Om du inte kan logga in på ditt iMessage-konto eller FaceTime på din Mac

Om du inte kan logga in på ditt iMessage-konto eller FaceTime kanske någon av de här lösningarna kan vara till hjälp.

Första gången du konfigurerar Meddelanden på din Mac blir du ombedd att logga in på ditt iMessage-konto med ditt Apple-ID. Meddelanden försöker sedan automatiskt logga in varje gång du öppnar det. Att logga in på FaceTime fungerar på samma sätt. Försök med följande lösningar om det inte går att logga in med någon av apparna. 

Kontrollera internetanslutningen

Kontrollera att din Mac-dator är ansluten till internet. Du ska till exempel kunna läsa in webbsidor eller ta emot e-post.

Kontrollera om det är avbrott i någon tjänst

Se efter på sidan Apple System Status om några tillfälliga avbrott påverkar iMessage eller FaceTime.

Kontrollera inställningarna för datum och tid

  • Välj Apple-menyn () > Systeminställningar och klicka på Datum och tid. Kontrollera att datum, tid och tidszon är korrekt inställda.
  • Om kryssrutan ”Ställ in datum och tid automatiskt” är markerad avmarkerar du den och markerar den igen. (Om kryssrutan är nedtonad klickar du på låset och anger ditt administratörslösenord.)

Kontrollera att mjukvaran är uppdaterad

Läs om hur du uppdaterar Mac-mjukvara. Mjukvaruuppdateringar kan förbättra stabilitet, kompatibilitet och säkerhet i din Mac och kan även lösa problemet. 

Kontrollera ditt Apple-ID

Kontrollera att ditt Apple-ID och lösenord är korrekt genom att gå in på kontosidan för ditt Apple-ID och logga in med samma Apple-ID som du använder med Meddelanden och FaceTime. Om det fungerar öppnar du appen och gör så här:

  • Meddelanden: Välj Meddelanden > Inställningar och klicka på Konton. Välj iMessage-kontot och klicka sedan på Logga ut. Logga sedan in igen med samma Apple-ID som du använde på kontosidan för Apple-ID.
  • FaceTime: Välj FaceTime > Inställningar. Klicka på Logga ut på fliken Inställningar. Logga sedan in igen med samma Apple-ID som du använde på kontosidan för Apple-ID.

Nollställ NVRAM

Ifall problemet beror på någon av inställningarna som sparas i NVRAM kan du nollställa NVRAM på din Mac.

Kontrollera eventuell mjukvara från tredje part

Om du har installerat mjukvara för brandvägg, säkerhet, VPN eller något annat från tredje part kontrollerar du att det programmet inte blockerar någon av de nätverksportar som används av iMessage och FaceTime. Inaktivera programmet om det behövs och försök sedan använda iMessage-kontot eller FaceTime igen.

Läs mer

Läs om vad du ska göra om du har andra problem med FaceTime.


FaceTime är inte tillgängligt i alla länder och regioner.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: