Använda Mission Control på en Mac-dator

Mission Control erbjuder en överblick över alla dina öppna fönster, skrivbordsområden, helskärmsprogram och Split View-områden och gör det enkelt att växla mellan dem. 

Öppna Mission Control

Använd en av dessa metoder för att öppna Mission Control:

Mission Control visar Spaces-raden överst på skärmen och alla öppna fönster på skrivbordet nedanför. Spaces-raden innehåller följande områden, som du kan visa genom att flytta markören längst upp i Mission Control-fönstret:

  • Ditt nuvarande skrivbord och alla andra skrivbord du har lagt till
  • Alla fönster i helskärmsläge
  • Alla fönster i Split View

Lägga till ett område

  • Lägga till ett skrivbordsområde: Klicka på plussymbolen   till höger om Spaces-raden eller dra ett fönster till symbolen.
  • Lägga till ett område i helskärm: Om ett program har stöd för helskärmsvy kan du skapa ett område för helskärm för det programmet genom att dra fönstret till en tom plats i Spaces-raden. Det nya området visar namnet på programmet. Klicka på området för att visa programmet i helskärm.

Flytta ett fönster till ett område

  • Flytta ett fönster till ett skrivbordsområde: Dra fönstret till det området i Spaces-raden. 
  • Flytta ett fönster till ett område för helskärm (Split View): Om ett program har stöd för Split View kan du dra fönstret till ett område för helskärm i Spaces-raden. Det kombinerade området visar namnen på båda programmen. Klicka på området för att visa båda programmen i Split View.

Om dina fönster är grupperade per program visas en programsymbol längst ned under varje grupp av programfönster. Dra symbolen för att flytta alla programmets fönster samtidigt. Aktivera den här funktionen i OS X El Capitan genom att välja Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Mission Control och välj sedan Gruppera fönster efter program.

Ändra till ett annat område

Använd en av dessa metoder för att växla från ditt nuvarande område till ett annat:

Flytta eller ta bort ett område

  • Flytta ett område genom att dra det till vänster eller höger i Spaces-raden.
  • Ta bort ett område genom att hålla ned alternativtangenten och sedan klicka på x:et i en cirkel eller de dubbla pilarna i en cirkel bredvid området i Spaces-raden. Alla fönster i området flyttas till ett annat öppet område.
Publiceringsdatum: