Om du inte kan lägga till ett kort i Apple Plånbok för att använda med Apple Pay

Läs om vilka steg du ska vidta om du inte kan lägga till ett kort i appen Plånbok för att använda med Apple Pay.

  1. Kontrollera att du kan använda Apple Pay:
  2. Kontrollera tjänsteavbrott eller anslutningsproblem.
  3. Om du ser meddelandet Kunde inte lägga till kort eller Ogiltigt kort kontaktar du din bank eller kortutfärdare.

Apple godkänner eller avvisar inte kort för användning med Apple Pay. Om ditt kort avvisades kontaktar du din bank eller kortutfärdare.

Om du behöver hjälp med att lägga till ett kort läser du om hur du ställer in Apple Pay.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: