Få hjälp med Hitta min iPhone

Få hjälp när du inte ser din enhet i listan, om du ser en enhet du inte förväntar dig eller om ett meddelande visas om att din enhet är offline. 

Jag ser inte min enhet i Hitta min iPhone

Ser du inte din enhet på iCloud iCloud.com eller i appen Hitta min iPhone? Kontrollera igen efter varje instruktion du har följt:

 • Kontrollera att du har loggat in på iCloud på din enhet: tryck på Inställningar i iOS 10.3 eller senare. Om Logga in på din [enhet] visas trycker du på det och anger ditt Apple-ID och lösenord. I tidigare versioner av iOS trycker du på Inställningar > iCloud och anger ditt Apple-ID och lösenord.
 • Tryck på Inställningar > [ditt namn] > iCloud > Hitta min iPhone. Om Hitta min iPhone är inaktiverat aktiverar du det. Tryck sedan på Tillåt.
 • Kontrollera vilket Apple-ID du loggade in med. Du kanske har loggat in på iCloud eller Hitta min iPhone med ett annat Apple-ID än det som används på den enhet som du saknar i listan. Kontrollera detta genom att logga in på Hitta min iPhone eller iCloud.com med dina andra Apple-ID-konton och leta efter enheten.
 • Kontrollera att du är ansluten till ett mobilnät eller ett wifi-nätverk. Exempel: för att hitta din saknade Mac eller Apple Watch måste den vara ansluten till internet från ett känt wifi-nätverk (inte Ethernet). Om du har åtkomst till din enhet och ser att den har en aktiv internetanslutning aktiverar du Flygplansläge och inaktiverar det sedan. Behöver du mer hjälp? Slå av enheten och slå på den igen.
 • Tryck på Inställningar > Allmänt > Datum och tid. Kontrollera att Ställ in automatiskt är aktiverat så ställs datum och tid in automatiskt baserat på din tidszon.

Du kan registrera upp till 100 enheter med samma Apple-ID för Hitta min iPhone. Om du behöver lägga till en enhet efter att du registrerat 100 enheter tar du först bort en enhet.


Jag ser min enhet i Hitta min iPhone, men den är offline

Hitta min iPhone i iCloud visar Johns iPhone

Om du ser meddelandet Frånkopplad, Ingen plats tillgänglig eller Platstjänster avstängda kan enheten vara offline på grund av något av följande:

 • Den är avstängd, batteriet har tagit slut eller det har gått mer än 24 timmar sedan den senaste platsen skickades till Apple (om Skicka senaste plats är påslaget). Om enheten är ansluten till internet kan du se batteriladdningen i det övre högra hörnet av informationspanelen. 
 • Din Hitta min iPhone-kompatibla enhet eller Mac är inte ansluten till ett känt wifi- eller datanätverk. Vänta några minuter och prova sedan på nytt.
 • Du befinner dig i ett land eller en region där vi inte erbjuder den här funktionen. Funktionen kanske inte är tillgänglig i ditt land eller din region på grund av tekniska begränsningar eller lokal lagstiftning.

Du kan ändå spela upp ett ljud, skicka ett meddelande, utfärda en låsningsbegäran eller påbörja en radering av iOS-enheten med Hitta min iPhone. Enheten tar emot kommandot när du har aktiverat enheten och ansluter till internet.

Om du kontaktar din mobiloperatör och rapporterar att du har tappat bort enheten eller att den har blivit stulen, kan operatören inaktivera SIM-kortet eller kontot. I så fall har din iPhone ingen täckning, och du kan inte hitta den, spela upp ett ljud, skicka ett meddelande, utfärda en låsningsbegäran eller påbörja en radering av iOS-enheten med Hitta min iPhone. Men vi kan hjälpa dig att skydda dina data.

Enhetens senast kända plats är tillgänglig i en dag. Om enheten är offline eller inte kan ansluta till Hitta min iPhone i över 24 timmar kan du inte se den senaste kända platsen.


Platscirkeln är för stor för att kunna användas

Platscirkeln kan vara stor om din enhet fortfarande arbetar med att fastställa en mer exakt plats. Vänta några minuter och uppdatera kartan igen. Om platscirkeln fortfarande är stor kanske enheten inte har åtkomst till en wifi- eller GPS-signal.


Jag ser en enhet som jag inte längre äger eller använder

Innan du säljer eller ger bort din iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch, dina AirPods eller din Mac måste du logga ut från iCloud och radera allt innehåll och alla inställningar. När du loggar ut från iCloud på enheten stängs Hitta min iPhone av, och enheten tas bort från listan. 

Om enheten för närvarande är offline kan du ta bort den. Gå till iCloud.com och klicka på symbolen Radera till höger om enhetens namn. Du kan också öppna appen Hitta min iPhone på din iOS-enhet, svepa över enhetsnamnet och trycka på Ta bort.

Hitta min iPhone i iCloud visar Johns Apple Watch

Om enheten kommer tillbaka online och Hitta min iPhone är aktiverat visas den automatiskt i din enhetslista igen.


Min enhet är kopplad till en tidigare ägares konto

Enheten är fortfarande kopplad till en tidigare ägares konto med Aktiveringslåset för Hitta min iPhone om du ombeds att ange en tidigare ägares Apple-ID och lösenord när du konfigurerar din iPhone, iPad eller iPod touch eller lösenkod när du slår på en Apple Watch. Kontakta den tidigare ägaren och be denna att stänga av Hitta min iPhone och ta bort enheten från sitt konto.


Jag kan inte slå på Hitta min Mac

Om du inte kan slå på Hitta min Mac provar du med dessa steg:

 1. Gå till iClouds systeminställningar. Om du ser Administrationsbehörighet krävs, är du inte administratörsanvändare på din Mac-dator. Logga ut från kontot, logga in igen som administratörsanvändare och försök slå på Hitta min Mac.
 2. Kontrollera att ditt återställningssystem är uppdaterat. Om meddelandet Återställningssystemet måste uppdateras visas i iClouds systeminställningar måste du uppdatera din Mac-dator. Från Apple-menyn väljer du Programuppdatering och installerar HD-uppdatering för återställning för din version av macOS.
 3. Kontrollera att återställningspartitionen på din Mac-dator inte är skadad. Försök att verifiera och reparera partitionen med Skivverktyg.


Läs mer

När du använder ett Hanterat Apple-ID associerat till en utbildningsinstitution är inte Hitta min iPhone ett alternativ för ditt konto. Du ser inte Hitta min iPhone när du loggar in på iCloud.com. Om din enhet saknas kontaktar du institutionens administratör.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: