Ställa in och använda din högtalare Beats Pill+

Läs om hur du laddar, parkopplar, använder och laddar din Beats Pill+.

Beats Pill+-högtalare

Ladda Beats Pill+

Beats Pill+ kan användas i upp till 12 timmar med en 3-timmars laddning. När du slår på och av Beats Pill+ blinkar lampan på batterimätaren och visar hur mycket ström som är kvar i batteriet.  

 • När Beats Pill+ är påslagen kan du kontrollera batterinivån genom att trycka på strömknappen .
 • När batteriet i Beats Pill+ har mindre än 10 % kvar blinkar batterilampan rött. 

Anslut Beats Pill+ till en strömkälla med Lightning-till-USB-kabeln.

 • Lampan på batterimätaren blinkar medan Beats Pill+ laddas.
 • När batteriet är färdigladdat lyser alla fem lampor i 30 sekunder och släcks sedan.

Du kan också använda Urladdningsfunktionen på din Beats Pill+ för att ladda din telefon eller din musikspelare.

Parkoppla Beats Pill+

    

Parkoppla Beats Pill+ med en iPhone, iPad, iPod Touch eller Apple Watch:

 1. Kontrollera att högtalaren Beats Pill+ är laddad och påslagen. 
 2. Knappen b pulserar och visar att Beats Pill+ är i identifieringsläge och kan parkopplas. Om knappen inte pulserar håller du ned knappen b i 3 sekunder så att du kommer in i identifieringsläget.
 3. Gå till Inställningar på din iPhone, iPad, iPod touch eller Apple Watch > Bluetooth. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat. 
 4. Välj högtalaren Beats Pill+ i listan över Bluetooth-enheter. Om du har ändrat namn på högtalaren med Beats Updater eller appen Beats Pill+ visas namnet i listan.

Parkoppla Beats Pill+ med en Android-enhet:

 1. Kontrollera att högtalaren Beats Pill+ är laddad och påslagen. 
 2. Knappen b pulserar och visar att Beats Pill+ är i identifieringsläge och kan parkopplas. Om knappen inte pulserar håller du ned knappen b i 3 sekunder så att du kommer in i identifieringsläget.
 3. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat i Bluetooth-inställningarna på Android-enheten.
 4. Välj högtalaren Beats Pill+ i listan över Bluetooth-enheter. Om du har ändrat namn på högtalaren med Beats Updater eller appen Beats Pill+ visas namnet i listan.
   

Använda Beats Pill+

Koppla ihop din högtalare Beats Pill+ med din telefon för att besvara telefonsamtal med din Beats Pill+.

 • Du svarar på inkommande samtal genom att trycka en gång på knappen b
 • Avsluta samtalet genom att trycka på knappen b igen.
 • Om du vill överföra ljudet i ett telefonsamtal på telefonen till högtalaren Beats Pill+ trycker du två gånger på knappen b .
 • Om du vill besvara ett andra samtal och parkera det första trycker du en gång på knappen b . Tryck igen om du växla mellan samtalen.
 • Avvisa ett inkommande samtal genom att hålla ned knappen b .

Publiceringsdatum: