Om säkerhetsinnehållet i OS X El Capitan 10.11.1, Säkerhetsuppdatering 2015-004 Yosemite och Säkerhetsuppdatering 2015-007 Mavericks

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i OS X El Capitan 10.11.1, Säkerhetsuppdatering 2015-004 Yosemite och Säkerhetsuppdatering 2015-007 Mavericks.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Läs mer om Apples produktsäkerhet på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Mer information om PGP-nyckeln från Apple Product Security finns i artikeln Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Läs mer om andra säkerhetsuppdateringar i artikeln Säkerhetsuppdateringar från Apple.

OS X El Capitan 10.11.1, Säkerhetsuppdatering 2015-004 Yosemite och Säkerhetsuppdatering 2015-007 Mavericks

 • Accelerate Framework

  Tillgänglig för: OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 och OS X El Capitan 10.11

  Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan ge upphov till godtycklig kodkörning

  Beskrivning: Ett minnesfel förekom i Accelerate Framework i läget med flera trådar. Problemet åtgärdades genom förbättrad validering av accessorelement och förbättrad objektslåsning.

  CVE-ID

  CVE-2015-5940: Apple

 • apache_mod_php

  Tillgänglig för: OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 och OS X El Capitan 10.11

  Effekt: Flera sårbarheter i PHP

  Beskrivning: Flera sårbarheter fanns i PHP-versioner tidigare än 5.5.29 och 5.4.45. Det åtgärdades genom att uppdatera PHP till version 5.5.29 och 5.4.45.

  CVE-ID

  CVE-2015-0235

  CVE-2015-0273

  CVE-2015-6834

  CVE-2015-6835

  CVE-2015-6836

  CVE-2015-6837

  CVE-2015-6838

 • ATS

  Tillgänglig för: OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 och OS X El Capitan 10.11

  Effekt: Besök på en skadlig webbsida kan leda till oväntad programavslutning eller körning av opålitlig kod

  Beskrivning: Ett minnesfel förekom i hanteringen av ATS. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-6985: John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest Team

 • Ljud

  Tillgänglig för: OS X El Capitan 10.11

  Effekt: Ett skadligt program kan köra opålitlig kod

  Beskrivning: Ett oinitierat minnesproblem förekom i coreaudiod. Problemet åtgärdades genom förbättrad minnesinitiering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7003: Mark Brand på Google Project Zero

 • Ljud

  Tillgänglig för: OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 och OS X El Capitan 10.11

  Effekt: Uppspelning av en skadlig ljudfil kan leda till körning av opålitlig kod

  Beskrivning: Flera minnesfel förekom i hanteringen av ljudfiler. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5933: Apple

  CVE-2015-5934: Apple

 • Bom

  Tillgänglig för: OS X El Capitan 10.11

  Effekt: Uppackning av ett arkiv med skadligt innehåll kan ge upphov till körning av opålitlig kod

  Beskrivning: En filintrångssvaghet förekom i hanteringen av CPIO-arkiv. Problemet åtgärdades genom förbättrad validering av metadata.

  CVE-ID

  CVE-2015-7006: Mark Dowd på Azimuth Security

 • CFNetwork

  Tillgänglig för: OS X El Capitan 10.11

  Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan leda till att cookies skrivs över

  Beskrivning: Ett tolkningsproblem förekom vid hantering av cookies för bokstäver med olika skiftläge. Det här problemet åtgärdades genom förbättrad tolkning.

  CVE-ID

  CVE-2015-7023: Marvin Scholz och Michael Lutonsky; Xiaofeng Zheng och Jinjin Liang på Tsinghua University, Jian Jiang på University of California, Berkeley, Haixin Duan på Tsinghua University och International Computer Science Institute, Shuo Chen på Microsoft Research Redmond, Tao Wan på Huawei Canada, Nicholas Weaver på International Computer Science Institute and University of California, Berkeley, koordinerade via CERT/CC

 • configd

  Tillgänglig för: OS X El Capitan 10.11

  Effekt: Ett skadligt program kan höja privilegier

  Beskrivning: Ett problem med ett heapbaserat buffertspill förekom i DNS-klientbibliotek. Ett skadligt program som kan förfalska svar från den lokala configd-tjänsten kan orsaka att godtycklig kod körs i DNS-klienter.

  CVE-ID

  CVE-2015-7015: PanguTeam

 • CoreGraphics

  Tillgänglig för: OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 och OS X El Capitan 10.11

  Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan ge upphov till godtycklig kodkörning

  Beskrivning: Flera minnesfel förekom i CoreGraphics. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5925: Apple

  CVE-2015-5926: Apple

 • CoreText

  Tillgänglig för: OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 och OS X El Capitan 10.11

  Effekt: Bearbetning av en felaktigt utformad typsnittsfil kan leda till körning av godtycklig kod

  Beskrivning: Flera minnesfel förekom i hanteringen av teckensnittsfiler. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2015-6992: John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest Team

 • CoreText

  Tillgänglig för: OS X Yosemite 10.10.5 och OS X El Capitan 10.11

  Effekt: Bearbetning av en felaktigt utformad typsnittsfil kan leda till körning av godtycklig kod

  Beskrivning: Flera minnesfel förekom i hanteringen av teckensnittsfiler. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2015-6975: John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest Team

 • CoreText

  Tillgänglig för: OS X El Capitan 10.11

  Effekt: Bearbetning av en felaktigt utformad typsnittsfil kan leda till körning av godtycklig kod

  Beskrivning: Flera minnesfel förekom i hanteringen av teckensnittsfiler. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2015-7017: John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest Team

 • CoreText

  Tillgängligt för: OS X Mavericks 10.9.5 och OS X Yosemite 10.10.5

  Effekt: Bearbetning av en felaktigt utformad typsnittsfil kan leda till körning av godtycklig kod

  Beskrivning: Flera minnesfel förekom i hanteringen av teckensnittsfiler. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2015-5944: John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest Team

 • Katalogverktyg

  Tillgänglig för: OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 och OS X El Capitan 10.11

  Effekt: Det kan hända att en lokal användare kan köra opålitlig kod med rotprivilegier

  Beskrivning: Ett autentiseringsproblem förekom i etableringen av nya sessioner. Problemet åtgärdades genom förbättrade auktorisationskontroller.

  CVE-ID

  CVE-2015-6980: Michael på Westside Community Schools

 • Skivavbilder

  Tillgänglig för: OS X El Capitan 10.11

  Effekt: Ett skadligt program kan köra godtycklig kod med systembehörighet

  Beskrivning: Ett minnesfel förekom i tolkning av skivbilder. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-6995: Ian Beer på Google Project Zero

 • EFI

  Tillgänglig för: OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 och OS X El Capitan 10.11

  Effekt: En angripare kan utöva oanvända EFI-funktioner

  Beskrivning: Ett problem förekom med EFI-argumenthantering. Det åtgärdades genom borttagning av de påverkade funktionerna.

  CVE-ID

  CVE-2014-4860: Corey Kallenberg, Xeno Kovah, John Butterworth och Sam Cornwell på The MITRE Corporation, samordnat via CERT

 • Filbokmärke

  Tillgänglig för: OS X El Capitan 10.11

  Effekt: När användaren bläddrar till en mapp med felformaterade bokmärken kan det leda till oväntad programavslutning

  Beskrivning: Ett problem med indatavalidering förekom vid tolkning av bokmärkesmetadata. Problemet har åtgärdats genom förbättrade valideringskontroller.

  CVE-ID

  CVE-2015-6987: Luca Todesco (@qwertyoruiop)

 • FontParser

  Tillgänglig för: OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 och OS X El Capitan 10.11

  Effekt: Bearbetning av en felaktigt utformad typsnittsfil kan leda till körning av godtycklig kod

  Beskrivning: Flera minnesfel förekom i hanteringen av teckensnittsfiler. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2015-5927: Apple

  CVE-2015-5942

  CVE-2015-6976: John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest Team

  CVE-2015-6977: John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest Team

  CVE-2015-6978: Jaanus Kp, Clarified Security, i samarbete med HPs Zero Day Initiative

  CVE-2015-6991: John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest Team

  CVE-2015-6993: John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest Team

  CVE-2015-7009: John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest Team

  CVE-2015-7010: John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest Team

  CVE-2015-7018: John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest Team

 • FontParser

  Tillgänglig för: OS X El Capitan 10.11

  Effekt: Bearbetning av en felaktigt utformad typsnittsfil kan leda till körning av godtycklig kod

  Beskrivning: Flera minnesfel förekom i hanteringen av teckensnittsfiler. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2015-6990: John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest Team

  CVE-2015-7008: John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest Team

 • Grand Central Dispatch

  Tillgänglig för: OS X Yosemite 10.10.5 och OS X El Capitan 10.11

  Effekt: Bearbetning av ett felaktigt utformat paket kan ge upphov till körning av godtycklig kod

  Beskrivning: Ett minnesfel förekom i hanteringen av Dispatch-anrop. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-6989: Apple

 • Grafikdrivrutiner

  Tillgänglig för: OS X El Capitan 10.11

  Effekt: En lokal användare kan eventuellt orsaka att systemet avslutas oväntat eller att kärnminnet läses

  Beskrivning: Flera problem med läsning utanför gränserna förekom i NVIDIA-grafikdrivrutinen. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2015-7019: Ian Beer på Google Project Zero

  CVE-2015-7020: Moony Li på Trend Micro

 • Grafikdrivrutiner

  Tillgänglig för: OS X El Capitan 10.11

  Effekt: Det kan hända att en lokal användare kan köra godtycklig kod med kärnprivilegier

  Beskrivning: Ett minnesfel förekom i kärnan. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7021: Moony Li på Trend Micro

 • ImageIO

  Tillgängligt för: OS X Mavericks 10.9.5 och OS X Yosemite 10.10.5

  Effekt: Bearbetning av en felaktigt utformad bildfil kan ge upphov till körning av godtycklig kod

  Beskrivning: Flera minnesfel förekom i tolkningen av bildmetadata. Problemen åtgärdades genom förbättrad metadatavalidering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5935: Apple

  CVE-2015-5938: Apple

 • ImageIO

  Tillgänglig för: OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 och OS X El Capitan 10.11

  Effekt: Bearbetning av en felaktigt utformad bildfil kan ge upphov till körning av godtycklig kod

  Beskrivning: Flera minnesfel förekom i tolkningen av bildmetadata. Problemen åtgärdades genom förbättrad metadatavalidering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5936: Apple

  CVE-2015-5937: Apple

  CVE-2015-5939: Apple

 • IOAcceleratorFamily

  Tillgänglig för: OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 och OS X El Capitan 10.11

  Effekt: Ett skadligt program kan köra godtycklig kod med systembehörighet

  Beskrivning: Ett minneskorruptionsfel förekom i IOAcceleratorFamily. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-6996: Ian Beer på Google Project Zero

 • IOHIDFamily

  Tillgänglig för: OS X El Capitan 10.11

  Effekt: Ett skadligt program kan köra godtycklig kod med kernelbehörighet

  Beskrivning: Ett minnesfel förekom i kärnan. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-6974: Luca Todesco (@qwertyoruiop)

 • Kärna

  Tillgänglig för: OS X Yosemite 10.10.5

  Effekt: Det kan hända att en lokal användare kan köra opålitlig kod med systembehörigheter

  Beskrivning: Ett problem med sammanblandning av typer förekom i valideringen av Mach-åtgärder. Problemet åtgärdades genom förbättrad Mach-åtgärdsvalidering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5932: Luca Todesco (@qwertyoruiop), Filippo Bigarella

 • Kärna

  Tillgänglig för: OS X El Capitan 10.11

  Effekt: En angripare med en privilegierad nätverksposition kan orsaka godtycklig kodkörning

  Beskrivning: Ett oinitierat minnesproblem förekom i kärnan. Problemet åtgärdades genom förbättrad minnesinitiering.

  CVE-ID

  CVE-2015-6988: The Brainy Code Scanner (m00nbsd)

 • Kärna

  Tillgänglig för: OS X El Capitan 10.11

  Effekt: Ett lokalt program kan orsaka att tjänster nekas

  Beskrivning: Ett problem förekom vid återanvändning av virtuellt minne. Problemet har åtgärdats genom förbättrad validering.

  CVE-ID

  CVE-2015-6994: Mark Mentovai på Google Inc.

 • libarchive

  Tillgänglig för: OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 och OS X El Capitan 10.11

  Effekt: Ett skadligt program kan skriva över filer oförutsägbart

  Beskrivning: Det förekom ett problem med logiken för validering av sökvägar för symlänkar. Problemet åtgärdades genom förbättrad sökvägssanering.

  CVE-ID

  CVE-2015-6984: Christopher Crone på Infinit, Jonathan Schleifer

 • MCX-programbegränsningar

  Tillgänglig för: OS X Yosemite 10.10.5 och OS X El Capitan 10.11

  Effekt: En utvecklarsignerad körbar fil kan få begränsade behörigheter

  Beskrivning: Ett problem med behörighetsvalidering förekom i Managed Configuration. Ett utvecklarsignerat program kan kringgå begränsningar för de begränsade behörigheterna och få ökade privilegier. Problemet åtgärdades genom förbättrad profilhanteringsvalidering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7016: Apple

 • mDNSResponder

  Tillgängligt för: OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 och OS X El Capitan 10.11

  Effekt: En fjärrangripare kunde orsaka ett oväntat programavslut eller körning av godtycklig kod

  Beskrivning: Flera minnesproblem förekom i tolkningen av DNS-data. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2015-7987: Alexandre Helie

 • mDNSResponder

  Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11

  Effekt: Ett lokalt program kan orsaka att tjänster nekas

  Beskrivning: Ett problem med nollpekarreferens åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7988: Alexandre Helie

 • Net-SNMP

  Tillgänglig för: OS X El Capitan 10.11

  Effekt: En angripare i en privilegierad nätverksposition kan orsaka att tjänsten nekas

  Beskrivning: Flera problem förekom i netsnmp version 5.6. Problemen åtgärdades genom användning av programkorrigeringar som påverkar OS X uppströms.

  CVE-ID

  CVE-2012-6151

  CVE-2014-3565

 • OpenGL

  Tillgänglig för: OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 och OS X El Capitan 10.11

  Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan ge upphov till godtycklig kodkörning

  Beskrivning: Ett minnesfel förekom i hanteringen av OpenGL. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5924: Apple

 • OpenSSH

  Tillgänglig för: OS X El Capitan 10.11

  Effekt: En lokal användare kan utföra imitationsattacker

  Beskrivning: Ett problem med privilegierad separation förekom i PAM-support. Problemet åtgärdades genom förbättrade auktorisationskontroller.

  CVE-ID

  CVE-2015-6563: Moritz Jodeit på Blue Frost Security GmbH

 • Sandlåda

  Tillgänglig för: OS X El Capitan 10.11

  Effekt: Det kan hända att en lokal användare kan köra godtycklig kod med kärnprivilegier

  Beskrivning: Ett problem med indatavalidering förekom i hanteringen av NVRAM-parametrar. Problemet har åtgärdats genom förbättrad validering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5945: Rich Trouton (@rtrouton), Howard Hughes Medical Institute, Apple

 • Skriptredigerare

  Tillgänglig för: OS X El Capitan 10.11

  Effekt: En angripare kan lura användaren att köra ett opålitligt AppleScript

  Beskrivning: Under vissa omständigheter frågade inte Skriptredigerare efter användarens bekräftelse före körning av AppleScripts. Problemet åtgärdades genom att användaren måste bekräfta före körning av AppleScripts.

  CVE-ID

  CVE-2015-7007: Joe Vennix

 • Säkerhet

  Tillgänglig för: OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 och OS X El Capitan 10.11

  Effekt: En Apple-signerad binär kan användas för att ladda godtyckliga filer

  Beskrivning: Vissa Apple-signerade körbara filer laddade program från relativa platser. Det åtgärdades genom utökade kontroller i Gatekeeper.

  CVE-ID

  CVE-2015-7024: Patrick Wardle från Synack

 • Säkerhet

  Tillgänglig för: OS X El Capitan 10.11

  Effekt: Bearbetning av ett felaktigt utformat certifikat kan leda till körning av godtycklig kod

  Beskrivning: Flera minnesfel förekom i ASN.1-avkodaren. Dessa problem har åtgärdats genom förbättrad indatavalidering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7059: David Keeler på Mozilla

  CVE-2015-7060: Tyson Smith på Mozilla

  CVE-2015-7061: Ryan Sleevi på Google

 • Säkerhet

  Tillgänglig för: OS X El Capitan 10.11

  Effekt: Ett skadligt program kan skriva över filer oförutsägbart

  Beskrivning: Ett dubbelt fritt fel förekom i hanteringen av AtomicBufferedFile-identifierare. Problemet åtgärdades genom förbättrad validering av AtomicBufferedFile-identifierare.

  CVE-ID

  CVE-2015-6983: David Benjamin, Greg Kerr, Mark Mentovai och Sergey Ulanov från Chrome Team

 • SecurityAgent

  Tillgänglig för: OS X El Capitan 10.11

  Effekt: Ett skadligt program kan programmeringsmässigt kontrollera begäranden om åtkomst till nyckelringen

  Beskrivning: Det fanns en metod för program för att skapa syntetiska klick vid nyckelringsbegäranden. Detta åtgärdades genom att syntetiska klick för nyckelringsåtkomstfönster inaktiverades.

  CVE-ID

  CVE-2015-5943

I OS X El Capitan 10.11.1 ingår säkerhetsinnehållet i Safari 9.0.1.

Säkerhetsuppdatering 2015-004 och 2015-007 rekommenderas för alla användare och förbättrar säkerheten i OS X.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: