iOS 9.2.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Läs mer om Apples produktsäkerhet på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Mer information om PGP-nyckeln från Apple Product Security finns i artikeln Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Läs mer om andra säkerhetsuppdateringar i artikeln Säkerhetsuppdateringar från Apple.

iOS 9.2

 • AppleMobileFileIntegrity

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: Ett skadligt program kan köra godtycklig kod med systembehörighet

  Beskrivning: Ett åtkomstkontrollsproblem åtgärdades genom att förhindra modifiering av åtkomstkontrollsstrukturer.

  CVE-ID

  CVE-2015-7055: Apple

 • AppSandbox

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: Ett skadligt program kan upprätthålla åtkomst till Kontakter efter återkallad åtkomst

  Beskrivning: Ett problem förekom i sandlådans hantering av hårda länkar. Problemet åtgärdades genom förbättrad hårdhet för appsandlådan.

  CVE-ID

  CVE-2015-7001: Razvan Deaconescu och Mihai Bucicoiu på University POLITEHNICA of Bucharest; Luke Deshotels och William Enck på North Carolina State University; Lucas Vincenzo Davi och Ahmad-Reza Sadeghi på TU Darmstadt

 • CFNetwork HTTPProtocol

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: En angripare med en privilegierad nätverksposition kan kringgå HSTS

  Beskrivning: Ett problem med indatavalidering förekom i URL-bearbetningen. Problemet har åtgärdats genom förbättrad URL-validering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7094: Tsubasa Iinuma (@llamakko_cafe) på Gehirn Inc. och Muneaki Nishimura (nishimunea)

 • Komprimering

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan ge upphov till godtycklig kodkörning

  Beskrivning: Ett oinitierat minnesåtkomstproblem förekom i zlib. Det här problemet åtgärdades genom bättre minneshantering och ytterligare validering av zlib-strömmar.

  CVE-ID

  CVE-2015-7054: j00ru

 • CoreGraphics

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: Bearbetning av en skadlig teckensnittsfil kan leda till körning av opålitlig kod

  Beskrivning: Ett minnesfel förekom i bearbetningen av teckensnittsfiler. Problemet har åtgärdats genom förbättrad indatavalidering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7105: John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest Team

 • Uppspelning av CoreMedia

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan ge upphov till godtycklig kodkörning

  Beskrivning: Flera minnesfel förekom i bearbetningen av felformaterade mediefiler. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7074: Apple

  CVE-2015-7075

 • dyld

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: Ett skadligt program kan köra godtycklig kod med systembehörighet

  Beskrivning: Flera problem med segmentvalidering förekom i dyld. Dessa åtgärdades genom förbättrad sanering av miljön.

  CVE-ID

  CVE-2015-7072: Apple

  CVE-2015-7079: PanguTeam

 • GPUTools Framework

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: Ett skadligt program kan köra godtycklig kod med systembehörighet

  Beskrivning: Flera problem med validering av sökvägar förekom i Mobile Replayer. Dessa åtgärdades genom förbättrad sanering av miljön.

  CVE-ID

  CVE-2015-7069: Luca Todesco (@qwertyoruiop)

  CVE-2015-7070: Luca Todesco (@qwertyoruiop)

 • iBooks

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: Tolkning av en skadlig iBooks-fil kan leda till att användarinformation avslöjas

  Beskrivning: Det fanns ett problem med XML External Entity-referenser vid iBook-tolkning. Det här problemet åtgärdades genom förbättrad tolkning.

  CVE-ID

  CVE-2015-7081: Behrouz Sadeghipour (@Nahamsec) och Patrik Fehrenbach (@ITSecurityguard)

 • ImageIO

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: Bearbetning av en skadlig bildfil kan ge upphov till körning av opålitlig kod

  Beskrivning: Ett minnesfel förekom i hanteringen av ImageIO. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7053: Apple

 • IOHIDFamily

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: Ett skadligt program kan köra godtycklig kod med systembehörighet

  Beskrivning: Flera minnesfel förekom i IOHIDFamily API. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7111: beist och ABH på BoB

  CVE-2015-7112: Ian Beer på Google Project Zero

 • IOKit SCSI

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: Ett skadligt program kan köra opålitlig kod med kärnbehörighet

  Beskrivning: En nollpekarreferens förekom vid hanteringen av en särskild användarklienttyp. Problemet har åtgärdats genom förbättrad validering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7068: Ian Beer på Google Project Zero

 • Kärna

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: Ett lokalt program kan orsaka att tjänster nekas

  Beskrivning: Flera problem där tjänster nekades åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7040: Lufeng Li på Qihoo 360 Vulcan Team

  CVE-2015-7041: Lufeng Li på Qihoo 360 Vulcan Team

  CVE-2015-7042: Lufeng Li på Qihoo 360 Vulcan Team

  CVE-2015-7043: Tarjei Mandt (@kernelpool)

 • Kärna

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: Det kan hända att en lokal användare kan köra opålitlig kod med kärnbehörighet

  Beskrivning: Flera minneskorruptionsproblem förekom i kärnan. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7083: Ian Beer på Google Project Zero

  CVE-2015-7084: Ian Beer på Google Project Zero

 • Kärna

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: Det kan hända att en lokal användare kan köra opålitlig kod med kärnbehörighet

  Beskrivning: Ett problem förekom i tolkningen av mach-meddelanden. Problemet åtgärdades genom ytterligare validering av mach-meddelanden.

  CVE-ID

  CVE-2015-7047: Ian Beer på Google Project Zero

 • LaunchServices

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: Ett skadligt program kan köra godtycklig kod med systembehörighet

  Beskrivning: Ett minnesfel förekom i bearbetningen av felformaterade plister. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7113: Olivier Goguel på Free Tools Association

 • libarchive

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan ge upphov till godtycklig kodkörning

  Beskrivning: Ett minnesfel förekom i bearbetningen av arkiv. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2011-2895: @practicalswift

 • libc

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: Bearbetning av ett felaktigt utformat paket kan ge upphov till körning av godtycklig kod

  Beskrivning: Flera buffertspill förekom i standardbiblioteket C. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2015-7038 : Brian D. Wells of E. W. Scripps,  Narayan Subramanian of Symantec Corporation/Veritas LLC

  CVE-2015-7039: Maksymilian Arciemowicz (CXSECURITY.COM)

  Posten uppdaterades 3 mars, 2017

 • libxml2

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: Tolkning av ett skadligt XML-dokument kan leda till att användarinformation avslöjas

  Beskrivning: Ett problem med minneskorruption fanns i tolkningen av XML-filer. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7115 : Wei Lei och Liu Yang of Nanyang Technological University

  CVE-2015-7116 : Wei Lei och Liu Yang of Nanyang Technological University

 • MobileStorageMounter

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: Ett skadligt program kan köra godtycklig kod med systembehörighet

  Beskrivning: Ett problem med timing förekom i laddning av förtroendecachen. Problemet åtgärdades genom att validera systemmiljön innan laddning av förtroendecachen.

  CVE-ID

  CVE-2015-7051: PanguTeam

 • OpenGL

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan ge upphov till godtycklig kodkörning

  Beskrivning: Flera minnesfel förekom i OpenGL. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7064: Apple

  CVE-2015-7065: Apple

  CVE-2015-7066: Tongbo Luo och Bo Qu på Palo Alto Networks

 • Bilder

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: En angripare kan eventuellt använda säkerhetskopieringssystemet för åtkomst till begränsade områden av filsystemet

  Beskrivning: Ett problem med validering av sökväg förekom i Mobile Backup. Problemet åtgärdades genom förbättrad sanering av miljön.

  CVE-ID

  CVE-2015-7037: PanguTeam

 • Överblick

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: Öppning av en felaktigt utformad iWork-fil kan leda till körning av opålitlig kod.

  Beskrivning: Ett minnesfel förekom i hantering av iWork-filer. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7107

 • Safari

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: Besök på en skadlig webbplats kan leda till att användargränssnittet förfalskas

  Beskrivning: Det förekom ett fel som tillät en webbplats att visa innehåll med en webbadress från en annan webbplats. Problemet åtgärdades genom förbättrad URL-hantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7093: xisigr på Tencents Xuanwu LAB (www.tencent.com)

 • Sandlåda

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: Ett skadligt program med rotbehörigheter kan kringgå kärnadressens slumpmässiga utrymmeslayout

  Beskrivning: Ett problem med otillräckligt privilegierad separation förekom i xnu. Problemet åtgärdades genom förbättrade auktorisationskontroller.

  CVE-ID

  CVE-2015-7046: Apple

 • Säkerhet

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: En fjärrangripare kan orsaka att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett minnesfel förekom i hanteringen av SSL-handskakningar. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7073: Benoit Foucher på ZeroC, Inc.

 • Säkerhet

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: Ett skadligt program kunde få åtkomst till en användares nyckelringsobjekt

  Beskrivning: Ett problem förekom i valideringen av åtkomstkontrollistor för objekt i nyckelringen. Problemet åtgärdades genom förbättrade kontroller av åtkomstkontrollistor.

  CVE-ID

  CVE-2015-7058

 • Siri

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: En person med fysisk tillgång till en iOS-enhet kan använda Siri till att läsa notiser om innehåll som är inställt att inte visas på låsskärmen

  Beskrivning: När en begäran gjordes till Siri kontrollerades inte begränsningar på klientsidan av servern. Problemet åtgärdades genom förbättrad begränsningskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2015-7080: Or Safran (www.linkedin.com/profile/view?id=33912591)

 • WebKit

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan ge upphov till godtycklig kodkörning

  Beskrivning: Flera minnesfel förekom i WebKit. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7048: Apple

  CVE-2015-7095: Apple

  CVE-2015-7096: Apple

  CVE-2015-7097: Apple

  CVE-2015-7098: Apple

  CVE-2015-7099: Apple

  CVE-2015-7100: Apple

  CVE-2015-7101: Apple

  CVE-2015-7102: Apple

  CVE-2015-7103: Apple

 • WebKit

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan avslöja användarens surfhistorik

  Beskrivning: Ett problem med otillräckligt indatavalidering förekom i innehållsblockeringar. Det här problemet åtgärdades genom förbättrad tolkning av innehållstillägg.

  CVE-ID

  CVE-2015-7050: Luke Li och Jonathan Metzman

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: