Styra TV:n eller mottagaren med Siri Remote eller Apple TV Remote

Lär dig att styra ström, volym och annat med Siri Remote eller Apple TV Remote.

Innan du börjar

 • Din Apple TV 4K eller Apple TV (4:e generationen) ska automatiskt identifiera TV:n eller mottagaren som du ansluter till och programmera din Siri Remote eller Apple TV Remote1 till att styra strömmen och HDMI-inmatningen.
 • Rensa området mellan din fjärrkontroll och TV:ns eller mottagarens framsida. Volymkontrollen fungerar vanligen med IR-sensorn på framsidan av din utrustning.

Om val av volym, ström eller HDMI inte fungerar automatiskt för dig kan du behöva programmera fjärrkontrollen för volym eller slå på HDMI-CEC på din TV eller mottagare.

 


 

 

Justera volymen

På din Siri Remote eller Apple TV Remote trycker du på volymhöjningsknappen på din Siri Remote  eller  volymsänkningsknappen på din Siri Remote  för att höja respektive sänka volymen. Om volymen inte ändras, följer du stegen för att manuellt programmera Siri Remote eller Apple TV Remote för volymkontroll

Din Siri Remote eller Apple TV Remote kan reglera volymen för antingen din TV eller din mottagare, men inte för båda samtidigt.

Slå på din TV eller mottagare och växla till rätt HDMI

Om du vill aktivera din TV eller mottagare och automatiskt byta till rätt HDMI-ingång väcker du bara Apple TV: Tryck på vilken knapp som helst på Siri Remote eller Apple TV Remote för att väcka din Apple TV och slå på din hemmabioutrustning. Få hjälp.

Stänga av din TV eller mottagare

Håll ned hemknappen på Apple TV (4:e generationen) och välj sedan Vila. Det försätter din Apple TV i viloläge och stänger automatiskt av din TV eller mottagare. Få hjälp.

Justera HDMI-CEC och volyminställningar på din Apple TV

I Inställningar > Fjärrkontroller och enheter kan du välja följande:

 • Styr TV-apparater eller mottagare: Bestäm om din Siri Remote eller Apple TV Remote automatiskt ska slå på din TV eller mottagare.
 • Volymreglage: Bestäm om Siri Remote eller Apple TV Remote ska styra volymen till din TV eller mottagare. Du kan även välja det här för att lära in, redigera eller radera inlärda volymreglage.

Få hjälp

Om du behöver hjälp med volymen eller andra funktioner kan du behöva programmera Siri Remote eller Apple TV Remote manuellt eller se till att HDMI-CEC är påslaget.

Programmera din fjärrkontroll för volym

Om volymreglagen inte fungerar automatiskt kan du manuellt programmera Siri Remote eller Apple TV Remote:

 1. På Apple TV 4K eller Apple TV (4:e generationen) går du till Inställningar > Fjärrkontroller och enheter > Volymreglage.
 2. Välj Lär in ny enhet.
 3. Följ anvisningarna på skärmen för att programmera din Siri Remote eller Apple TV Remote till att styra volymen på din TV eller mottagare.

Kontrollera att HDMI-CEC är aktiverat

Om en del funktioner inte fungerar kontrollerar du följande:

 1. Kontrollera att din TV eller mottagare har stöd för HDMI-CEC. Kontakta tillverkaren eller läs bruksanvisningen för att få hjälp.
 2. Kontrollera att HDMI-CEC är påslaget i menyn till TV:n eller mottagaren. Använd fjärrkontrollen som medföljde din utrustning. Eftersom tillverkare ofta har olika namn för HDMI-CEC letar du efter en inställning som slutar med orden ”Link” eller ”Sync”. Här är några exempel:
 • LG: SimpLink
 • Philips: EasyLink
 • Samsung: Anynet+
 • Sharp: Aquos Link
 • Sony: BRAVIA Sync

 1. Apple TV 4K och Apple TV (4:e generationen) levereras med samma fjärrkontroll överallt. I länder och regioner som har stöd för Siri kallas fjärrkontrollen Siri Remote. På andra ställen kallas den Apple TV Remote. Oavsett vad fjärrkontrollen kallas fungerar Siri på den, om du befinner dig i ett land eller en region som har stöd för Siri.
 2. Volymkontrollen fungerar vanligen med IR-sensorn på framsidan av din TV eller mottagare, men vissa mottagare använder HDMI-CEC istället. Om HDMI-CEC används till volymen behöver du inte rensa området mellan din fjärrkontroll och mottagarens framsida.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: