Om OS X NTP-säkerhetsuppdateringen

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i OS X NTP-säkerhetsuppdateringen.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Läs mer om Apple produktsäkerhet på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Information om PGP-nyckeln från Apple Product Security finns i Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om andra säkerhetsuppdateringar finns i Säkerhetsuppdateringar från Apple.

OS X NTP-säkerhetsuppdatering

 • ntpd

  Tillgängligt för: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.1

  Effekt: En angripare kan lyckas köra godtycklig kod

  Beskrivning: Det fanns flera problem i ntpd som ledde till att en angripare kunde utlösa buffertspill. Dessa problem löstes genom förbättrad felsökning.

  Kontrollera ntpd-versionen genom att ange följande kommando i Terminal: what /usr/sbin/ntpd. I den här uppdateringen ingår följande versioner:

  • Mountain Lion: ntp-77.1.1
  • Mavericks: ntp-88.1.1
  • Yosemite: ntp-92.5.1

   

  CVE-ID

  CVE-2014-9295: Stephen Roettger hos Google Security Team

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: