Styra en tv eller mottagare med Siri Remote eller Apple TV Remote

Läs om hur du styr ström, volym och annat med din Siri Remote, Apple TV Remote eller fjärrkontrollen till ditt hemmabiosystem.

Använd din Siri Remote eller Apple TV Remote

Din Apple TV 4K eller Apple TV HD ska automatiskt identifiera den tv eller mottagare som du ansluter till och programmera din Siri Remote eller Apple TV Remote1 till att styra strömmen och HDMI-inmatningen.

Rensa utrymmet mellan din fjärrkontroll och framsidan på din tv eller mottagare innan du använder din Siri Remote eller Apple TV Remote för att styra tv:n eller mottagaren. Volymkontrollen fungerar vanligen med IR-sensorn på framsidan av din utrustning.

Om val av volym, ström eller HDMI inte fungerar automatiskt för dig kan du behöva programmera fjärrkontrollen för volym eller slå på HDMI-CEC på din tv eller mottagare.

Justera volymen

Tryck på Volym upp på Siri Remote  eller  Volym ned på Siri Remote om du vill höja eller sänka volymen. Om volymen inte ändras följer du stegen för att manuellt programmera Siri Remote eller Apple TV Remote för volymkontroll

Din Siri Remote eller Apple TV Remote kan reglera volymen för antingen din tv eller din mottagare, men inte för båda samtidigt.

Slå på din tv eller mottagare och växla till rätt HDMI

Du behöver bara väcka din Apple TV för att slå på din tv eller mottagare och automatiskt växla till rätt HDMI-inmatning. Tryck på Meny eller Apple TV App/Hem  på din Siri Remote eller Apple TV Remote för att väcka din Apple TV och aktivera hemmabioutrustningen. Behöver du hjälp?

Stänga av din tv eller mottagare

Tryck och håll ner Apple TV App/Hem för att få fram Kontrollcenter och tryck sedan på Vila. Det försätter din Apple TV i viloläge och stänger automatiskt av din tv eller mottagare. Behöver du hjälp?

Justera HDMI-CEC och volyminställningar på din Apple TV

Öppna Inställningar > Fjärrkontroller och enheter och välj sedan följande:

 • Styr tv-apparater eller mottagare: Bestäm om din Siri Remote eller Apple TV Remote automatiskt ska slå på din tv eller mottagare.
 • Volymreglage: Bestäm om Siri Remote eller Apple TV Remote ska styra volymen till din tv eller mottagare. Du kan även välja det här för att lära in, redigera eller radera inlärda volymreglage.

Styra din Apple TV med en fjärrkontroll för ett hemmabiosystem

Du kan styra din Apple TV med en fjärrkontroll för hemmabiosystem, till exempel en nätverksbaserad fjärrkontroll för hemstyrningssystem eller en fjärrkontroll med infrarött ljus (även kallad en universell fjärrkontroll).

Så här ställer du in fjärrkontrollen till ditt hemmabiosystem för att styra din Apple TV:

 1. Lägg till din Apple TV i appen Hem och se till att du tilldelar den ett rum.
 2. Lägg till fjärrkontrollen i appen Hem på en iOS-enhet och kontrollera att du tilldelar den ett rum.

När du har lagt till fjärrkontrollen i appen Hem kan du styra varje Apple TV i hemmet med den.

Läs vilka fjärrkontroller för hemmabiosystem som stöds.

Öppna Inställningar > Fjärrkontroller och enheter och välj Lär in fjärrkontroll om du vill lära dig olika sätt att styra din Apple TV med fjärrkontrollen.

Kontakta tillverkaren eller besök tillverkarens webbplats om du har problem med fjärrkontrollen eller vill lära dig mer om hur du styr Apple TV med din fjärrkontroll.

Få hjälp med din Siri Remote eller Apple TV Remote

Om du behöver hjälp med volymen eller andra funktioner i Siri Remote eller Apple TV Remote kan du behöva programmera Siri Remote eller Apple TV Remote manuellt eller se till att HDMI-CEC är påslaget.

Programmera din fjärrkontroll för volym

Om volymreglagen inte fungerar automatiskt kan du manuellt programmera Siri Remote eller Apple TV Remote:

 1. På din Apple TV 4K eller Apple TV HD går du till Inställningar > Fjärrkontroller och enheter > Volymreglage.
 2. Välj Lär in ny enhet.
 3. Följ anvisningarna på skärmen för att programmera din Siri Remote eller Apple TV Remote till att styra volymen på din tv eller mottagare.

Kontrollera att HDMI-CEC är aktiverat

Om en del funktioner inte fungerar kontrollerar du följande:

 1. Kontrollera att din tv eller mottagare har stöd för HDMI-CEC. Kontakta tillverkaren eller läs bruksanvisningen för att få hjälp.
 2. Kontrollera att HDMI-CEC är påslaget i menyn till tv:n eller mottagaren. Använd fjärrkontrollen som medföljde din utrustning. Eftersom tillverkare ofta har olika namn för HDMI-CEC ska du leta efter en inställning som slutar med orden ”Link” eller ”Sync”. Här är några exempel:
 • LG: SimpLink
 • Philips: EasyLink
 • Samsung: Anynet+
 • Sharp: Aquos Link
 • Sony: BRAVIA Sync

 1. Apple TV 4K och Apple TV HD levereras med likadan fjärrkontroll överallt. I länder och regioner som har stöd för Siri kallas fjärrkontrollen Siri Remote. På andra ställen kallas den Apple TV Remote. Oavsett vad fjärrkontrollen kallas fungerar Siri på den om du befinner dig i ett land eller en region som har stöd för Siri.
 2. Volymkontrollen fungerar vanligen med IR-sensorn på framsidan av din tv eller mottagare, men vissa mottagare använder HDMI-CEC istället. Om HDMI-CEC används till volymen behöver du inte rensa området mellan din fjärrkontroll och mottagarens framsida.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: