Försätta Apple TV i viloläge

Eftersom det inte finns någon strömknapp kan du inte stänga av din Apple TV. Du kan istället försätta Apple TV i viloläge.

Försätta Apple TV i viloläge eller väcka den

Efter en period av inaktivitet går din Apple TV automatiskt över i viloläge. Du kan också försätta din Apple TV i viloläge med hjälp av fjärrkontrollen eller från menyn:

  • Apple TV 4K eller Apple TV (4:e generationen): På Siri Remote eller Apple TV Remote* trycker du in hemknappen i fem sekunder och väljer sedan Vila. Eller välj Vila nu i Inställningar.
  • Apple TV (3:e generationen och tidigare): Tryck på och håll in knappen Spela/Paus i fem sekunder på din Apple Remote (aluminiumfärgad eller vit). Eller välj Vila nu i Inställningar.

Du väcker din Apple TV genom att trycka på valfri knapp eller genom att klicka på pekytan.

Ändra inställningen för hur snabbt Apple TV går över i viloläge

Efter en period av inaktivitet går din Apple TV automatiskt över i viloläge. Om du vill ändra efter hur lång tid din Apple TV ska gå över i viloläge går du till Inställningar > Allmänt > Vila efter.

* Apple TV 4K och Apple TV (4:e generationen) levereras med likadan fjärrkontroll överallt. I länder och regioner som har stöd för Siri kallas fjärrkontrollen Siri Remote. På andra ställen kallas den Apple TV Remote. Siri fungerar med båda fjärrkontrollerna så länge som Apple TV 4K eller Apple TV (4:e generationen) är inställd på ett språk och ett land eller en region som har stöd för Siri.

Publiceringsdatum: