Om säkerhetsinnehållet i Mac EFI-säkerhetsuppdatering 2015-002

Detta dokument beskriver säkerhetsinnehållet i Mac EFI-säkerhetsuppdatering 2015-002.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Läs mer om Apples produktsäkerhet på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Mer information om Apples PGP-nyckel för produktsäkerhet finns i artikeln Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Läs mer om Säkerhetsuppdateringar i artikeln Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Mac EFI-säkerhetsuppdatering 2015-002

 • EFI

  Tillgänglig för: OS X Mavericks 10.9.5

  Effekt: En angripare kan utnyttja oanvända EFI-funktioner

  Beskrivning: Det förekom ett problem med hanteringen av EFI-argument. Det hanterades genom att ta bort de påverkade funktionerna.

  CVE-ID

  CVE-2015-4860: Corey Kallenberg, Xeno Kovah, John Butterworth och Sam Cornwell of The MITRE Corporation, samordnade via CERT

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: