Läs om att tvångsomstarta iPod

Läs om vad du kan göra om din iPod inte svarar när du trycker på knapparna. 

Välja enhet

Välj din modell i listan eller ta reda på vilken iPod-modell du har.

Tvinga iPod touch att starta om

Om din iPod touch inte svarar kan du tvinga enheten att starta om: Håll både vilo-/väckningsknappen och hemknappen intryckta i minst 10 sekunder tills Apple-logotypen visas. 

Behöver du ytterligare hjälp?

Tvinga iPod nano att starta om

Följ instruktionerna för din modell:

iPod nano (7:e generationen)

Håll både vilo-/väckningsknappen och hemknappen intryckta tills skärmen stängs av. Därefter väntar du i några sekunder tills enheten startar om. Behöver du fortfarande hjälp? Anslut iPod till ström och försök igen. 

iPod nano (6:e generationen)

Håll både vilo-/väckningsknappen och volymsänkningsknappen intryckta i minst 8 sekunder eller tills Apple-logotypen visas. Behöver du mer hjälp? Anslut iPod till ström och försök igen. 

iPod nano (5:e generationen eller tidigare)

För låsknappen med kraft till upplåst läge. Därefter håller du menyknappen och mittknappen (eller Välj) intryckta i 8 sekunder eller tills Apple-logotypen visas. 

Behöver du ytterligare hjälp?

Tvinga iPod classic att starta om

  1. För låsknappen med kraft till upplåst läge.
  2. Håll menyknappen och mittknappen (eller Välj) intrycka i 8 sekunder eller tills Apple-logotypen visas.

Behöver du mer hjälp?

Tvinga andra iPod-modeller att starta om

Så här tvingar du iPod mini och modeller som är äldre än iPod classic, som iPod (rullningshjul), iPod (styrhjul), iPod (dockningskontakt) med flera, att starta om:

  1. För låsknappen med kraft till upplåst läge.
  2. Därefter följer du instruktionerna för din enhet:
    • För iPod mini-modeller håller du både menyknappen och mittknappen intryckta i 8 sekunder eller tills Apple-logotypen eller iPod-logotypen visas. Du kan behöva upprepa det här steget.
    • För andra modeller håller du både uppspelnings-/pausknappen och menyknappen intryckta i 8 sekunder eller tills Apple- eller iPod-logotypen visas. Du kan behöva upprepa det här steget. 

Behöver du ytterligare hjälp? 

 

Publiceringsdatum: