Hitta säkerhetskopior av iPhone, iPad och iPod touch

Visa en lista över dina iOS-säkerhetskopior på en Mac-, PC-dator eller en iOS-enhet. Lär dig hur du raderar säkerhetskopior, kopierar dem med mera.

Hitta iOS-säkerhetskopior lagrade på en Mac- eller PC-dator

Tänk på följande för att undvika att skada säkerhetskopieringsfilerna:

 • iTunes sparar säkerhetskopior i mappen Säkerhetskopia i din användarmapp. Platsen för mappen Backup varierar beroende på operativsystem. Du kan visserligen kopiera mappen Backup men du bör aldrig flytta den till en annan mapp, extern enhet eller nätverksenhet.
 • Du bör inte redigera, byta plats, ändra namn eller extrahera innehåll från säkerhetskopieringsfilerna eftersom filerna då kan skadas. Om du exempelvis ska återskapa från en flyttad säkerhetskopieringsfil måste du först flytta tillbaka den, annars fungerar inte filen. Säkerhetskopior fungerar som en skyddad kopia av hela enheten. Det betyder att du visserligen kan visa eller öppna innehållet i säkerhetskopieringsfiler men innehållet är oftast inte sparat i ett läsbart format.

Hitta iOS-säkerhetskopior på en Mac

Leta reda på en lista på dina säkerhetskopieringar:

 1. Klicka på söksymbolen i menyfältet.
 2. Skriv in eller kopiera och klistra in följande: ~/Library/Application Support/MobileSync/Backup/
 3. Tryck på returtangenten.

Hitta en specifik säkerhetskopia:

 1. Öppna iTunes. Klicka på iTunes i menyfältet och välj Inställningar.
 2. Klicka på Enheter.
 3. Kontrollklicka på säkerhetskopian som du vill ha och välj Visa i Finder.
  Enhetsinställningar

Hitta iOS-säkerhetskopior i Windows 7, 8 eller 10

Du hittar en lista över dina säkerhetskopior på \Användare\(användarnamn)\AppData\Roaming\Apple Computer\MobileSync\Backup\

Du kan även utföra dessa steg:

 1. Leta upp sökfältet:
  • Klicka på Start i Windows 7. 
  • I Windows 8 klickar du på förstoringsglaset längst upp till höger.
  • I Windows 10 klickar du på sökfältet bredvid startknappen.
 2. Skriv %appdata% i sökfältet eller %USERPROFILE% (om du hämtade iTunes från Microsoft Store).
 3. Tryck på returtangenten.
 4. Dubbelklicka på följande mappar: Apple eller Apple Computer > MobileSync > Backup. 

Radera eller kopiera iOS-säkerhetskopior på en Mac- eller pc-dator

Du bör inte redigera, byta plats, ändra namn eller extrahera innehåll från säkerhetskopieringsfilerna eftersom filerna då kan skadas. Använd följande avsnitt för att kopiera säkerhetskopior eller radera säkerhetskopior som du inte längre behöver. 

Kopiera iOS-säkerhetskopior till en annan plats

Om du behöver kopior av dina säkerhetskopior kan du leta upp mappen Backup och kopiera hela mappen (inte bara en del av den) till en annan plats, till exempel en extern enhet eller lagringsplats på nätet.

När du använder Time Machine kopieras automatiskt mappen Backup när du säkerhetskopierar Hemmappen på en Mac.

Radera iOS-säkerhetskopior

 1. Mac: Välj iTunes > Inställningar.
  Windows: Välj Redigera > Inställningar. Läs om hur du aktiverar menyer i Windows 7 och 8.
 2. Klicka på Enheter.
 3. Välj säkerhetskopian som du vill radera. Om du har flera enheter eller säkerhetskopior, håller du muspekaren över säkerhetskopian så att mer information visas.
  Enhetsinställningar
 4. Klicka på Radera säkerhetskopia och bekräfta sedan.

Hitta och hantera iOS-säkerhetskopior i iCloud

Om du använder iCloud-säkerhetskopia visas ingen lista över dina säkerhetskopior på iCloud.com. Så här hittar du dina iCloud-säkerhetskopior på en iOS-enhet, Mac- eller PC-dator.

På din iPhone, iPad eller iPod touch:

 • Om du använder iOS 11 går du till Inställningar > [ditt namn] > iCloud > Hantera lagring > Säkerhetskopiering.
 • Om du använder iOS 10.3 går du till Inställningar > [ditt namn] > iCloud. Tryck på det diagram som visar din iCloud-användning och tryck sedan på Hantera lagring. 
 • Om du använder iOS 10.2 eller tidigare går du till Inställningar > iCloud > Lagring > Hantera lagring.

Tryck på en säkerhetskopia om du vill visa mer information om den, välja vilken information som ska säkerhetskopieras eller radera säkerhetskopian.

Du kan bara välja vilket innehåll som ska säkerhetskopieras från menyn Inställningar på den enhet där innehållet lagras. Du kan till exempel visa din iPad-säkerhetskopia på din iPhone men bara välja vilket iPad-innehåll som ska säkerhetskopieras från Inställningar på iPad.

På Mac-datorn:

 1. Välj Apple-menyn () > Systeminställningar.
 2. Klicka på iCloud.
 3. Klicka på Hantera.
 4. Välj Säkerhetskopior.

På en PC:

 1. Öppna iCloud för Windows
 2. Klicka på Lagring. 
 3. Välj Säkerhetskopia.

Läs mer om hur du raderar eller hanterar iCloud-säkerhetskopior från en Mac- eller PC-dator.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: