Om Hitta mina vänner inte fungerar

Med iCloud kan du använda Hitta mina vänner för att enkelt hitta dina vänner och familjemedlemmar från en iPhone, iPad, iPod touch eller Apple Watch.

Om enheten har iOS 13 eller senare kan du dela din platsinformation med vänner eller familjemedlemmar i appen Hitta. Om din Apple Watch har watchOS 6 kan du använda appen Hitta personer.

Om du behöver hjälp provar du dessa steg:

 1. Kontrollera att du har den senaste versionen av Hitta mina vänner hämtad från App Store, iOS 8 till 12 på din iPhone, iPad eller iPod touch och watchOS 3 till 5 på din Apple Watch.
 2. Gå till Hitta mina vänner på sidan Systemstatus och kontrollera om det finns några problem.
 3. Tvinga Hitta mina vänner att stängas på din iPhone, iPad eller iPod touch. Vänta en minut och öppna sedan appen igen. 
 4. Följ dessa steg om appen avslutas oväntat, slutar svara eller inte går att öppna.

Om du fortfarande behöver hjälp läser du frågorna nedan för ditt problem. Du kan också använda menyn Hjälp i appen Hitta mina vänner:

 • På en iPhone eller iPod touch trycker du på Jag och sedan Hjälp.
 • På en iPad trycker du på knappen Lista, sedan Jag och sedan på Hjälp.

Få hjälp att visa platser

Läs om vad du kan göra om du inte kan se en plats, om en plats inte är korrekt eller om dina vänner inte kan se var din enhet befinner sig.

Om du har iOS 13 eller senare eller watchOS 6 eller senare kan du läsa om hur du använder platsdelning i appen Hitta.

Om du tvingade appen att stängas

Om du tvingar Hitta mina vänner att stängas i iOS 7 eller senare kanske Hitta mina vänner inte kan identifiera en geografisk plats (geofencing, geografiskt stängsel). Påminnelser från Hitta mina vänner om att enheten närmar sig ett geografiskt stängsel skickas då inte till vänner som följer din enhet, och din enhet syns inte längre på följarnas enheter. När du har stängt appen öppnar du den igen på din enhet.

Tvångsavsluta bara Hitta mina vänner om appen slutar svara på knapptryckningar. Hitta mina vänner kan skicka information om din nuvarande plats till vänner även när appen körs i bakgrunden.

Om du ser Ingen plats tillgänglig för vänner

Du kanske inte ser var dina vänner befinner sig av följande orsaker:

 • Din vän kanske måste korrigera datumet på sin enhet. Tryck på Inställningar > Allmänt > Datum och tid.
 • Enheten är avstängd eller är inte ansluten till mobilnätet eller wifi.
 • Din vän har aktiverat Dölj min plats i Hitta mina vänner. 
 • Din vän har inaktiverat Dela min platsinfo.
 • Din vän har inaktiverat Platstjänster i Inställningar > Integritetsskydd > Platstjänster, i Inställningar > Skärmtid > Begränsa innehåll/integritet > Dela min platsinfo eller i Inställningar > Integritetsskydd > Platstjänster > Hitta vänner.
 • Din vän har inaktiverat Dela min platsinfo i Inställningar > [ditt namn] > Hitta > Dela min platsinfo.
 • Din vän är inte inloggad i Hitta mina vänner på den enhet som du söker efter.
 • Enheten befinner sig i ett land eller en region där Apple inte erbjuder den här funktionen. Funktionen kanske inte är tillgänglig i alla länder eller regioner på grund av tekniska begränsningar eller den lokala lagstiftningen.

En enhets föregående plats är tillgänglig i två timmar. Efter två timmar visas Platsen är inte tillgänglig.

Om platsen är gammal eller felaktig

Du kanske inte ser en enhets nuvarande plats om enheten måste uppdateras i iCloud. Vänta i några minuter och försök sedan igen. 

Om du är inloggad på Hitta mina vänner på fler än en enhet, kan du behöva kontrollera vilken enhet som dina följare kan hitta:  

 • På en iPhone eller iPod touch trycker du på Jag och sedan trycker du på din aktiva enhet under Dela min plats från. Valet visas bara om du för närvarande är inloggad på Hitta mina vänner på flera enheter.
 • På en iPad trycker du på knappen Lista, tryck på Jag, sedan på Info och sedan trycker du på din aktiva enhet under Dela min plats från. Valet visas bara om du för närvarande är inloggad på Hitta mina vänner på flera enheter.
 • Tryck på Digital Crown för att se symbolen för Inställningar på en Apple Watch med watchOS 4. Välj Inställningar > Allmänt > Platstjänster. Kontrollera att Platstjänster och Dela min plats är aktiverade.

Om platscirkeln är för stor

Om platscirkeln är för stor väntar du i några minuter och försöker sedan igen. Enheten kanske försöker fastställa en mer exakt plats, eller den kanske inte kan ange en mer exakt plats. Detta kan inträffa om enheten är inomhus utan någon wifi-basstation i närheten.

Om platsetiketten inte är exakt

Om du anger en etikett för en plats, till exempel Hem eller Arbete, visas bara etiketten om din enhets plats är exakt. Om enhetens plats inte kan anges tillräckligt exakt för att matcha platsen som du använde när du angav etiketten, kan det hända att etiketten inte visas. 

Få hjälp med att skicka och ta emot förfrågningar om plats

Försök med stegen nedan.

Om du inte fick din väns förfrågan

 1. Se till att du är inloggad i Hitta mina vänner med det Apple-ID som din vän försöker följa. Om du vill se ditt Apple-ID trycker du på Inställningar > [ditt namn]. Om du använder iOS 10.2 eller tidigare trycker du på Inställningar > iCloud. Om din vän använde en annan e-postadress ser du efter i din e-postinkorg om där finns en förfrågan från din vän. Tryck på Se förfrågan i e-postmeddelandet för att acceptera eller avböja förfrågan.
 2. Kontrollera att alternativet Tillåt vänförfrågningar är aktiverat i Hitta mina vänner:
  • På en iPhone eller iPod touch trycker du på Jag och väljer Tillåt vänförfrågningar under Inbjudningar.
  • På en iPad trycker du på listknappen, trycker på Jag och väljer Tillåt vänförfrågningar under Inbjudningar.
 3. Se till att du ligger inom gränserna för att acceptera förfrågningar om att följa. Om du har nått en gräns kanske du inte kan acceptera fler vänner förrän du har tagit bort någon.

Om din vän inte fick din förfrågan

 • Se till att du skickar din förfrågan till det Apple-ID som din vän använder för att logga in i Hitta mina vänner på sin iPhone, iPad eller iPod touch. Om din vän har iOS 13 eller senare eller watchOS 6 skickar du förfrågan till det Apple-ID som din vän använder för att logga in i Hitta min [enhet] eller appen Hitta personer.
 • Se till att du ligger inom gränsen för att skicka förfrågningar om att följa till andra. Om du har nått en gräns kanske du inte kan skicka fler förfrågningar till vänner förrän du har tagit bort någon.

Om du godkänner en förfrågan från en vän som du inte följer skickas en förfrågan om att följa automatiskt till din vän.

Läs mer

Publiceringsdatum: