Flytta data från en Windows-dator till Mac

Använd Windows Flyttassistent till att överföra musik, bilder, dokument och andra data från en Windows-PC till din Mac.

Windows Flyttassistent överför dina kontakter, kalendrar, e-postkonton med mera från en PC. Data flyttas till lämpliga platser i din Mac.

När du har flyttat data till din Mac måste du auktorisera din Mac i iTunes. Det är viktigt att du auktoriserar innan du synkroniserar eller spelar upp innehåll som du har hämtat från iTunes Store.

Innan du börjar

Så här förbereder du en smidig migrering:

 • Se till att Windows är uppdaterat. Flyttassistenten fungerar med Windows XP och senare.
 • Se till att du känner till namn och lösenord för ett administratörskonto på datorn.
 • Anslut Mac och PC till samma nätverk, exempelvis ditt wifi-nätverk hemma. Du kan också koppla en Ethernet-kabel mellan portarna på din Mac och PC för att skapa en direktanslutning.
 • Använd diskkontrollverktyget (chkdsk) på din PC för att försäkra dig om att det inte finns några problem på Windows-enheten.

Så här kör du diskkontrollverktyget:

 1. Välj Start > Kör.
 2. I fönstret Kör skriver du cmd och trycker på Retur.
 3. I kommandofönstret skriver du chkdisk och trycker på Retur.
 4. Om diskkontrollverktyget rapporterar om identifierade problem skriver du chkdsk enhet: /F och trycker på Retur. I det här exemplet är enhet den bokstav som betecknar din Windows-startenhet, till exempel d. Tryck på Y vid prompten och starta sedan om din PC. Upprepa den här processen tills diskkontrollverktyget inte längre rapporterar några problem.

Kan du få bort alla diskproblem som diskkontrollverktyget rapporterar? I annat fall kan du behöva lämna in din PC på service. Migrera sedan dina data till din Mac.

Flytta dina data

Det här avsnittet hjälper dig med migrering, efterarbete och vad du ska göra om stegen inte fungerar för dig.

Så här flyttar du information från en PC till en Mac

 1. Hämta och installera Windows Flyttassistent på din PC.
 2. Avsluta alla öppna Windows-appar.
 3. Öppna Windows Flyttassistent.
 4. Klicka på Fortsätt för att starta processen i fönstret Flyttassistenten.
 5. Starta Mac-datorn. Inställningsassistenten öppnas automatiskt första gången du startar din nya Mac-dator. Om du redan har ställt in din Mac-dator öppnar du Flyttassistent från mappen Verktygsprogram.
 6. På Mac-datorn följer du uppmaningarna på skärmen tills flyttpanelen i assistenten visas. Välj alternativet att överföra information från en Windows-dator.
 7. Ange ett administratörsnamn och ett lösenord när du uppmanas att göra det.
 8. Klicka på Fortsätt för att stänga alla andra öppna appar.
 9. Välj din PC i listan med tillgängliga datorer i flyttfönstret på din Mac. Vänta sedan på att PC-datorn visar samma lösenkod som din Mac.
 10. När samma lösenkod visas på båda datorerna klickar du på Fortsätt på din PC och din Mac.
 11. Mac-datorn skannar enheterna på PC:n för att skapa en lista över information som ska flyttas. När skanningen har slutförts väljer du den information som du vill ska flyttas till din Mac och klickar på Fortsätt. Läs mer om vilka data du kan överföra.

Du kan följa förloppet och den beräknade kvarvarande tiden på både PC:n och Mac-datorn. Där kan du se när flytten är klar.

När du har flyttat dina data

När överflyttningen är klar stänger du Windows Flyttassistent på PC:n. Logga sedan in på det nya användarkontot på din Mac. Första gången du loggar in på ett användarkonto som har flyttats från en PC uppmanas du att ställa in ett lösenord. Du kan använda samma lösenord som du använde på din PC eller skapa ett nytt lösenord. Läs mer om hur du väljer ett bra lösenord.

När du är inloggad på det användarkonto som du har flyttat måste du auktorisera din Mac i iTunes. Det är viktigt att du auktoriserar innan du synkroniserar eller spelar upp innehåll som du har hämtat från iTunes Store.

Om du har problem med att flytta dina data

Försök med följande alternativ om stegen ovan inte fungerar som du förväntat dig.

Avsluta andra appar i Windows

Använd dessa steg för att vara säker på att inga andra appar är öppna när du flyttar:

 1. Välj ett öppet program genom att trycka på Alt-Tabb.
 2. Avsluta det valda programmet genom att trycka på Alt-F4.

Kontrollera nätverksanslutningen

Visas din PC i Inställningsassistenten eller Flyttassistenten på din Mac? Kontrollera annars att datorerna är anslutna till samma nätverk. Du kan skapa isolerade nätverk genom att ansluta en enskild Ethernet-kabel mellan din Mac och PC.

Om Flyttassistenten fortfarande inte visar din PC stänger du av brandväggen på PC:n. Den kanske blockerar nätverksportar som Windows Flyttassistent behöver för att fungera. När överflyttningen är klar kan du aktivera brandväggen igen.

Stäng av antivirusprogram

Om Flyttassistenten inte öppnas på din PC stänger du av eventuella antivirusprogram på den. Försök sedan öppna Flyttassistenten igen. När överflyttningen är klar kan du aktivera antivirusprogrammet igen.

Om din PC inte är kompatibel med Flyttassistent

Det finns andra alternativ som du kan använda för att överföra data. Du kan till exempel använda en extern enhet eller fildelning för att kopiera viktiga data till din Mac.

Vilka data kan jag överföra?

Flyttassistenten låter dig välja vilka data du ska flytta till din Mac. Följande data flyttas för specifika appar och datatyper:

 

E-post, kontakter och kalendrar
Flyttassistenten flyttar e-postmeddelanden, kontoinställningar, kontakter och möten. Detta beror på vilken version av Windows och vilka konton du har.

Outlook
Flyttassistenten har stöd för följande data från 32-bitarsversioner av Outlook i Windows XP och senare:

 • Personer flyttas till Kontakter*
 • Möten flyttas till Kalendern
 • IMAP- och Exchange-inställningar och meddelanden flyttas till Mail
 • POP-inställningar och meddelanden flyttas till Mail*

Flyttassistenten har inte stöd för 64-bitarsversioner av Outlook. Du kan flytta Mail, Kontakter eller Kalendrar från Outlook 2013 eller Outlook 2016 genom att logga in och ange innehållet på din Mac manuellt.

Bilder

Foton och andra bilder kopieras till din hemmamapp. Du kan lägga till filerna i Bilder. Efter flytten kan du öppna Bilder och låta det söka på Mac-datorn efter bilder som kan importeras.

Andra filer
Du kan också välja om följande filer ska flyttas med eller inte:

 • Filer i den överordnade mappen för den inloggade PC-användarens hemkatalog
 • Icke-systemfiler i Windows- eller Program-mapparna
 • Överordnade mappar i användarens Windows-systemdisk
 • Överordnade mappar på andra lokala diskar kopplade till din PC

Outlook Express
Flyttassistenten har stöd för följande data från Outlook Express i Windows XP:

 • Personer flyttas till Kontakter
 • IMAP-inställningar och meddelanden flyttas till Mail
 • POP-inställningar och meddelanden flyttas till Mail*

Windows Live Mail
Flyttassistenten har stöd för följande data från Windows Live Mail i Windows Vista och senare:

 • IMAP-inställningar och meddelanden flyttas till Mail
 • POP-inställningar och meddelanden flyttas till Mail*

Windows Mail
Flyttassistenten har stöd för följande data från Windows Mail i Windows Vista och senare: Det enda undantaget är appen Mail för Windows 8.

 • IMAP-inställningar och meddelanden flyttas till Mail
 • POP-inställningar och meddelanden flyttas till Mail*
 • Personer flyttas till Kontakter

Bokmärken
Bokmärken från Internet Explorer, Safari för Windows och Firefox överförs till Safari.

iTunes-innehåll
Musik, filmer och andra iTunes-biblioteksfiler överförs till iTunes på din Mac.

Systeminställningar
Dina språk- och platsinställningar, startsidan i din webbläsare och anpassade skrivbordsbilder överförs till Systeminställningar i macOS.

*Flyttassistenten överför bara data i Mail och Kontakter som tillhör den inloggade Windows-användaren. Om du vill överföra data från ett annat användarkonto använder du Flyttassistenten igen när du är inloggad på det andra Windows-kontot. Varje gång du flyttar data skapar Mac ett nytt användarkonto.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: