Hitta säkerhetskopior för din iPhone, iPad och iPod touch

Visa en lista över dina iOS- eller iPadOS-säkerhetskopior på en Mac, pc eller en iOS- eller iPadOS-enhet. Läs om hur du raderar säkerhetskopior, kopierar dem med mera.

Hitta säkerhetskopior som lagrats på en Mac eller pc

Tänk på följande för att undvika att skada säkerhetskopieringsfilerna:

 • Finder och iTunes sparar säkerhetskopior i mappen Säkerhetskopia. Platsen för mappen Backup varierar beroende på operativsystem. Du kan visserligen kopiera mappen Backup men du bör aldrig flytta den till en annan mapp, extern enhet eller nätverksenhet.
 • Du bör inte redigera, byta plats, ändra namn eller extrahera innehåll från säkerhetskopieringsfilerna eftersom filerna då kan skadas. Om du exempelvis ska återskapa från en flyttad säkerhetskopieringsfil måste du först flytta tillbaka den, annars fungerar inte filen. Säkerhetskopior fungerar som en skyddad kopia av hela enheten. Det betyder att du visserligen kan visa eller öppna innehållet i säkerhetskopieringsfiler men innehållet är oftast inte sparat i ett läsbart format.

Säkerhetskopior på din Mac

Leta reda på en lista över dina säkerhetskopieringar:

 1. Klicka på förstoringssymbolen  i menyraden.
 2. Skriv eller kopiera och klistra in följande: ~/Bibliotek/Application Support/MobileSync/Backup/
 3. Tryck på returtangenten.

Hitta en specifik säkerhetskopia:

 1. Öppna Finder på en Mac med macOS Catalina 10.15 eller senare. På en Mac med macOS Mojave 10.14 eller tidigare eller på en pc: öppna iTunes. Klicka på enheten.
 2. Klicka på Hantera säkerhetskopior under fliken Allmänt i Finder för att visa en lista över dina säkerhetskopior. Här kan du högerklicka på säkerhetskopian som du vill ha och sedan välja Visa i Finder eller så kan du välja Radera eller Arkivera. I iTunes väljer du Inställningar och klickar sedan på Enheter. Här kan du högerklicka på säkerhetskopian som du vill ha och sedan välja Visa i Finder eller så kan du välja Radera eller Arkivera.
 3. Klicka på OK när du är klar.

Säkerhetskopior i Windows 7, 8 eller 10

Du hittar en lista över dina säkerhetskopior på \Användare\(användarnamn)\AppData\Roaming\Apple Computer\MobileSync\Backup\

Du kan även utföra dessa steg:

 1. Leta upp sökfältet:
  • Klicka på Start i Windows 7. 
  • I Windows 8 klickar du på förstoringsglaset längst upp till höger.
  • I Windows 10 klickar du på sökfältet bredvid startknappen.
 2. Skriv %appdata% i sökfältet eller %USERPROFILE% (om du hämtade iTunes från Microsoft Store).
 3. Tryck på returtangenten.
 4. Dubbelklicka på följande mappar: Apple eller Apple Computer > MobileSync > Backup. 

Radera eller kopiera säkerhetskopior på en Mac- eller PC-dator

Du bör inte redigera, byta plats, ändra namn eller extrahera innehåll från säkerhetskopieringsfilerna eftersom filerna då kan skadas. Använd följande avsnitt för att kopiera säkerhetskopior eller radera säkerhetskopior som du inte längre behöver.

Kopiera säkerhetskopior till en annan plats

Om du behöver kopior av dina säkerhetskopior kan du leta upp mappen Backup och kopiera hela mappen (inte bara en del av den) till en annan plats, till exempel en extern enhet eller lagringsplats på nätet.

När du använder Time Machine kopieras automatiskt mappen Backup när du säkerhetskopierar Hemmappen på en Mac.

Radera säkerhetskopior

 1. Öppna Finder på en Mac med macOS Catalina 10.15 eller senare. På en Mac med macOS Mojave 10.14 eller tidigare eller på en pc: öppna iTunes. Klicka på enheten. 
 2. Klicka på Hantera säkerhetskopior under fliken Allmänt i Finder för att visa en lista över dina säkerhetskopior. Härifrån kan du högerklicka på säkerhetskopian som du vill ha och sedan välja Radera eller Arkivera. I iTunes väljer du Inställningar och klickar sedan på Enheter. Härifrån kan du högerklicka på säkerhetskopian som du vill ha och sedan välja Radera eller Arkivera. Klicka på OK när du är klar.
 3. Klicka på Radera säkerhetskopia och bekräfta sedan.

 

Hitta och hantera säkerhetskopior på iCloud

Om du använder iCloud-säkerhetskopia visas ingen lista över dina säkerhetskopior på iCloud.com. Så här hittar du dina iCloud-säkerhetskopior på din iOS- eller iPadOS-enhet, Mac eller pc.

På din iPhone, iPad eller iPod touch:

 • Om du använder iOS 11 eller senare och iPadOS går du till Inställningar > [ditt namn] > iCloud > Hantera lagring > Säkerhetskopior.
 • Om du använder iOS 10.3 går du till Inställningar > [ditt namn] > iCloud. Tryck på det diagram som visar din iCloud-användning och tryck sedan på Hantera lagring. 

Tryck på en säkerhetskopia om du vill visa mer information om den, välja vilken information som ska säkerhetskopieras eller radera säkerhetskopian.

Du kan bara välja vilket innehåll som ska säkerhetskopieras från menyn Inställningar på den enhet där innehållet lagras. Du kan till exempel visa din iPad-säkerhetskopia på din iPhone men bara välja vilket iPad-innehåll som ska säkerhetskopieras från Inställningar på iPad.

På en Mac med macOS Catalina 10.15 eller senare:

 1. Välj Apple-menyn () > Systeminställningar.
 2. Klicka på Apple-ID.
 3. Klicka på iCloud.
 4. Klicka på Hantera.
 5. Välj Säkerhetskopior.

På en Mac med macOS Mojave 10.14 eller tidigare:

 1. Välj Apple-menyn () > Systeminställningar.
 2. Klicka på iCloud.
 3. Klicka på Hantera.
 4. Välj Säkerhetskopior.

På en PC:

 1. Öppna iCloud för Windows
 2. Klicka på Lagring. 
 3. Välj Säkerhetskopia.

Läs mer om hur du raderar eller hanterar iCloud-säkerhetskopior på en Mac eller pc.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: