Om säkerhetsinnehållet i Xcode 7.1

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i Xcode 7.1.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Läs mer om Apples produktsäkerhet på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Mer information om Apples PGP-nyckel för produktsäkerhet finns i artikeln Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Läs mer om Säkerhetsuppdateringar i artikeln Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Xcode 7.1

 • Swift

  Tillgänglig för: OS X Yosemite 10.10.5 eller senare

  Effekt: Swift-program som genomför vissa typkonverteringar kan erhålla oväntade värden

  Beskrivning: Det förekom ett typkonverteringsproblem som kunde leda till att konverteringar returnerade oväntade värden. Problemet åtgärdades genom förbättrad teckensnittskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2015-7030: en anonym forskare

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: