Nollställ NVRAM eller PRAM på din Mac

Om din Mac har problem som har att göra med inställningar som finns lagrade i NVRAM eller PRAM kan du behöva nollställa NVRAM eller PRAM.

NVRAM (nonvolatile random-access memory) är en liten mängd minne som Mac-datorn använder för att lagra vissa inställningar och snabbt komma åt dem. PRAM (Parameter-RAM) sparar liknande information. Stegen för att nollställa NVRAM och PRAM är desamma.

Inställningarna som kan sparas i NVRAM är ljudvolym, skärmupplösning, val av startskiva, tidszon och information om senaste kernelkrasch. Inställningar som lagras i NVRAM beror på din Mac-dator och vilka enheter du använder tillsammans med datorn.

Om du upplever problem som har att göra med dessa eller andra inställningar kan du behöva nollställa NVRAM. Om Mac-datorn exempelvis startar med en annan startskiva än den du valt i inställningarna för Startskiva, eller om ett frågetecken visas kort när du startar Mac-datorn, kan du behöva nollställa NVRAM.

Så här nollställer du NVRAM

AlternativtangentenpluskommandotangentenplusP-tangentenplusR-tangenten

Stäng av din Mac, starta den igen, tryck direkt in och håll ned de här fyra tangenterna samtidigt: Alternativ, Kommando, P och R. Håll tangenterna nedtryckta i ungefär 20 sekunder. Under denna tid kan det se ut som om din Mac startar om.

Om din Mac har ett lösenord för fast mjukvara har den här tangentkombinationen ingen effekt eller gör att din Mac startar från Återställning för macOS. Stäng av lösenordet för fast mjukvara innan du nollställer NVRAM.

När din Mac-dator har startat kanske du vill öppna Systeminställningar och justera inställningar som har nollställts, som ljudvolym, skärmupplösning, val av startskiva eller tidszon.

Läs mer

  • Om du använder en stationär Mac-dator istället för en bärbar och inställningar som ljudvolym eller tidszon nollställs varje gång du stänger av eller kopplar från din Mac kan du behöva byta ut batteriet i datorn. Det lilla batteriet sitter på datorns moderkort och hjälper NVRAM att behålla inställningarna när Mac-datorn är frånkopplad. Du kan ta med datorn till en Apple-servicepartner för att byta batteri.
  • Om du har problem med att ställa in viloläge, väcka eller ladda batteriet till en bärbar Mac-dator eller andra strömrelaterade symtom, kan du behöva nollställa systemhanteraren (SMC) istället.
Publiceringsdatum: