Nollställa NVRAM på din Mac

Om en eller flera inställningar som sparats i NVRAM inte fungerar som förväntat på en Intel-baserad Mac kan det hjälpa att nollställa NVRAM.

Behöver du nollställa NVRAM?

NVRAM (eller PRAM) är en liten mängd minne som din Mac använder för att lagra och snabbt komma åt vissa systeminställningar som ljudvolym, skärmupplösning, val av startdisk och tidszon. Dessa inställningar varierar beroende på Mac-datorn och de enheter du använder med den.

Normalt kan du hantera dessa inställningar i Systeminställningar, utan att nollställa NVRAM. Om en eller flera inställningar fortfarande inte fungerar som förväntat kan det hjälpa att nollställa NVRAM. Att nollställa NVRAM rekommenderas också som det sista steget innan du säljer, ger bort eller byter in en Intel-baserad Mac.

 


Om du har en Mac med Apple-chip

Ta reda på om du har en Mac med Apple-chip

Stegen för att nollställa NVRAM gäller inte Mac-datorer med Apple-chip och behövs inte på dessa datorer.

 


Om du har en Intel-baserad Mac

Om du inte använder en Mac med Apple-chip, använder du en Intel-baserad Mac.

Så här nollställer du NVRAM

AlternativtangentenpluskommandotangentenplusP-tangentenplusR-tangenten

  1. Stäng av datorn.
  2. Slå på din Mac och tryck sedan omedelbart på och håll ner följande fyra tangenter samtidigt: Alternativ, Kommando, P, R.
  3. Släpp tangenterna efter cirka 20 sekunder. Det kan verka som att Mac-datorn startar om. Du kan till exempel höra ett startljud mer än en gång eller se Apple-logotypen mer än en gång.
  4. När din Mac har startat kan du behöva justera alla systeminställningar som har nollställts.

 


Läs mer

  • Om din Mac inte verkar känna igen Alternativ-Kommando-P-R under uppstart läser du i riktlinjer för att använda starttangentkombinationer.
  • Om du använder en stationär Mac istället för en bärbar dator och inställningar som ljudvolym eller tidszon nollställs varje gång du stänger av och kopplar ur din Mac, kan du behöva lämna in Mac-datorn på service för att byta ut det lilla batteriet som NVRAM använder för att behålla inställningarna när din Mac är frånkopplad. 
Publiceringsdatum: