Ställa in och använda appen Hem

Tänd lampor, justera termostaten eller skapa ett scenario för att styra båda. Med appen Hem kan du enkelt och säkert styra produkter som du använder i ditt hem, allt från din iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch eller Mac.

Ställ in Hem-appen. Sedan kan du styra ditt hem med Siri. Eller ställ in hemautomatisering och låt Hem-appen göra allt jobb. Lägg till dina tv-apparater och högtalare, så kan du styra vad som spelas i ditt hem. Du kan styra tillsammans med familj och vänner. Och få notiser om aktiviteten i ditt hem så att du aldrig missar något.

Kom igång

*Samsung AirPlay 2-kompatibla smart-tv-apparater har inte stöd för HomeKit och kan inte läggas till i appen Hem.

Lägga till tillbehör

Använd din iOS-enhet för att lägga till ett tillbehör till appen Hem. Du kan inte lägga till tillbehör till appen Hem på Mac. Innan du ställer in tillbehör kontrollerar du dessa saker först:

 • Se till att det är påslaget och i närheten.
 • Se efter i manualen för tillbehöret om det behövs ytterligare hårdvara för att det ska fungera med HomeKit.

Sedan följer du de här stegen:

 1. Öppna appen Hem och tryck på Lägg till tillbehör eller symbolen Lägg till.
 2. Använd kameran på iOS-enheten för att skanna den åttasiffriga HomeKit-koden eller QR-koden på tillbehöret eller i tillbehörsdokumentationen. Håll din iPhone nära tillbehöret för att lägga till det om du har en iPhone 7 eller senare och  visas på ditt tillbehör.
 3. Tryck på ditt tillbehör när det visas. Om du får frågan om att lägga till tillbehöret i nätverket trycker du på Tillåt.
 4. Namnge ditt tillbehör och tilldela det till ett rum för att göra det lättare att identifiera det i appen Hem och kontrollera det med Siri.
 5. Tryck på Nästa och sedan på Klar.

Läs om hur du lägger till din HomePod, Apple TV eller AirPlay 2-kompatibla smart-tv-apparater och högtalare i Hem-appen.

Vissa tillbehör, exempelvis Phillips Hue-lampor och termostat från Honeywell, måste även installeras med tillverkarens app.


 

Ändra information om ditt tillbehör

När du har lagt till ditt tillbehör med din iOS-enhet kan du ändra information för det på din iOS-enhet eller Mac.

 • På din iOS-enhet: Tryck och håll ned på ett tillbehör och tryck på Inställningar.
 • På din Mac: Dubbelklicka på ett tillbehör och klicka sedan på Inställningar.

Här kan du ändra namnet och rummet där det finns. Lägg till i Favoriter: Aktivera för att få åtkomst till och styra tillbehöret i Kontrollcenter, fliken Hem och Apple Watch. 

Du kan även gruppera tillbehör, som lampor, för att styra dem som ett tillbehör.

Läs om hur du kontrollerar statusen och får notiser för dina HomeKit-tillbehör.

Via Kontrollcenter kan du styra upp till nio tillbehör som du lägger till i Favoriter.

     

Styra dina tillbehör

Du kan använda Siri för att slå på och styra dina tillbehör. Eller så kan du styra dem manuellt i appen Hem.

Slå på eller av ett tillbehör:

 • Tryck på ett tillbehör på din iOS-enhet eller Apple Watch.
 • Klicka på ett tillbehör på din Mac.

Hitta och justera ytterligare funktioner, som ljusstyrka, färg och temperaturreglage:

 • Tryck länge på ett tillbehör på din iOS-enhet eller Apple Watch.
 • Dubbelklicka på ett tillbehör på din Mac.

Vill du styra dina tillbehör när du inte är hemma? Ställ bara in en hemhubb med en HomePod, Apple TV eller iPad.

Ställ in ett scenario för att styra flera tillbehör

Med scenarier kan du styra flera tillbehör på samma gång. Till exempel kan du skapa ett scenario som heter ”Jag är här” som tänder alla lampor och låser upp ytterdörren – på samma gång.

På iOS-enheten:

 1. I appen Hem trycker du på symbolen Lägg till i det övre högra hörnet och trycker sedan på Lägg till scenario.
 2. Välj ett föreslaget scenario. Eller skapa ett anpassat scenario och ge det sedan ett namn.
 3. Tryck på Lägg till tillbehör.
 4. Tryck på de tillbehör du vill lägga till och tryck sedan på Klar.
 5. Tryck och håll med på tillbehöret för att justera inställningarna för det. Om du vill förhandsvisa scenariot trycker du på Testa det här scenariot. Slå på Lägg till i Favoriter för att komma till ditt scenario i Kontrollcenter, fliken Hem och på Apple Watch.
 6. Tryck på Klar.

På Mac-datorn:

 1. I appen Hem klickar du på symbolen Lägg till och sedan på Lägg till scenario.
 2. Välj ett föreslaget scenario. Eller skapa ett anpassat scenario och ge det sedan ett namn.
 3. Klicka på Lägg till tillbehör.
 4. Klicka på de tillbehör du vill lägga till och tryck sedan på Klar.
 5. Dubbelklicka på tillbehöret för att justera inställningarna för det. Om du vill förhandsvisa scenariot klickar du på Testa det här scenariot. Slå på Lägg till i Favoriter för att komma till ditt scenario i Kontrollcenter, fliken Hem och på Apple Watch.
 6. Klicka på Klar.

Slå på ett scenario genom att trycka eller klicka på det. Eller be Siri. Om du ställer in en hemhubb kan du även automatisera ett scenario.

Tryck på och håll ned ett scenario och tryck sedan på Inställningar för att lägga till eller ta bort tillbehör från ett scenario på din iOS-enhet. Dubbelklicka på ett tillbehör och klicka sedan på Inställningar på din Mac.

Ordna tillbehör efter rum och zon

Ordna dina tillbehör i rum för att hålla koll på var dina tillbehör finns och styra rum med Siri. Du kan gruppera rum i en zon, exempelvis övervåningen eller undervåningen.

Lägga till ett rum

På iOS-enheten:

 1. Tryck på fliken Rum, tryck på symbolen Rum längst upp till vänster och tryck sedan på Rumsinställningar.
 2. Tryck på Lägg till rum.
 3. Ge ditt rum ett namn och tryck sedan på Spara.

Om du vill förflytta dig mellan olika rum trycker du på fliken Rum längst ned och sveper åt höger eller vänster över skärmen.

På Mac-datorn:

 1. I menyfältet går du till Redigera > Redigera rum.
 2. Klicka på Rum.
 3. Klicka på Lägg till rum. 
 4. Ge rummet ett namn, klicka på Spara och klicka sedan på Klar.

Navigera mellan olika rum genom att klicka på symbolen Hem i verktygsfältet och välj sedan ett rum. Eller gå till fliken Rum och svep till höger eller vänster på styrplattan eller Magic Mouse.

Så här tilldelar du ett rum tillbehör

 • På din iOS-enhet: Tryck på och håll ned ett tillbehör, tryck på Inställningar > Rum, välj ett rum och tryck sedan på Klar.
 • På din Mac: Dubbelklicka på ett tillbehör och klicka på Inställningar i det övre högra hörnet. Klicka sedan på Rum, välj ett rum och klicka sedan på Klar.

Ordna rum till en zon

Gruppera rum till en zon, som övervåning och nedervåning, för att enkelt styra olika områden i ditt hem med Siri.

På iOS-enheten:

 1. Tryck på fliken Rum, tryck på symbolen Rum längst upp till vänster och tryck sedan på Rumsinställningar.
 2. Tryck på ett rum, exempelvis Vardagsrum.
 3. Tryck på Zon. Tryck på en föreslagen zon eller tryck på Skapa ny.
 4. Tryck på Klar.

På Mac-datorn:

 1. Välj Redigera > Redigera rum.
 2. Klicka på Rum och klicka sedan på ett rum.
 3. Klicka på Zon och klicka sedan på en föreslagen zon eller klicka på Skapa ny.
 4. Klicka på Klar.

Radera ditt hem eller ta bort tillbehör

Ta bort ett tillbehör från appen Hem:

 • På din iOS-enhet: Tryck på och håll ned ett tillbehör, tryck på Inställningar och bläddra sedan längst ned och tryck på Ta bort tillbehör.
 • På din Mac: Dubbelklicka på ett tillbehör, klicka på Inställningar och bläddra sedan ner och klicka på Ta bort tillbehör.

Om du tar bort ditt hem från appen Hem kommer alla data, som tillbehör, scenarier, automatiseringar och personer du har bjudit in, att raderas. Du behöver även återställa alla tillbehör innan du kan ställa in dem igen. Du nollställer ett tillbehör via knappen på tillbehöret eller genom att titta i manualen eller kontakta tillverkaren.

Radera ditt Hem och alla data från appen Hem:

 • På din iOS-enhet: Tryck på symbolen Hem-inställningar i det övre vänstra hörnet och bläddra sedan längst ned och tryck på Ta bort hem.
 • På din Mac: Gå till Redigera > Redigera hem och bläddra sedan längst ned och klicka på Ta bort hem.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: