Om du inte kan hämta eller installera iCloud för Windows

Läs om vad du ska göra om du inte kan hämta, installera eller uppdatera iCloud för Windows på din pc.

iCloud för Windows 11

iCloud för Windows 11 fungerar med uppdateringen för maj 2019 av Microsoft Windows 10 eller senare versioner och har bättre integration med Microsoft Windows.

Om iCloud för Windows 11 inte hämtas eller installeras

Om du ser ett meddelande om att din dator saknar mediefunktioner

Windows Media Player spelar upp video- och ljudfilen på din pc. Media Player krävs för att installera iCloud för Windows. Om du försöker hämta iCloud för Windows 11 och får ett meddelande som säger att du måste installera Media Feature Pack för att använda iCloud väljer du Hämta. Följ sedan instruktionerna på nästa skärm.

iCloud för Windows installeras inte om du inaktiverar Windows Media-funktioner eller om Windows Media Player inte finns på din pc.

Aktivera Windows Media Player

  1. Gå till Kontrollpanelen > Alla objekt på Kontrollpanelen > Program och funktioner.
  2. Klicka på Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner.
  3. Markera kryssrutan för Mediefunktioner för att aktivera dem.
  4. Klicka på OK.

Starta om datorn och installera sedan iCloud för Windows om du uppmanas till det.

Befinner du dig i Europa eller Sydkorea och pc:n levererades utan Windows Media Player kan du hämta Media Feature Pack från Microsofts webbplats.

Uppdatera iCloud för Windows 11

För att hämta den senaste uppdateringen besöker du Microsoft Store.


iCloud för Windows 7.x

iCloud för Windows 7.x fungerar med Microsoft Windows 7, 8, 8.1 och tidiga versioner av Windows 10. iCloud för Windows 7.x får endast underhållsuppdateringar.

Om iCloud för Windows 7.x inte hämtas eller installeras

  • Innan du försöker installera eller ställa in iCloud för Windows 7.x loggar du in som administratör. 
  • Prova en annan webbläsare. Du kan behöva bekräfta att du vill köra eller spara installationsprogrammet.

Om du inte hittar iCloud för Windows 7.x efter att du har hämtat den

Kontrollera mappen Hämtade filer. Se webbläsarens hjälp för information om var du kan hitta nyligen hämtade filer. Om du till exempel använder Internet Explorer läser du denna Microsoft-artikel om hur du hämtar filer.

Om du inte såg ett filhämtningsfönster

Du måste kanske ändra inställningarna för din webbläsares popup-blockerare. Se hjälpen i programmet för anvisningar. 

Uppdatera iCloud för Windows 7.x

Om du vill söka efter uppdateringar till iCloud för Windows 7.x öppnar du Apple Software Update på din pc. Apple Software Update söker efter uppdateringar automatiskt när du startat programmet och du kan sedan välja vilka uppdateringar du vill installera.

Du kan också hämta den senaste versionen av iCloud för Windows.

Om iCloud för Windows inte uppdateras i Windows Apple Software Update 2.3 går du till Kontrollpanelen i Windows > Nätverk och Internet > Internetalternativ. Klicka på fliken Avancerat i dialogrutan Internetalternativ. Under Säkerhet i avsnittet Inställningar kontrollerar du att du har avmarkerat rutan Spara inte krypterade sidor på hårddisken. Försök igen att uppdatera iCloud för Windows.


Om du behöver mer hjälp

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: