Leta reda på serienumret för din MacBook

Du hittar serienumret för din MacBook (Retina-skärm, 12 tum, tidigt 2015) och senare i OS X, på ytan till datorn eller i produktförpackningen, det ursprungliga kvittot eller den ursprungliga fakturan.

I OS X

Du kan hitta serienumret i OS X genom att klicka på Apple-menyn och välja Om den här datorn. Fönstret som visas anger serienumret.

På MacBook-datorns yta 

Stäng MacBook och vänd den. Serienumret sitter på undersidan av datorn, till höger i närheten av märkningarna.

På den ursprungliga produktförpackningen

Om du fortfarande har kvar originalförpackningen för MacBook hittar du serienumret på streckkodsetiketten.

På det ursprungliga kvittot eller fakturan

Om du köpte din MacBook från en Apple Store-butik eller i Apple Online Store hittar du serienumret på kvittot. En del andra återförsäljare tar också med serienumret på kvittot.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: