Om du inte kan lägga till kort i Wallet som du kan använda med Apple Pay

Få hjälp med att lägga till kort i Wallet som du kan använda med Apple Pay.

Se till att du kan lägga till ett kort

Om du inte kan lägga till ett kort i Wallet som du kan använda med Apple Pay kontrollerar du Apple Pay på sidan för systemstatus. Om ett problem uppstår försöker du lägga till ett kort igen när problemet har lösts.

Om inget problem uppstår följer du de här stegen för att se till att du kan lägga till ett kort i Wallet:

Apple Pay är inte tillgängligt för barn under 13. Åldersgränserna varierar beroende på land och region. Du måste vara minst 18 år och bo i USA för att kunna skicka och ta emot pengar med Apple Pay och för att få Apple Cash-kortet. Dessa tjänster tillhandahålls av Green Dot Bank, medlem i FDIC. Läs mer om att skicka och ta emot pengar.   

Testa att lägga till ett kort

Se om du kan lägga till kortet i Wallet efter varje steg:

 1. Kontrollera att du befinner dig i ett land eller en region som stöds.
 2. Starta om din iPhone, iPadApple Watch eller Mac.
 3. Uppdatera till den senaste versionen av iOS, watchOS eller macOS.

Om du fortfarande inte kan lägga till ett kort kontaktar du din bank eller kortutfärdare för hjälp.

Du kan behöva hämta en app från din bank eller kortutfärdare för att lägga till ett kort i Wallet. I Fastlandskina kan du vara tvungen att skapa eller uppdatera en sexsiffrig lösenkod.

Så här lägger du manuellt till ett kort i Wallet

 1. Öppna appen Wallet på din iPhone och tryck på knappen Lägg till .
 2. Tryck på Fortsätt och sedan på Ange kortuppgifter manuellt.
 3. Ange kortuppgifterna och tryck på Nästa.
 4. Ange de obligatoriska uppgifterna.

Om du befinner dig i Hongkong

Om du behöver lägga till ett China UnionPay-betalkort från HSBC eller Hang Seng Bank anger du numret med 17 eller 19 siffror på kortets framsida. Detta omfattar sex icke-tryckta nummer, tio eller tolv tryckta nummer och ett mindre tryckt nummer.

Om plusknappen saknas i Wallet

Om du inte ser knappen lägg till när du öppnar appen Wallet kan din enhet vara inställd på fel region. Först ser du till att du befinner dig i ett land eller en region som stöder Apple Pay. Sedan följer du de här stegen för att ställa in region för enheten:

På din iPhone eller iPad

 1. Öppna appen Inställningar och tryck på Allmänt.
 2. Tryck på Språk och region och tryck sedan på Region.
 3. Välj din region och tryck sedan på Klar.

På Apple Watch

 1. Öppna appen Watch på iPhone-enheten.
 2. Tryck på fliken Min klocka och sedan på Allmänt.
 3. Tryck på Språk och region och tryck sedan på Region.
 4. Välj din region.

 

På MacBook Pro med Touch ID

 1. Öppna Apple-menyn .
 2. Klicka på Språk och region och kontrollera sedan regionen.*

*Du kan inte lägga till Apple Cash till din Mac.

 

När du har följt de här stegen öppnar du appen Wallet och tittar efter knappen lägg till. Om den fortfarande saknas kontaktar du Apple-supporten.

Om du behöver hjälp med att lägga till Apple Card på din enhet

 1. Apple Card utfärdas av Goldman Sachs Bank USA, Salt Lake City Branch. Apple Card är endast tillgängligt i USA.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: