Om Hitta min iPhone är offline eller inte fungerar

Få hjälp när du inte ser din enhet i listan, om du ser en enhet du inte förväntar dig eller om ett meddelande visas om att din enhet är offline.

Appen Hitta i iOS 13 eller senare, iPadOS och macOS Catalina är en kombination av Hitta min iPhone och Hitta mina vänner. Om du behöver hjälp med att hitta den kan du använda Sök på din iPhone, iPad och iPod touch eller använda Spotlight på din Mac-dator. Du kan också dela platser eller leta reda på borttappade enheter på iCloud.com.

Om du har iOS 13, iPadOS, macOS Catalina eller watchOS 6 är appen Hitta en kombination av Hitta min iPhone och Hitta mina vänner i en enda app. Ställ in appen Hitta och aktivera Hitta min [enhet] för att komma igång.

Jag ser inte min enhet i Hitta

Ser du inte din enhet på iCloud.com eller i Hitta? Kontrollera igen efter var och en av följande anvisningar:

 • Kontrollera att du har loggat in på iCloud på din enhet: tryck på Inställningar i iOS 10.3 eller senare. Om Logga in på din [enhet] visas trycker du på det och anger ditt Apple-ID och lösenord. I tidigare versioner av iOS trycker du på Inställningar > iCloud och anger ditt Apple-ID och lösenord.
 • iOS 13: tryck på Inställningar > [ditt namn] > Hitta > Hitta min iPhone. Tidigare iOS-versioner: tryck på Inställningar > [ditt namn] > iCloud > Hitta min [enhet]. Om Hitta min [enhet] är inaktiverat aktiverar du det. Tryck sedan på Tillåt.
 • Kontrollera vilket Apple-ID du loggade in med. Kanske har du loggat in på iCloud.com eller Hitta med ett annat Apple-ID än det som används på den enhet du inte ser i listan. Kontrollera genom att logga in på Hitta eller iCloud.com med dina andra Apple-ID-konton och titta efter enheten.
 • Kontrollera att du är ansluten till ett mobilnät eller ett wifi-nätverk. Exempel: för att hitta din saknade Mac eller Apple Watch måste den vara ansluten till internet via ett känt wifi-nätverk (inte Ethernet). Om du har åtkomst till din enhet och ser att den har en aktiv internetanslutning aktiverar du Flygplansläge och inaktiverar det sedan. Behöver du mer hjälp? Slå av enheten och slå på den igen. Med iOS 13 kan du aktivera Hitta i nedkopplat läge om du vill se din enhet när den är offline.
 • Tryck på Inställningar > Allmänt > Datum och tid. Kontrollera att Ställ in automatiskt är aktiverat. Då ställs datum och tid in automatiskt baserat på din tidszon.
 • Om enheten har iOS 13 ställer du in Hitta min [enhet] istället.

Du kan registrera upp till 100 enheter som du äger själv med samma Apple-ID för Hitta min [enhet]. Om du behöver lägga till en enhet efter att du registrerat 100 enheter tar du först bort en enhet. Läs om hur systemadministratörer hanterar Hitta på företag och utbildningsinstitutioner.


Jag ser min enhet i Hitta, men den är offline

Om du ser meddelandet Nedkopplad, Ingen plats tillgänglig eller Platstjänster av kan enheten vara offline på grund av något av följande:

 • Den är avstängd, batteriet har tagit slut eller det har gått mer än 24 timmar sedan den senaste platsen skickades till Apple (om Skicka senaste plats är påslaget). Om enheten är ansluten till internet kan du se batteriladdningen i det övre högra hörnet av informationspanelen. 
 • Din Hitta-kompatibla enhet är inte ansluten till ett känt wifi- eller datanätverk. Vänta några minuter och prova sedan på nytt.
 • Du befinner dig i ett land eller en region där vi inte erbjuder den här funktionen. Funktionen kanske inte är tillgänglig i ditt land eller din region på grund av tekniska begränsningar eller lokal lagstiftning.

Du kan ändå spela upp ett ljud, skicka ett meddelande, utfärda en låsningsförfrågan eller påbörja en radering av iOS-enheten med Hitta min [enhet]. Enheten tar emot kommandot när du har aktiverat enheten och ansluter till internet.

Om du kontaktar din mobiloperatör och rapporterar att du har tappat bort enheten eller att den har blivit stulen, kan operatören inaktivera SIM-kortet eller kontot. Din iPhone har då ingen täckning, och du kan inte hitta den, spela upp ett ljud, skicka ett meddelande, utfärda en låsningsförfrågan eller påbörja en radering av iOS-enheten med Hitta min [enhet]. Men vi kan hjälpa dig att skydda dina data.

Enhetens senast kända plats är tillgänglig i en dag. Om enheten är offline eller inte kan ansluta till Hitta min [enhet] i över 24 timmar kan du inte se den senaste kända platsen.

Platscirkeln är för stor för att kunna användas

Platscirkeln kan vara stor om din enhet fortfarande arbetar med att fastställa en mer exakt plats. Vänta några minuter och uppdatera kartan igen. Om platscirkeln fortfarande är stor kanske enheten inte har åtkomst till en wifi- eller GPS-signal.

Jag ser en enhet som jag inte längre äger eller använder

Innan du säljer eller ger bort din iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch, dina AirPods eller din Mac måste du logga ut från iCloud och radera allt innehåll och alla inställningar. När du loggar ut från iCloud på enheten slås Hitta min [enhet] av i iCloud och enheten tas bort från listan. 

Om enheten för närvarande är offline kan du ta bort den. Gå till iCloud.com, klicka på ditt namn och klicka sedan på Kontoinställningar. Välj din enhet under Mina enheter och klicka sedan på raderingssymbolen till höger om enhetens namn. Du kan också öppna appen Hitta på din iOS-enhet, svepa över enhetens namn och trycka på Ta bort.

Om enheten kommer tillbaka online och Hitta min [enhet] är aktiverat visas den automatiskt i din enhetslista igen.


Min enhet är kopplad till en tidigare ägares konto

Enheten är fortfarande kopplad till en tidigare ägares konto med Aktiveringslås om du ombeds att ange en tidigare ägares Apple-ID och lösenord när du konfigurerar din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac, eller lösenkod när du slår på en Apple Watch. Kontakta den tidigare ägaren och be denna att stänga av Hitta min [enhet] och ta bort enheten från sitt konto. Läs mer om Aktiveringslås på din iOS-enhet, Apple Watch eller Mac


Jag kan inte slå på Hitta min Mac

Om du inte kan slå på Hitta min Mac provar du dessa steg:

 1. Gå till iClouds systeminställningar (Systeminställningar > Apple-ID och klicka sedan på iCloud). Om du ser Administrationsbehörighet krävs, är du inte administratörsanvändare på din Mac-dator. Logga ut från kontot, logga in igen som administratörsanvändare och försök slå på Hitta min Mac.
 2. Kontrollera att ditt återställningssystem är uppdaterat. Om meddelandet Uppdatering av återställningssystem krävs visas i iClouds systeminställningar måste du uppdatera din Mac-dator. Från Apple-menyn väljer du Programuppdatering och installerar HD-uppdatering för återställning för din version av macOS.
 3. Kontrollera att återställningspartitionen på din Mac-dator inte är skadad. Försök att verifiera och reparera partitionen med Skivverktyg.


Läs mer

När du använder ett hanterat Apple-ID kopplat till en utbildningsinstitution är inte Hitta min [enhet] ett alternativ för ditt konto. Du ser inte Hitta min [enhet] när du loggar in på iCloud.com. Om din enhet saknas kontaktar du institutionens administratör.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: