Om säkerhetsinnehållet i Keynote 6.6, Pages 5.6, Numbers 3.6 och iWork för iOS 2.6.

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i Keynote 6.6, Pages 5.6, Numbers 3.6 och iWork för iOS 2.6.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Läs mer om Apples produktsäkerhet på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Mer information om Apples PGP-nyckel för produktsäkerhet finns i artikeln Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Läs mer om Säkerhetsuppdateringar i artikeln Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Keynote 6.6, Pages 5.6, Numbers 3.6 och iWork för iOS 2.6

 • Keynote, Pages och Numbers

  Tillgängligt för: OS X Yosemite 10.10.4 eller senare, iOS 8.4 eller senare

  Effekt: Öppning av ett skadligt dokument kan leda till att användarinformation avslöjas

  Beskrivning: Flera verifieringsproblem av indata förekom i tolkning av ett skadligt dokument. Dessa problem har åtgärdats genom förbättrad indatavalidering.

  CVE-ID

  CVE-2015-3784: Bruno Morisson på INTEGRITY S.A.

  CVE-2015-7032: Behrouz Sadeghipour (@Nahamsec) och Patrik Fehrenbach (@ITSecurityguard)

 • Keynote, Pages och Numbers

  Tillgängligt för: OS X Yosemite 10.10.4 eller senare, iOS 8.4 eller senare

  Effekt: Öppnande av ett dokument med skadligt innehåll kan leda till oväntad programavslutning eller exekvering av opålitlig kod

  Beskrivning: Ett minnesfel förekom i tolkning av ett skadligt dokument. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7033: Felix Groebert i Google Security Team

 • Pages

  Tillgängligt för: OS X Yosemite 10.10.4 eller senare, iOS 8.4 eller senare

  Effekt: Öppnande av ett Pages-dokument med skadligt innehåll kan leda till oväntad programavslutning eller exekvering av opålitlig kod

  Beskrivning: Ett minnesfel förekom i tolkning av ett skadligt Pages-dokument. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7034: Felix Groebert i Google Security Team

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: