iMovie för Mac: Exportera en QuickTime-fil

Exportera en QuickTime-fil

Du kan exportera filmen som en fil som kan användas med andra program.

Skapa en QuickTime-fil

 1. Markera en film, en trailer eller ett klipp i bläddraren.

 2. Klicka på delningsknappen i verktygsfältet och klicka sedan på Fil.

  Delningsknappen i verktygsfältet
 3. Gör något av följande i den dialogruta som visas:

  • Ange en titel för den delade filmen: Klicka på namnet överst och ange ett nytt.

  • Ange en beskrivning för den delade filmen: Klicka i fältet Beskrivning och skriv en ny text.

  • Använd taggar för den delade filmen: Klicka i fältet Taggar och skriv taggnamn avdelade med komman.

  • Ange utmatningsformat för den delade filmen: Klicka på popupmenyn Format och välj ett alternativ.

   Du kan välja att exportera video och ljud eller endast ljud.

  • Ange upplösningen för den delade filmen: Klicka på popupmenyn Upplösning och välj ett alternativ.

   Obs! Du kan exportera ett klipp eller en film som har 4K-upplösning med dess ursprungliga upplösning.

  • Ange utmatningskvalitet för den delade filmen: Klicka på popupmenyn Kvalitet och välj ett alternativ.

   Om du vill ställa in utmatningskvaliteten för den delade filmen klickar du på popupmenyn Kvalitet. Välj Anpassad och ställ in önskad bithastighet genom att dra i reglaget.

   När du drar i reglaget uppdateras den uppskattade filstorleken som visas under miniatyrbilden för förhandsvisning.

  • Välj en komprimeringsinställning: Klicka på popupmenyn Komprimera och välj ett alternativ.

  Dialogrutan för fildelning
 4. Klicka på Nästa.

 5. Skriv ett namn i fältet Spara som i dialogrutan som visas, eller lämna det förvalda namnet som är namnet på filmen, trailern eller klippet.

 6. Navigera till den plats där du vill spara filen och klicka på Spara.

  En förloppsindikator visas till höger i verktygsfältet. Klicka på förloppsindikatorn om du vill visa detaljer. Indikatorn försvinner när åtgärden är avslutad.

  Förloppsindikator i verktygsfältet

  När delningen är klar öppnas filmen i QuickTime Player. Meddelandet Delningen är klar visas också.

Publiceringsdatum: 15 okt. 2019
Var detta till hjälp?