Flytta data från en Windows-dator till Mac

Använd Windows Flyttassistent till att överföra bilder, dokument och andra data från en Windows-dator till din Mac.

Windows Flyttassistent överför dina kontakter, kalendrar, e-postkonton med mera från en PC. Data flyttas till lämpliga platser i din Mac. Auktorisera din dator för inköp i iTunes Store när du har flyttat dina data till din Mac. Det är viktigt att du auktoriserar innan du synkroniserar eller spelar upp innehåll som du har hämtat från iTunes Store.

Följ anvisningarna för att flytta ditt innehåll till en ny Mac om du flyttar från en Mac till en annan Mac.

Innan du börjar

Så här förbereder du en smidig migrering:

Använd sedan diskkontrollverktyget (chkdsk) på din pc för att se till att det inte finns några problem med Windows-hårddisken:

 1. Högerklicka på startknappen och klicka på Kör.
 2. Skriv cmd och tryck på returtangenten. Kommandotolken öppnas.
 3. Skriv chkdsk i tolken och tryck på returtangenten.
 4. Om verktyget rapporterar att ett problem har upptäckts skriver du följande, där enhet är bokstaven som representerar din Windows-startskiva, till exempel D:
  chkdsk drive: /F
  
 5. Tryck på returtangenten.
 6. Skriv Y i tolken och starta om din pc. 
 7. Upprepa den här processen tills diskkontrollverktyget inte längre rapporterar några problem. Din pc kanske behöver service om verktyget inte kan åtgärda alla problem som hittas. Migrera sedan dina data till din Mac.

 


Flytta dina data

Det här avsnittet hjälper dig med migrering, efterarbete och vad du ska göra om stegen inte fungerar för dig.

Så här flyttar du information från en PC till en Mac

 1. Hämta och installera lämplig Windows Flyttassistent på din pc, beroende på vilken macOS-version du har på din Mac:
 2. Avsluta alla öppna Windows-appar.
 3. Öppna Windows Flyttassistent och klicka på Fortsätt.
  Välkomstskärm för Flyttassistent
 4. Starta Mac-datorn. Inställningsassistenten öppnas automatiskt första gången du startar din nya Mac-dator. Om du redan har ställt in din Mac öppnar du Flyttassistent, som finns i mappen Verktyg i mappen Appar.
 5. På Mac-datorn följer du uppmaningarna på skärmen tills flyttpanelen i assistenten visas. Välj alternativet att flytta din information Från en Windows-dator och klicka sedan på Fortsätt.
  Välja en överföringsmetod i Flyttassistent
 6. Ange ett administratörsnamn och ett lösenord när du uppmanas att göra det.
 7. Klicka på Fortsätt för att stänga alla andra öppna appar.
 8. Välj din PC i listan med tillgängliga datorer i flyttfönstret på din Mac. Vänta sedan på att din pc visar samma lösenkod som din Mac.Lösenkod som visas i Flyttassistent
 9. När samma lösenkod visas på båda datorerna klickar du på Fortsätt på din pc och din Mac.Verifiera lösenkoden i Flyttassistent
 10. Mac-datorn skannar enheterna på PC:n för att skapa en lista över information som ska flyttas. När skanningen har slutförts väljer du den information som du vill ska flyttas till din Mac och klickar på Fortsätt. Läs mer om vilka data du kan överföra.
  Välja information som ska föras över i Flyttassistent

Du kan följa förloppet och den beräknade kvarvarande tiden på både PC:n och Mac-datorn. Där kan du se när flytten är klar.

 


När du har flyttat dina data

När överflyttningen är klar stänger du Windows Flyttassistent på PC:n. Logga sedan in på det nya användarkontot på din Mac. Första gången du loggar in på ett användarkonto som har flyttats från en pc uppmanas du att ställa in ett lösenord. Du kan använda samma lösenord som du använde på din PC eller skapa ett nytt lösenord.

Auktorisera din dator för köp i iTunes Store när du har loggat in på användarkontot som du flyttade. Det är viktigt att du auktoriserar innan du synkroniserar eller spelar upp innehåll som du har hämtat från iTunes Store.

 


Om du har problem med att flytta dina data

 • Stäng alla öppna appar på din pc och försök sedan flytta innehållet igen. Du kan till exempel välja en öppen app genom att trycka på Alt + Tabb och sedan stänga den genom att trycka på Alt + F4.
 • Om din pc inte visas i Inställningsassistent eller Flyttassistent på din Mac kontrollerar du att båda datorerna är anslutna till samma nätverk. Du kan skapa ett nätverk genom att ansluta en enskild Ethernet-kabel mellan din Mac och din pc. Om det inte hjälper kan du kontrollera om din pc har ett brandväggsprogram och stänga av det. Du kan aktivera brandväggsprogrammet igen när flytten är klar.
 • Om Flyttassistenten inte öppnas på din PC stänger du av eventuella antivirusprogram på den. Försök sedan öppna Flyttassistenten igen. När flytten är klar kan du aktivera mjukvaran igen.
 • Om du fortfarande inte lyckas flytta din information kan du använda en extern hårddisk eller fildelning för att kopiera viktiga data manuellt till din Mac.

 


Vilka data kan jag överföra?

Flyttassistenten låter dig välja vilka data du ska flytta till din Mac. Följande data flyttas för specifika appar och datatyper:
  

E-post, kontakter och kalendrar
E-postmeddelanden, kontoinställningar för e-post, kontakter och avtalade tider flyttas beroende på vilken Windows-version du använder och vilka konton du har.

Outlook1
Data från 32-bitarsversioner av Outlook i Windows 7 och senare flyttas enligt följande:

 • Personer flyttas till Kontakter2
 • Avtalade tider flyttas till appen Kalender
 • IMAP- och Exchange-inställningar och meddelanden flyttas till Mail-appen
 • POP-inställningar och meddelanden flyttas till Mail2

Windows Live Mail
Data från Windows Live Mail i Windows 7 och senare flyttas enligt följande:

 • IMAP-inställningar och meddelanden flyttas till Mail
 • POP-inställningar och meddelanden flyttas till Mail2

Windows Mail
Data från Windows Mail i Windows 7 och senare (ej Windows 8) flyttas enligt följande:

 • IMAP-inställningar och meddelanden flyttas till Mail
 • POP-inställningar och meddelanden flyttas till Mail2
 • Personer flyttas till Kontakter

Bokmärken
Bokmärken från Internet Explorer, Safari för Windows och Firefox flyttas till Safari.

 

Systeminställningar
Språk- och platsinställningar och anpassade skrivbordsbilder flyttas till Systeminställningar. Din startsida i webbläsaren flyttas till Safari-inställningar.

Bilder
Foton och andra bilder flyttas till hemmappen. Du kan sedan lägga till dem i Bilder eller öppna Bilder för att söka igenom din Mac efter bilder att importera.

iTunes-innehåll
Flyttassistent överför dina iTunes-media enligt följande: musik till Apple Music-appen, videor till Apple TV-appen, poddar till Apple Podcasts-appen och ljudböcker till Apple Books-appen.

Andra filer
Flyttassistent flyttar även dessa filer:

 • Filer i den överordnade mappen för den inloggade användarens hemkatalog
 • Icke-systemfiler i Windows- eller Program-mapparna
 • Överordnade mappar på Windows-systemdisken och andra anslutna diskar

 


1. Flyttassistenten har inte stöd för 64-bitarsversioner av Outlook. Du kan flytta Mail, Kontakter eller Kalendrar från Outlook 2013 eller Outlook 2016 genom att logga in och ange innehållet på din Mac manuellt.

2. Flyttassistenten överför bara data i Mail och Kontakter som tillhör den inloggade Windows-användaren. Om du vill överföra data från ett annat användarkonto använder du Flyttassistenten igen när du är inloggad på det andra Windows-kontot. Varje gång du flyttar data skapar Mac ett nytt användarkonto.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: