Om du inte kan hämta eller installera iCloud för Windows

Läs om vad du ska göra om du inte kan hämta, installera eller uppdatera iCloud för Windows på din pc.

Om iCloud för Windows inte hämtas eller installeras från Microsoft Store

För att kunna installera iCloud för Windows 11 eller senare ska du se till att göra följande:

  1. Uppdatera din version av Windows till Maj 2019-uppdateringen eller senare. Läs mer om minimisystemkraven för iCloud för Windows.
  2. Skapa ett Microsoft-konto. Du kan skapa ett på Microsofts webbplats.
  3. Ta reda på ditt Apple ID och Apple-ID-lösenord. Läs om vad du kan göra om du glömde ditt Apple-ID-lösenord eller behöver hitta ditt Apple-ID-användarnamn.

Läs om allmänna uppgraderings- och installationsfixar på Microsofts supportwebbplats.


Om du ser ett meddelande om att din dator saknar mediefunktioner

Windows Media Player spelar upp video- och ljudfilen på din pc. Media Player krävs för att installera iCloud för Windows. Om du försöker hämta iCloud för Windows 11 eller senare och får ett meddelande som säger att du måste installera Media Feature Pack för att använda iCloud väljer du Hämta. Följ sedan instruktionerna på nästa skärm.

iCloud för Windows installeras inte om du inaktiverar Windows Media-funktioner eller om Windows Media Player inte finns på din pc.

Aktivera Windows Media Player

  1. Gå till Kontrollpanelen > Alla objekt på Kontrollpanelen > Program och funktioner.
  2. Klicka på Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner.
  3. Markera kryssrutan för Mediefunktioner för att aktivera dem.
  4. Klicka på OK.

Starta om datorn och installera sedan iCloud för Windows om du uppmanas till det.

Om Windows Media Player inte finns på din pc

Befinner du dig i Europa eller Sydkorea och pc:n levererades utan Windows Media Player kan du hämta Media Feature Pack från Microsofts webbplats.


Om iCloud för Windows 13 startas om när du klickar på iCloud-lösenord

Om du fäste en genväg till iCloud-lösenord i aktivitetsfältet i tidigare versioner av iCloud för Windows och sedan har uppgraderat till iCloud för Windows 13, tar du bort genvägen för iCloud-lösenord och skapar sedan en ny genväg från Start-menyn. 


Om ett meddelande visas om att det inte går att ansluta till servern

  1. Kontrollera internetanslutningen. 
  2. Kontrollera sidan Systemstatus för att se om det finns några kända problem. 
  3. Om det är avbrott i tjänsten eller underhåll så försöker du igen senare. 

Hämta den senaste versionen av iCloud för Windows

För att hämta den senaste uppdateringen besöker du Microsoft Store.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: