Använda Pekhjälpmedel med iPhone, iPad och iPod touch

Använd funktionen Pekhjälpmedel på din iOS-enhet för att ändra hur enhetens skärm reagerar på tryck.

I Pekhjälpmedel ingår flera funktioner. Om du vill använda dem går du först till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Pekhjälpmedel och slår på Pekhjälpmedel.

Ta sedan en titt på alternativen nedan.

Om du vill att enheten endast ska svara på beröring under en viss tid

Du kan ställa in att enheten endast ska reagera på tryck efter att du har hållit fingret intryckt på skärmen under en viss tid. Denna tid kallas hålltid.

Så här börjar du använda Hålltid:

  1. Gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Pekhjälpmedel. 
  2. Slå på Hålltid.
  3. Tryck på minus- och plusknapparna för att ändra tiden.

Om du vill att enheten ska ignorera flera tryck

Om du har svårt att trycka endast en gång på skärmen, och istället trycker snabbt flera gånger, kan du slå på Ignorera upprepning. Om du sedan trycker på skärmen snabbt flera gånger behandlar enheten det som ett tryck. Du kan ändra hur länge din enhet behandlar flera tryck som ett.

Så här börjar du använda Ignorera upprepning:

  1. Gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Pekhjälpmedel. 
  2. Slå på Ignorera upprepning.
  3. Tryck på minus- och plusknapparna för att ändra tiden.

Om du vill att enheten ska reagera på det första eller sista stället som du trycker på

Om du trycker på skärmen på ett ställe men ditt finger dras till en annan plats innan du hinner göra ett val, kan du slå på Pekhjälpmedel med Använd inledande beröring. 

Om du har svårt att trycka på skärmen precis där du vill men kan dra fingret från en annan plats, kan du slå på Tryckhjälpmedel med Använd slutberöring.

Så här börjar du använda Tryckhjälpmedel:

  1. Gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Pekhjälpmedel. 
  2. Tryck på Använd inledande beröring eller Använd slutberöring. 

Med hjälp av Tryckhjälpmedel reagerar enheten på tryck när du lyfter fingret inom en viss tidsperiod, vilket kallas för gestfördröjning. Enheten kan reagera på andra gester, till exempel dragningar, om du väntar längre än gestfördröjningen.

Tryck på minus- och plusknapparna för att ändra gestfördröjningen.

På iPhone 6s och iPhone 6s Plus fungerar Tryckhjälpmedel med 3D Touch. Enheten reagerar på den första eller sista beröringen, lätt eller hård.

Publiceringsdatum: