Om det inte går att starta din Mac

Om din Mac inte verkar starta när du trycker på strömknappen följer du dessa steg.

Kontrollera strömanslutningarna

Kontrollera att strömkabeln är oskadad och ordentligt ansluten till Mac-datorn och ett fungerande vägguttag.

Om din Mac inte har någon inbyggd skärm ser du till att din externa skärm är ansluten till ström, ansluten till din Mac och påslagen.

 

Hålla strömbrytaren intryckt

Tryck på och håll ner strömbrytaren på din Mac i cirka 10 sekunder. (Alla Mac-datorer har en strömbrytare. På bärbara datorer som har Touch ID trycker du på och håller ner Touch ID.)

Tryck sedan på och släpp strömbrytaren normalt.

 

Koppla ur tillbehör

Du kan ha problem med ett eller flera tillbehör eller deras kablar. Koppla från alla tillbehör från Mac-datorn, inklusive skrivare, hårddiskar, usb-hubbar och mobila enheter. Upprepa sedan steg 2 ovan.

 

Om du ser något på din skärm

Om skärmen visar ett blinkande frågetecken, en cirkel med en linje genom eller något annat, är din Mac påslagen men startar inte:

Om din Mac slås på men inte startar helt

 

Om du inte ser något på din skärm

Om Mac-datorn verkar vara påslagen men skärmen förblir tom, kan problemet vara relaterat till mjukvara:

Om din Mac startar med en tom skärm

 

Nollställa SMC (endast Intel-baserad Mac)

Om du använder en äldre, Intel-baserad Mac kan det hjälpa att nollställa SMC:

Nollställ SMC

 

Kontakta oss

Om din Mac fortfarande inte startarkontaktar du Apple-supporten.

 

Publiceringsdatum: