Få hjälp med att använda iCloud för Windows

Om du behöver hjälp med att hämta, installera, ställa in eller uppdatera iCloud för Windows kan du försöka med stegen nedan. 

Försök först med det här

  1. Installera eventuella uppdateringar på din dator och sök efter uppdateringar av iCloud för Windows.
  2. Se till att du uppfyller systemkraven för iCloud för Windows.
  3. Kontrollera internetanslutningen. Försök öppna www.apple.com/se eller en annan webbsida.
  4. Kontrollera sidan Systemstatus för att se om det finns några kända problem. 

Försök sedan med nedanstående steg för ditt problem.

Installera och ställa in iCloud för Windows

Innan du försöker installera eller ställa in iCloud för Windows loggar du in som administratör. Du kan använda dessa steg för att hämta iCloud för Windows på din pc och sedan ställa in det för att automatiskt hålla dina dokument, bilder, bokmärken och annat uppdaterade.

Vad gör jag om iCloud för Windows inte hämtas?

Om du inte kan hämta iCloud för Windows försöker du med en annan webbläsare. Du kan behöva bekräfta att du vill köra eller spara installationsprogrammet. 

Kontrollera mappen Hämtade filer om du inte kan hitta iCloud för Windows när du har hämtat det. Se webbläsarens hjälp för information om var du kan hitta nyligen hämtade filer. Om du till exempel använder Internet Explorer läser du denna Microsoft-artikel om hur du hämtar filer.

Om du inte ser något filhämtningsfönster kan du behöva ändra inställningarna för webbläsarens popupblockerare. Se hjälpen i programmet för anvisningar. 

Ett meddelande visas om att datorn saknar mediefunktioner

Windows Media Player spelar upp video- och ljudfilen på din pc. Media Player krävs för att installera iCloud för Windows. iCloud för Windows installeras inte om du stänger av Windows Media-funktioner eller om Windows Media Player inte finns på din pc.

Följ dessa steg för att aktivera Windows Media Player:

Om du har stängt av Windows Media-funktioner från Kontrollpanelen

  1. Gå till Kontrollpanelen > Alla objekt på Kontrollpanelen > Program och funktioner.
  2. Klicka på Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner.
  3. Markera kryssrutan för Mediefunktioner för att aktivera dem.
  4. Klicka på OK.

Starta om datorn och installera sedan iCloud för Windows om du uppmanas göra det.

Befinner du dig i Europa eller Sydkorea och pc:n levererades utan Windows Media Player kan du hämta den på microsoft.com (ingår i Media Feature Pack).

Hur gör jag om jag vill uppdatera iCloud för Windows?

Om du vill söka efter uppdateringar till iCloud för Windows öppnar du Apple Software Update på din pc. Apple Software Update söker efter uppdateringar automatiskt när du startat programmet och du kan sedan välja vilka uppdateringar du vill installera.

Du kan också hämta den senaste versionen av iCloud för Windows.

Om iCloud för Windows inte uppdaterar i Windows Apple Software Update 2.3 går du till Kontrollpanelen i Windows > Nätverk och Internet > Internetalternativ. Klicka på fliken Avancerat i dialogrutan Internetalternativ. Under Säkerhet i avsnittet Inställningar kontrollerar du att du har avmarkerat rutan Spara inte krypterade sidor på hårddisken. Försök igen att uppdatera iCloud för Windows.

Ett meddelande visas om att det inte går att ansluta till servern

  1. Kontrollera internetanslutningen. Försök att gå till www.apple.com/se. Om du inte kan ansluta till internet kan du behöva kontakta internetleverantören och be om hjälp.
  2. Kontrollera sidan Systemstatus för att se om det finns några kända problem. Om det är avbrott i tjänsten eller underhåll så försöker du igen senare. 

Vad gör jag om jag inte kan logga in på iCloud?

Använd de här stegen om du har glömt ditt Apple-ID-lösenord. Du kan också använda de här stegen för att hitta ditt Apple-ID-användarnamn.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: