Använda Siri Remote eller Apple TV Remote med Apple TV

Läs om hur du använder din fjärrkontroll för att hitta menyer, spela upp innehåll, navigera på skärmen med mera.

Siri Remote (2:a generationen) eller Apple TV Remote (2:a generationen)

Siri Remote (2:a generationen) eller Apple TV Remote (2:a generationen) har en strömknapp och en klickplatta. 

Strömknappen är den lilla, runda knappen längst upp till höger på fjärrkontrollen.
Strömknappen

Tryck på och håll ned strömknappen för att slå på tv:n och väcka din Apple TV. Tryck på och håll ned strömknappen för att stänga av tv:n och försätta din Apple TV i viloläge. 

Klickplattan är en stor, rund knapp längst upp i mitten av fjärrkontrollen.

Klickplattan

Tryck upp, ned, åt vänster eller höger på klickplattans ring för att flytta runt på skärmen. Du kan också svepa upp, ned, vänster eller höger på klickplattan. Svep snabbt upp eller ned på klickplattan flera gånger för att bläddra genom listor.

För att välja ett objekt markerar du det och trycker sedan på mitten av klickplattan.

Under uppspelning trycker du vänster eller höger på klickplattans ring för att hoppa fram eller bak. För att kontinuerligt spola fram eller tillbaka trycker du på och håller ned vänster eller höger sida på klickplattans ring. Tryck på vänster eller höger sida flera gånger för att bläddra genom hastighetsalternativen (2x, 3x eller 4x). 

För att navigera genom tidslinjen trycker du på knappen Spela upp/pausa eller på mitten av klickplattan. Svep sedan åt vänster eller höger på klickplattan för att gå framåt eller bakåt i tidslinjen. Du kan också röra fingret moturs eller medurs runt klickplattans ring.

Siri-knappen är den långa, smala knappen längst upp till höger på fjärrkontrollen.
Siri-knappen

Om Siri stöds i ditt land eller din region kan du be Siri att spela upp vissa filmer, tv-program, genrer med mera. Håll bara ned Siri-knappen, säg vad du vill och släpp sedan knappen. 

Du kan också använda Siri-knappen för diktering. I ett textfält trycker du på och håller ned Siri-knappen, säger texten som du vill skriva och släpper sedan Siri-knappen. 

Det kan hända att diktering inte är tillgängligt i alla länder och regioner.

 

Tillbaka-knappen är en rund knapp på vänster sida av fjärrkontrollen direkt under klickplattan.
Tillbaka-knappen

När du bläddrar i innehåll trycker du på Tillbaka-knappen en gång för att återgå till föregående skärm. Du kan också trycka på och hålla ned Tillbaka-knappen för att gå till hemskärmen.

Knappen Tv/Kontrollcenter är en rund knapp på höger sida av fjärrkontrollen direkt under klickplattan.

Knappen Tv/Kontrollcenter

Om ditt land eller din region har stöd för Apple TV-appen trycker du på knappen Tv/Kontrollcenter en gång för att öppna Apple TV-appen. Annars trycker du på den en gång för att gå tillbaka till hemskärmen.

Tryck på knappen två gånger för att öppna appväxlaren. Använd klickplattan för att svepa genom dina öppna appar och tryck sedan på mitten av klickplattan för att öppna en app. Svep uppåt för att stänga en app. Du kan också trycka på knappen Tv/Kontrollcenter för att återgå till Apple TV-appen. 

Tryck på och håll ned knappen Tv/Kontrollcenter för att öppna Kontrollcenter. Tryck på den igen för att dölja Kontrollcenter. 

Knappen Spela upp/pausa är en rund knapp. Den är på vänster sida av fjärrkontrollen mellan de två andra runda knapparna.
Knappen Spela upp/pausa

Tryck på knappen Spela upp/pausa en gång för att spela upp eller pausa innehåll.

För att navigera genom tidslinjen trycker du på knappen Spela upp/pausa. Svep sedan åt vänster eller höger på klickplattan för att gå framåt eller bakåt i tidslinjen. Du kan också röra fingret moturs eller medurs runt klickplattans ring.

Tryck på knappen Spela upp/pausa för att återuppta ditt innehåll.

Knappen Ljud av är en rund knapp längst ner på vänster sida av fjärrkontrollen.
Knappen Ljud av

Tryck på knappen Ljud av en gång för att stänga av ljudet. Tryck på den igen för att slå på ljudet igen. 

Alla ljudinställningar har inte stöd för den här knappen. Du kan behöva använda volymreglagen på fjärrkontrollen som medföljde tv:n.

Volymknappen är en avlång knapp på mitten av höger sida av fjärrkontrollen. Den övre halvan av knappen är Volymhöjning och den nedre halvan är Volymsänkning.
Volymhöjning och volymsänkning

Tryck på volymhöjning eller volymsänkning för att höja eller sänka volymen på Apple TV. 

Alla ljudinställningar har inte stöd för dessa knappar. Du kan behöva använda volymreglagen på fjärrkontrollen som medföljde tv:n.

Siri Remote (1:a generationen) eller Apple TV Remote (1:a generationen)

Siri Remote (1:a generationen) eller Apple TV Remote (1:a generationen) har en Touch-yta på den övre tredjedelen av fjärrkontrollen.  

Touch-ytan är hela den släta ytan på den övre tredjedelen av fjärrkontrollen.
Touch-ytan

Tryck eller svep upp, ned, åt vänster eller höger för att flytta runt på skärmen. Svep snabbt upp eller ned flera gånger för att bläddra igenom listor.

Välj ett objekt genom att markera det och tryck för att klicka på Touch-ytan.

Under uppspelningen vilar du fingret på Touch-ytan och trycker sedan på vänster eller höger sida av Touch-ytan för att gå bakåt eller framåt i tidslinjen. För att kontinuerligt spola fram eller tillbaka trycker du på och håller ned vänster eller höger sida på Touch-ytan. Tryck på vänster eller höger sida flera gånger för att bläddra genom hastighetsalternativen (2x, 3x eller 4x). 

För att navigera genom tidslinjen trycker du på knappen Spela upp/pausa eller på Touch-ytan. Svep sedan åt vänster eller höger för att gå framåt eller bakåt i tidslinjen.

Menyknappen är en rund knapp på vänster sida av fjärrkontrollen direkt under Touch-ytan.

Menyknappen

Om din Apple TV är i viloläge trycker du på menyknappen en gång för att väcka Apple TV. Om du bläddrar i innehåll trycker du på menyknappen en gång för att återgå till föregående skärm. Du kan också trycka på och hålla ned menyknappen för att gå till hemskärmen.

Knappen Tv/Kontrollcenter är en rund knapp på höger sida av fjärrkontrollen direkt under Touch-ytan.
Knappen Tv/Kontrollcenter

Om ditt land eller din region har stöd för Apple TV-appen trycker du på knappen Tv/Kontrollcenter en gång för att öppna Apple TV-appen. Annars trycker du på den en gång för att gå tillbaka till hemskärmen.

Tryck på knappen två gånger för att öppna appväxlaren. Använd Touch-ytan för att svepa genom öppna appar och tryck sedan på Touch-ytan för att öppna en app. Svep uppåt för att stänga en app. Du kan också trycka på knappen Tv/Kontrollcenter för att återgå till Apple TV-appen. 

Tryck på och håll ned knappen Tv/Kontrollcenter för att öppna Kontrollcenter. Tryck på den igen för att dölja Kontrollcenter. 

Siri-knappen är en rund knapp på fjärrkontrollens vänstra sida mellan de två andra runda knapparna.
Siri-knappen

Om Siri stöds i ditt land eller din region kan du be Siri att spela upp vissa filmer, tv-program, genrer med mera. Håll bara ned Siri-knappen, säg vad du vill och släpp sedan knappen. 

Du kan också använda Siri-knappen för diktering. Tryck på och håll ned Siri-knappen i ett textfält, säg texten som du vill skriva och släpp sedan Siri-knappen. 

Det kan hända att diktering inte är tillgängligt i alla länder och regioner.

Knappen Spela upp/pausa är en rund knapp längst ner på vänster sida av fjärrkontrollen.
Knappen Spela upp/pausa

Tryck på knappen Spela upp/pausa en gång för att spela upp eller pausa innehåll.

Navigera genom tidslinjen genom att trycka du på knappen Spela upp/pausa. Svep sedan åt vänster eller höger på Touch-ytan för att gå framåt eller bakåt på tidslinjen.

Tryck på knappen Spela upp/pausa för att återuppta innehållet. 

Volymknappen är en avlång knapp på mitten av höger sida på fjärrkontrollen. Den övre halvan av knappen är Volymhöjning och den nedre halvan är Volymsänkning.
Volymhöjning och volymsänkning

Tryck på volymhöjning eller volymsänkning för att höja eller sänka volymen på Apple TV. 

Alla ljudinställningar har inte stöd för dessa knappar. Du måste kanske använda volymreglagen på fjärrkontrollen som medföljde tv:n.

Publiceringsdatum: