Få hjälp med iCloud Kontakter

Läs om vad du ska göra om du har problem med iCloud Kontakter. Du kan till exempel göra ändringar till kontakter som inte uppdateras över alla enheter.

Innan du börjar

iOS

Kontrollera om problemet kvarstår efter varje steg.

Aktivera Kontakter och uppdatera din enhet

Kontrollera internetanslutningen

 1. Prova att gå till www.apple.com/se i Safari. Om det inte går att ansluta till internet uppdateras inte dina iCloud-kontakter i programmet Kontakter. Få hjälp med din internetanslutning.
 2. Prova att öppna en säker webbplats från din iOS-enhet för att se om du kan komma åt portarna 80 och 443. Om webbplatsen inte öppnas, har du inte åtkomst. Kontakta internetleverantören och be om hjälp. Safari kräver åtkomst till port 443 för att skicka uppdateringar mellan iCloud och dina enheter.

Uppdatera dina kontakter

 1. Öppna Kontakter och tryck på Grupper i det övre vänstra hörnet.
 2. Dra nedåt i listan för att uppdatera listan med grupper.

Kontrollera det förvalda kontot för Kontakter

Kontrollera om din enhet är inställd för att visa iCloud-kontakter:

 1. Öppna Kontakter och tryck på Grupper i det övre vänstra hörnet.
 2. Se till att Alla iCloud är markerat.

Om du lagrar och redigerar kontakter med ditt iCloud-konto i stället för ett konto från tredje part, som Google eller Yahoo, uppdaterar iCloud automatiskt kontakterna. Kontrollera om en kontakt är lagrad i iCloud:

 1. Öppna Kontakter och tryck på Grupper i det övre vänstra hörnet.
 2. Avmarkera alternativet Alla [konto] för tredjepartskonton som Gmail och Yahoo.
 3. Se till att Alla iCloud är markerat.
 4. Visa din kontaktlista genom att klicka på Klar. Om kontakten som du letar efter inte visas finns den på ett annat konto.
 5. Du kan importera kontakten från en tredjepartstjänst till iCloud.

Om din enhet använder flera konton, exempelvis iCloud, Gmail och Yahoo, kontrollerar du att iCloud är ditt standardkonto för kontakter:

 1. Tryck på Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar.
 2. Tryck på Förvalt konto i Kontakter.
 3. Se till att iCloud är markerat.

Starta om Kontakter

Stäng och starta om appen Kontakter på din iOS-enhet.

 1. Visa alla öppna appar genom att trycka två gånger på hemknappen.
 2. Leta reda på förhandsvisningen av Kontakter och svep den uppåt för att avsluta appen.
 3. Gå tillbaka till hemskärmen genom att trycka på hemknappen.
 4. Vänta en minut och öppna sedan appen Kontakter igen.

Stäng av iCloud Kontakter och slå på det igen

 1. Tryck på Inställningar > iCloud.
 2. Stäng av Kontakter.
 3. Du kan välja Radera från min [enhet] om dina data finns på icloud.com/contacts och en eller flera av dina enheter. I annat fall väljer du Behåll på min [enhet].
 4. Vänta några minuter och slå sedan på Kontakter igen.

Starta om enheten

Håll vilo-/väckningsknappen nedtryckt och dra sedan skjutreglaget när du uppmanas stänga av. Slå på enheten igen.

OS X Mountain Lion eller senare

Kontrollera om problemet kvarstår efter varje steg.

Aktivera iCloud Kontakter och uppgradera din programvara

 • Välj Apple () > Systeminställningar. Klicka på iCloud och välj Kontakter. 
 • Uppgradera till den senaste versionen av OS X som stöds av din Mac.

Kontrollera internetanslutningen

 1. Prova att gå till www.apple.com/se i Safari. Om det inte går att ansluta till internet uppdateras inte dina iCloud-kontakter i programmet Kontakter. Få hjälp med din internetanslutning.
 2. Försök öppna en säker webbplats från Mac-datorn för att se om du kan komma åt portarna 80 och 443. Om webbplatsen inte öppnas, har du inte åtkomst. Kontakta internetleverantören och be om hjälp. Safari kräver åtkomst till port 443 för att skicka uppdateringar mellan iCloud och dina enheter.

Kontrollera din iCloud-kontoinformation

Gå till Apple () > Systeminställningar och klicka på iCloud. Kontrollera att du är inloggad på samma iCloud-konto som du använder på dina andra enheter.

Kontrollera det förvalda kontot för Kontakter

Om du lagrar och redigerar kontakter med ditt iCloud-konto i stället för ett konto från tredje part, som Google eller Yahoo, uppdaterar iCloud automatiskt kontakterna. Kontrollera om en kontakt är lagrad i iCloud:

 1. Öppna Kontakter.
 2. Klicka på Alla [iCloud-kontonamn] i det vänstra sidofältet.
 3. Sök efter den kontakt som inte uppdaterats på rätt sätt. 
 4. Om kontakten inte visas innebär det att den finns på ett tredjepartskonto och inte i iCloud.
 5. Du kan importera kontakten från ett tredjepartskonto till iCloud.

Om du använder flera konton på din enhet, till exempel iCloud, Gmail och Yahoo, kontrollerar du att iCloud är ditt standardkontaktkonto:

 1. Öppna Kontakter.
 2. Välj Kontakter > Inställningar.
 3. På fliken Allmänt kontrollerar du att ditt iCloud-konto är standardkonto.

Stäng av iCloud Kontakter och slå på det igen

 1. Avsluta Kontakter.
 2. Välj Apple () > Systeminställningar och klicka på iCloud.
 3. Avmarkera Kontakter. 
  I OS X Mountain Lion och Mavericks klickar du på Behåll kontakter när du får frågan.
 4. Stäng Systeminställningar och vänta ungefär en minut.
 5. Öppna Systeminställningar och välj iCloud.
 6. Välj Kontakter.
 7. Öppna Kontakter.

Starta om datorn

Starta om datorn och se om problemet kvarstår.

iCloud.com

 • Om du har problem med webbaserade iCloud Kontakter på  iCloud.com/contacts kontrollerar du inställningen i webbläsaren.
 • Om du inte ser uppdateringar från andra enheter eller om Kontakter inte visas som förväntat ska du växla till ett annat program. Klicka på iCloud i det övre vänstra hörnet i webbläsarfönstret och välj ett annat program, till exempel Kalender. Gå sedan tillbaka till Kontakter.

Om problemet kvarstår loggar du ut från iCloud:

 1. Klicka på ditt namn längst upp till höger.
 2. Välj Logga ut.
 3. Logga in igen.

Microsoft Windows (Microsoft Outlook)

Kontrollera om problemet kvarstår efter varje steg. 

Kontrollera systemkraven

Kontrollera att datorn uppfyller systemkraven för iCloud.

Kontrollera internetanslutningen

 1. Prova att gå till www.apple.com/se. Om det inte går att ansluta till internet uppdateras inte iCloud-kontakter i Outlook. Få hjälp med din internetanslutning.
 2. Försök öppna en säker webbplats från din PC för att se om du kan komma åt portarna 80 och 443. Om webbplatsen inte öppnas, har du inte åtkomst. Kontakta internetleverantören och be om hjälp. Safari kräver åtkomst till port 443 för att skicka uppdateringar mellan iCloud och dina enheter.

Kontrollera dina inställningar

 Öppna iCloud för Windows och se till att du är inloggad med samma iCloud-konto som du använder på andra kompatibla enheter.

Uppdatera Outlook

Om du nyligen ändrat något i Outlook som inte uppdaterats på dina andra enheter (eller tvärtom) klickar du på knappen Uppdatera i Outlook.

Stäng av iCloud Kontakter och slå på dem igen

 1. Stäng Outlook.
 2. Öppna iCloud för Windows.
 3. Avmarkera kryssrutan E-post, kontakter, kalendrar och uppgifter och klicka på Använd.
 4. Vänta några sekunder, välj E-post, kontakter, kalendrar och uppgifter och klicka på Använd.
 5. Öppna Outlook.

Kontrollera att Outlook-tillägget för iCloud är aktivt i Outlook

I Outlook 2010 och senare:

 1. Klicka på Arkiv-menyn.
 2. Klicka på Alternativ i den vänstra panelen.
 3. Klicka på Tillägg i den vänstra panelen i Outlook-fönstret.
 4. Titta på listan med tillägg i Aktiva programtillägg.
 5. Välj iCloud Outlook-tillägget.

I Outlook 2007:

 1. Välj Säkerhetscenter i menyn Verktyg.
 2. Välj Tillägg i den vänstra kolumnen.
 3. Titta på listan med tillägg i Aktiva programtillägg.
 4. Välj iCloud Outlook-tillägget.

Kontrollera att iCloud inte är ditt standardkonto i Outlook

 • I Outlook 2010 och senare väljer du Arkiv > Information > Kontoinställningar > Datafiler. Om iCloud visas som standardkonto i kolumnen Kommentarer, markerar du ett annat konto och klickar på Ange som standard.
 • I Outlook 2007 väljer du Arkiv > Datafilshantering > Datafiler. Om iCloud visas som standardkonto i kolumnen Kommentarer, markerar du ett annat konto och klickar på Ange som standard.

Starta om datorn

När du startat om datorn kontrollerar du om problemet åtgärdats.

Leta upp dina kontakter i Microsoft Outlook

Lär dig hur du hanterar tillägg i Microsoft Outlook.

 1. Kontrollera att Kontakter är aktiverat i iCloud för Windows.
 2. Leta efter dina data i iCloud-mappen i Outlook. Du kan också visa dina data i Borttaget i mapplistan i Outlook.

Om du hittar dina kontaktdata i mappen Borttaget beror det inte på att iCloud tagit bort dina data. När du aktiverar E-post, kontakter, kalendrar och uppgifter i iCloud för Windows kopierar iCloud dina kontaktdata från den förinställda PST-filen i Outlook till iCloud. Därefter tar iCloud bort kontaktdata från PST-filen genom att placera dem i mappen Borttaget i Outlook. Kontaktdata flyttas sedan till iClouds datauppsättning i Outlook, så att iCloud kan skicka data till och från Outlook.  

Läs mer

Se hur du använder Facebook-, Twitter- och iCloud Kontakter

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Senast ändrad: