Om du inte kan logga in på ditt iMessage-konto eller FaceTime på din Mac

Om du inte kan logga in på ditt iMessage-konto eller FaceTime kanske någon av de här lösningarna kan vara till hjälp.

Första gången du konfigurerar Meddelanden på din Mac blir du ombedd att logga in på ditt iMessage-konto med ditt Apple-ID. Meddelanden försöker sedan automatiskt logga in varje gång du öppnar det. Att logga in på FaceTime fungerar på samma sätt. Försök med följande lösningar om det inte går att logga in med någon av apparna. 

Kontrollera internetanslutningen

Kontrollera att din Mac-dator är ansluten till internet. Du ska till exempel kunna läsa in webbsidor eller ta emot e-post.

Ansluta till internet med din Mac-dator

Kontrollera om det är avbrott i någon tjänst

Kontrollera om det är tillfälliga avbrott som påverkar iMessage eller FaceTime.

Systemstatus

Kontrollera inställningarna för datum och tid

Kontrollera att datum, tid och tidszon är korrekt inställda.

Ställa in datum och tid på datorn

Kontrollera att mjukvaran är uppdaterad

Mjukvaruuppdateringar kan förbättra stabilitet, kompatibilitet och säkerhet i din Mac och kan även lösa problemet.

Uppdatera macOS på en Mac

Kontrollera ditt Apple-ID

Kontrollera att ditt Apple-ID och lösenord är korrekt genom att gå in på kontosidan för ditt Apple-ID och logga in med samma Apple-ID som du använder med Meddelanden och FaceTime. Om du inte kan logga in öppnar du appen och vidtar dessa åtgärder:

  • Meddelanden: Välj Meddelanden > Inställningar och klicka sedan på Logga ut. Logga in igen med samma Apple-ID som du använde på kontosidan för Apple-ID.
  • FaceTime: Välj FaceTime > Inställningar och klicka sedan på Logga ut. Logga in igen med samma Apple-ID som du använde på kontosidan för Apple-ID.

Nollställ NVRAM

Om problemet är relaterat till någon inställning som lagras i NVRAM:

Nollställa NVRAM på din Mac

Kontrollera eventuell mjukvara från tredje part

Om du har installerat mjukvara för brandvägg, säkerhet, VPN eller något annat från tredje part kontrollerar du att det programmet inte blockerar någon av de nätverksportar som används av iMessage och FaceTime. Inaktivera programmet om det behövs och försök sedan använda iMessage-kontot eller FaceTime igen.

Lös problem med nätverksanslutningen genom att kontrollera VPN (virtuellt privat nätverk) och mjukvara från tredje part

Läs mer

Om FaceTime inte fungerar på din Mac


FaceTime är inte tillgängligt i alla länder och regioner.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: