Använd notiser i din Mac

Notiser är ett bra sätt för dina appar att hålla dig informerad. De visas i övre högra hörnet på skärmen. Läs mer om hur du anpassar varningar och använder funktioner som Notiscenter och Stör ej.

Notiscenter

        Notiscenter

Använda Notiscenter

I Notiscenter visas notiser, exempelvis kalenderaviseringar eller missade FaceTime-samtal. I Notiscenter får du också snabb åtkomst till widgetar som visar information från dina appar.

Klicka på Notiscenter i övre högra hörnet av skärmen för att öppna Notiscenter och välj sedan vad du vill göra:

  • Lägga till och ta bort widgetar: Klicka på fliken Idag, klicka på Redigera längst ned och klicka på Lägg till-knappen eller Ta bort-knappen.
  • Ordna om widgetar: Klicka på fliken Idag, klicka på Redigera längst ned och dra en widget till en ny plats.
  • Hämta fler widgetar: Klicka på fliken Idag, klicka på Redigera längst ned och klicka på App Store. 
  • Visa missade notiser: Klicka på Notiser. 
  • Öppna snabbt Stör ej och Night Shift: Svep ned och klicka på av- eller på-knapparna.

Läs om hur du sparar resultat från Siri i Notiscenter. 

Anpassa aviseringar eller stäng av dem

  1. Välj Apple-menyn () > Systeminställningar och klicka sedan på Notiser.
  2. Välj en app i kolumnen till vänster.
  3. Välj Banderoller eller Varningar. Välj Ingen om du inte vill ha notiser för appen.

Vissa appar har också ljud, brickor och andra notisalternativ.

Notisalternativ i inställningar för Notiser

Använd Stör ej

Stör ej gör inkommande samtal och notiser ljudlösa och inaktiveras automatiskt när Mac-datorn är ansluten till en tv eller projektor. Välj Apple-menyn () > Systeminställningar och klicka på Notiser om du vill välja när Stör ej ska vara på eller av. 

Stör ej i inställningar för Notiser

Läs mer

Om du vill ha mer information om Notiser klickar du på Hjälp-knappen  i inställningar för Notiser.

Publiceringsdatum: