Om du inte kan logga in och dela till YouTube från Final Cut Pro X, Motion, Compressor eller iMovie

Spara din film på din Mac eller på en annan lokal lagringsenhet som videofil, och överför videofilen till YouTube.

YouTube har gjort en ändring i hur delning går till, och därför är det inte säkert att du kan dela direkt till YouTube från iMovie för macOS 10.1.10, Final Cut Pro 10.4.5, Motion 5.4.2 eller Compressor 4.4.3 eller tidigare. Följ stegen nedan om du vill dela till YouTube från appen.

Ta reda på vilken app-version du har genom att välja [appens namn] > Om [appens namn]. Till exempel, välj iMovie > Om iMovie.

Du kan dela direkt till YouTube i iMovie för macOS 10.1.11, Final Cut Pro 10.4.6, Motion 5.4.3 och Compressor 4.4.4. Klicka på Apple-menyn () > App Store och klicka sedan på Uppdateringar i sidofältet för att uppdatera dina appar. Om det finns en uppdatering tillgänglig klickar du på Uppdatera för att hämta och installera den. Säkerhetskopiera dina filer och slutför alla aktiva projekt innan du uppdaterar.

Dela ett iMovie för macOS-projekt

Om du använder iMovie för macOS 10.1.10 eller tidigare använder du dessa steg för att dela ett projekt på YouTube.

 1. Klicka på Projekt i verktygsfältet och välj sedan ett projekt.
 2. Klicka på knappen Dela  i verktygsfältet och välj sedan Arkiv.
 3. I fönstret Dela klickar du på popupmenyn Kvalitet och väljer sedan Låg, Medel eller Hög.
 4. Ställ in andra alternativ, klicka på Nästa och spara sedan filen på din Mac eller på en annan lokal lagringsenhet.
 5. Använd Safari eller en annan webbläsare för att logga in på ditt YouTube-konto och överför videofilen.

Läs mer om att exportera en QuickTime-fil i iMovie.

Dela ett Final Cut Pro-projekt

Om du använder Final Cut Pro 10.4.5 eller tidigare använder du dessa steg för att dela ett projekt till YouTube.

 1. Välj ditt projekt i Final Cut Pro, klicka på knappen Share (Dela)  och välj sedan ”Master File” (Masterfil). 
 2. Klicka på Settings (Inställningar) i fönstret Share (Dela).
 3. Klicka på popuprutan Format (Format) och välj sedan Web Hosting (Webbvärdtjänster).
 4. Klicka på popupmenyn ”When done” (När klar) och välj sedan Do Nothing (Gör ingenting).
 5. Ställ in andra alternativ, klicka på Nästa och spara sedan filen på din Mac eller på en annan lokal lagringsenhet.
 6. Använd Safari eller en annan webbläsare för att logga in på ditt YouTube-konto och överför videofilen.

Läs mer om att exportera en masterfil från Final Cut Pro.

Dela ett Motion-projekt

Om du använder Motion 5.4.2 eller tidigare använder du dessa steg för att dela ett projekt till YouTube.

 1. När ditt Motion-projekt är öppet klickar du på knappen Dela , väljer sedan Exportera film.
 2. Klicka på popupmenyn Exportera och välj sedan H.264.
 3. Ställ in andra alternativ, klicka på Nästa och spara sedan filen på din Mac eller på en annan lokal lagringsenhet.
 4. Använd Safari eller en annan webbläsare för att logga in på ditt YouTube-konto och överför videofilen.

Läs mer om att exportera en QuickTime-film i Motion.

Dela ett projekt från Compressor

Om du använder Compressor 4.4.3 eller tidigare, följer du de här stegen för att dela ett projekt till YouTube.

 1. I Compressor klickar du på Add File (Lägg till fil), väljer videokällfilen du vill dela och klickar sedan på Add (Lägg till).
 2. Om det behövs klickar du på visningstriangeln bredvid Built-In (Inbyggt) och väljer sedan Publish to YouTube (Publicera på YouTube). 
 3. Välj en plats för den transkodade filen från popupmenyn Location (Plats) och klicka sedan på OK.
 4. Välj källfilen i gruppområdet.
 5. Välj Window (Fönster) > Show Inspector (Visa granskaren).
 6. I åtgärdsområdet i granskaren väljer du ”Do Nothing” (Gör inget) i popupmenyn ”When done” (När klar).
 7. Klicka på Start Batch (Starta grupp).
 8. Använd Safari eller en annan webbläsare för att logga in på ditt YouTube-konto och överför videofilen.

Läs mer om hur du transkodar en fil i Compressor.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: