Få hjälp med att använda iCloud för Windows

Om du behöver hjälp med att ladda ner, installera, ställa in eller uppdatera iCloud för Windows kan du försöka med stegen nedan. 

Försök först med det här

 1. Installera eventuella uppdateringar på din dator och sök efter uppdateringar av iCloud för Windows.
 2. Se till att du uppfyller systemkraven för iCloud för Windows.
 3. Kontrollera internetanslutningen. Försök öppna www.apple.com/se eller en annan webbsida.
 4. Kontrollera sidan Systemstatus för att se om det finns några kända problem. 

Försök sedan med nedanstående steg för ditt problem.

Installera och ställa in iCloud för Windows

Det finns två versioner av iCloud för Windows:

 • iCloud för Windows 7.x fungerar med Microsoft Windows 7, 8, 8.1 och tidiga versioner av Windows 10. iCloud för Windows 7.x får endast underhållsuppdateringar.
 • iCloud för Windows 10 fungerar med Microsoft Windows 10 May 2019 Update och senare versioner av Microsoft Windows 10 och är bättre integrerad med Microsoft Windows.

Om du kör May 2019 Update-versionen av Microsoft Windows 10 eller senare, rekommenderar Apple att du använder iCloud för Windows 10.

Om du har ett Microsoft-konto kan du ladda ner iCloud för Windows 10. Om du behöver skapa ett Microsoft-konto kan du göra det på Microsofts webbplats.

När du installerar iCloud för Windows 10 kommer eventuella tidigare versioner av iCloud för Windows att avinstalleras för alla användare.

Innan du försöker installera eller ställa in iCloud för Windows 7.x loggar du in som administratör. Du kan använda dessa steg för att ladda ner iCloud för Windows på din pc och sedan ställa in det för att automatiskt hålla dina dokument, bilder, bokmärken och annat uppdaterade.

 

Vad gör jag om iCloud för Windows inte laddas ner?

Om iCloud för Windows 10 inte laddas ner följer du dessa steg på Microsofts supportwebbplats.

iCloud för Windows 7.x

Försök med en annan webbläsare om du inte kan ladda ner iCloud för Windows 7.x. Du kan behöva bekräfta att du vill köra eller spara installationsprogrammet.

Kontrollera mappen Hämtade filer om du inte hittar iCloud för Windows 7.x när du har hämtat det. Se webbläsarens hjälp för information om var du kan hitta nyligen nedladdade filer. Om du till exempel använder Internet Explorer läser du denna Microsoft-artikel om hur du laddar ner filer.

Om du inte ser något nedladdningsfönster för filer kan du behöva ändra inställningarna för webbläsarens popupblockerare. Se hjälpen i programmet för anvisningar. 

Ett meddelande visas om att datorn saknar mediefunktioner

Windows Media Player spelar upp video- och ljudfilen på din pc. Media Player krävs för att installera iCloud för Windows. Om du försöker ladda ner iCloud för Windows 10 och får ett meddelande som säger att du måste installera Media Feature Pack för att använda iCloud, väljer du Hämta. Följ sedan instruktionerna på nästa skärm.

iCloud för Windows installeras inte om du stänger av Windows Media-funktioner eller om Windows Media Player inte finns på din pc.

Följ dessa steg för att aktivera Windows Media Player:

Om du har stängt av Windows Media-funktioner från Kontrollpanelen

 1. Gå till Kontrollpanelen > Alla objekt på Kontrollpanelen > Program och funktioner.
 2. Klicka på ”Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner.”
 3. Markera kryssrutan för Mediefunktioner för att aktivera dem.
 4. Klicka på OK.

Starta om datorn och installera sedan iCloud för Windows om du uppmanas göra det.

Befinner du dig i Europa eller Sydkorea och pc:n levererades utan Windows Media Player kan du ladda ner den på microsoft.com (ingår i Media Feature Pack).

Hur gör jag om jag vill uppdatera iCloud för Windows?

Om du vill uppdatera iCloud för Windows 10 kan du uppdatera när du besöker Microsoft Store.

Uppdatera iCloud för Windows 7.x

Om du vill söka efter uppdateringar till iCloud för Windows 7.x öppnar du Apple Software Update på din pc. Apple Software Update söker efter uppdateringar automatiskt när du startat programmet och du kan sedan välja vilka uppdateringar du vill installera.

Du kan också ladda ner den senaste versionen av iCloud för Windows.

Om iCloud för Windows inte uppdaterar i Windows Apple Software Update 2.3 går du till Kontrollpanelen i Windows > Nätverk och Internet > Internetalternativ. Klicka på fliken Avancerat i dialogrutan Internetalternativ. Under Säkerhet i avsnittet Inställningar kontrollerar du att du har avmarkerat rutan Spara inte krypterade sidor på hårddisken. Försök igen att uppdatera iCloud för Windows.

Ett meddelande visas om att det inte går att ansluta till servern

 1. Kontrollera internetanslutningen. Försök att gå till www.apple.com/se. Om du inte kan ansluta till internet kan du behöva kontakta internetleverantören och be om hjälp.
 2. Kontrollera sidan Systemstatus för att se om det finns några kända problem. Om det är avbrott i tjänsten eller underhåll så försöker du igen senare. 

Vad gör jag om jag inte kan logga in på iCloud?

Använd de här stegen om du har glömt ditt Apple-ID-lösenord. Du kan också använda de här stegen för att hitta ditt Apple-ID-användarnamn.

Var hittar jag bilder eller filer på iCloud för Windows?

Du kommer åt dina bilder på iCloud för Windows 10 genom att gå till Start, iCloud och sedan välja Bilder.*

Dina filer finns i iCloud Drive med indikatorer som visar deras nuvarande status samt var de hittas:**

 • En stängd grön bock  innebär att filen lagras lokalt på din enhet, kan användas offline och att den är inte berättigad att tas bort med Microsoft Storage Sense.
 • En öppen grön bock  innebär att filen lagras lokalt på din enhet. kan användas offline och att den är berättigad att tas bort med Microsoft Storage Sense.
 • En molnsymbol  betyder att filen lagras online och endast kan kommas åt eller laddas ner när du är online.
 • En synksymbol  betyder att filen håller på att överföras eller laddas ner, eller står i kö för att överföras eller laddas ner.

Om du använder iCloud för Windows 10 kan du lagra en fil eller mapp lokalt på din pc så att du kan komma åt den utan en internetanslutning:

 1. Öppna iCloud för Windows på din pc.
 2. Välj iCloud Drive och sedan den fil eller mapp som du vill lagra lokalt.
 3. Högerklicka på filen och välj Behåll alltid på denna enhet.

Du kanske också kan välja Frigör utrymme för att ta bort en fil eller mapp som sparas lokalt. Om du väljer Frigör utrymme så kommer filen eller mappen tas bort från din enhet. Därefter kommer du åt den online i iCloud Drive.

*Om du använder iCloud för Windows 7.x väljer du Start > iCloud > iCloud-bilder.

**Om du använder iCloud för Windows 7.x visas inga statussymboler för dina filer.

Om du inte kan flytta filer från iCloud i Windows

Om du får ett felmeddelande när du försöker flytta en fil från iCloud i Windows kan det hända att du behöver ladda ner filen till din Windows-pc. Försök flytta filen igen när du har laddat ner den.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: