Om Applebot

Läs om Applebot, Apples webbcrawler.

Applebot är Apples webbcrawler. Produkter som Siri och Spotlight-förslag använder Applebot. Den följer vanliga regler för robots.txt och metataggar för robotar, och utgår från nätblocket 17.0.0.0.

Identifiera Applebot

Användaragentsträngen innehåller ”Applebot” samt ytterligare användarinformation. Exempel:

Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Applebot/0.1)

Anpassa regler för Applebot

Applebot följer standarddirektiven för robots.txt som riktas till Applebot. I det här exemplet försöker inte Applebot att crawla dokument som finns under /private/ eller /not-allowed/:

User-agent: Applebot         # apple
Disallow: /private/          # disallow this directory
User-agent: *                # any robot
Disallow: /not-allowed/      # disallow this directory

Applebot har stöd för metataggar för robotar i HTML-dokument. Ange robotregler i metataggarna genom att sätta taggar i <head> i dokumentet, på följande sätt:

<html><head>
<meta name="robots" content="noindex"/>
...
</head>
<body>...</body>
</html>


Applebot har även stöd för följande direktiv:

  • noindex: Applebot indexerar inte den här sidan och den visas inte i Siri eller Spotlight-förslag.
  • nosnippet: Appletbot genererar inte en beskrivning eller webbsvar för sidan. Förslag på att besöka den här URL-adressen visar endast sidans titel.
  • nofollow: Applebot följer inte länkar på sidan.
  • none: Applebot indexerar inte, skapar inte utdrag och följer inte länkar på den här sidan, enligt beskrivning ovan.
  • all: Applebot föreslår dokumentet och visar utdrag från innehållet så att en kort beskrivning för sidan visas bredvid en representerad bild. Applebot kan följa länkar på sidan för att ge ytterligare förslag.

Använd en kommaavgränsad lista om du vill lägga flera direktiv i en enda metatagg, eller använd flera metataggar. Här är några exempel:

<meta name="robots" content="nosnippet, noindex”>

Och:

<meta name="robots" content=“noindex">
<meta name="robots" content=“nosnippet">

Kontakta oss

Kontakta oss på applebot@apple.com om du har frågor.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: