Viktig information om Keynote för iCloud

Vi uppdaterar Keynote för iCloud kontinuerligt. Eftersom uppdateringarna ackumuleras har du alltid tillgång till de senaste funktionerna när du startar Keynote på iCloud.com. Du kan se vilka funktioner som ingår i de olika versionerna nedan.

Juni 2023

 • Visa etiketter för sammanfattning av delsumma i kumulativa liggande eller stående stapeldiagram och ytdiagram.

Få fullständiga stegvisa anvisningar och information om alla funktioner i Keynote för iCloud.


Mars 2023

 • Nu stöds visning av en Keynote Live-presentation endast i en webbläsare.


Oktober 2022

 • Infoga och spela upp videor i presentationer.


September 2021

 • Använd presentatörsskärmen för att visa den aktuella bilden, nästa bild och anteckningar i ett separat fönster under din presentation.
 • Använd radardiagram för att jämföra flera variabler visuellt för att visa likheter och skillnader i dina data.
 • Tillåt deltagare att lägga till andra i en presentation för samarbete.


September 2020

 • Förbättra dina presentationer med en mängd nya redigerbara former.


Juli 2020

 • Lägg enkelt till bildtexter och titlar på bilder, videor, former och andra objekt.
 • Formatera text som upphöjd eller nedsänkt, ändra versalisering, ändra bakgrundsfärg med mera.


Mars 2020

 • Välj mellan en mängd vackra nya teman som hjälper dig att komma igång.
 • Lägg till en Keynote-presentation i en delad iCloud Drive-mapp för att börja samarbeta automatiskt.
 • Lägg till en anfang om du vill att texten ska sticka ut med en stor och dekorativ första bokstav.
 • Kom enkelt åt teman i en omdesignad temaväljare.
 • Använd nya textlayoutalternativ för att lägga till ramar, styckesbakgrunder och kolumner.
 • Förbättra dina presentationer med en mängd nya redigerbara former.
 • Använd kommandona Förena, Korsa, Ta bort och Uteslut till att skapa nya former.
 • Ny bygg in- och bygg ut-animering med ”Tangentbordstext”.


Läs mer

Läs viktig information om Pages och Numbers för iCloud.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: