Använd strömsparläget för att spara batteritiden på din iPhone

Strömsparläget reducerar strömmen som din iPhone använder när batteriets laddning blir låg.

Slå på eller stäng av strömsparläge genom att gå till Inställningar > Batteri. Du kan även slå på och av Strömsparläge från Kontrollcenter. Gå till Inställningar > Kontrollcenter > Anpassa reglage och välj Strömsparläge för att lägga till det i Kontrollcenter.

När strömsparläget är aktiverat tar det längre tid innan du behöver ladda din iPhone men vissa funktioner kan ta längre tid att uppdatera eller slutföra. Dessutom fungerar kanske inte vissa uppgifter förrän du stänger av strömsparläget eller laddar din iPhone till 80 procent eller mer.

Strömsparläge begränsar eller påverkar dessa funktioner:

  • Hämta e-post
  • ”Hej Siri”
  • Bakgrundsuppdatering
  • Automatiska hämtningar
  • Vissa visuella effekter
  • Autolås (som standard 30 sekunder)
  • iCloud-bilder (tillfälligt pausat)

När strömsparläge är på blir batteristatusfältet gult. Du ser och batteriets laddningsprocent. När du har laddat din iPhone till 80 procent eller mer stängs strömsparläge automatiskt av.

Strömsparläge är endast tillgängligt på iPhone.

Läs mer

iOS 11.3 tillför nya funktioner som visar batteristatus och rekommenderar ett eventuellt byte av batteriet. Läs mer i iPhone-enhetens batteri och prestanda. Du kan också läsa om hur du maximerar batteriets laddning och livstid.

Publiceringsdatum: