Om du inte kan ringa eller ta emot samtal på iPhone

Du kanske inte kan ringa eller ta emot samtal på din iPhone om vissa inställningar är aktiverade, om du inte har uppdaterad programvara eller om det är fel på nätverket.

Läs om vad du ska göra om du ser ”Ingen service” eller ”Söker” i statusfältet. Om du inte kan ringa eller ta emot samtal på iPhone följer du stegen nedan och testar efter varje steg:

Kontrollera iPhone-inställningarna

 1. Avaktivera och aktivera flygplansläge. Gå till Inställningar och aktivera Flygplansläge, vänta fem sekunder och stäng sedan av det.
 2. Kontrollera inställningarna för Stör ej. Gå till Inställningar > Stör ej och se till att det är avstängt.
 3. Se efter om det finns några blockerade telefonnummer. Gå till Inställningar > Telefon > Blockerade kontakter.
 4. Kontrollera om Vidarekoppling av samtal är på. Gå till Inställningar > Telefon > Vidarekoppling och se till att det är avstängt.
 5. Kontrollera om Tysta okända nummer är aktiverat. Om inställningen är aktiverad kan bara personer som finns i Kontakter eller listan Senaste ringa dig. De kan också ringa om deras nummer finns angivet i Mail eller om de skickat meddelande till dig från samma nummer. Lägg till numret i Kontakter för att se till att telefonen ringer. Samtal från vissa tredjepartsappar går kanske inte igenom.

Uppdatera mjukvaran

 1. Kontrollera om det finns någon uppdatering av operatörsinställningarna.
 2. Kontrollera om det finns en uppdatering till iOS-programvaran. Vissa uppdateringar kan kräva en Wi-Fi-anslutning.

Ta ut och sätt i SIM-kortet

Om din iPhone har ett SIM-kort ska du ta ur SIM-kortet och sätta i det igen.

Kontakta operatören

Kontrollera följande när du kontaktar din operatör:

 • Att kontot är inställt för användning av iPhone.
 • Att det inte finns några lokala avbrott i tjänsten.
 • Att ditt konto inte har en fakturarelaterad blockering.
 • Att problemet med dina samtal inte beror på operatörens system.

Kontrollera nätverksinställningarna

 1. Nollställ dina nätverksinställningar. Gå till Inställningar > Allmänt > Nollställ > Nollställ nätverk. Då raderas alla aktuella inställningar som sparats på telefonen, inklusive Wi-Fi-lösenord, prioriterade nätverk och VPN-inställningar.
 2. Prova att ringa eller ta emot samtal när du befinner dig på en annan plats.
 3. Växla till ett annat nätverksband. Gå till Inställningar > Mobilnät > Alternativ för mobildata > Aktivera LTE och stäng av Aktivera LTE, 4G eller 3G (alternativet varierar beroende på operatör och modell).

Få mer hjälp

Om du fortfarande inte kan ringa eller ta emot samtal kan du återskapa din iPhone som en ny enhet. Om problemet kvarstår efter återskapningen kontaktar du Apple-supporten och följer sedan stegen för att slutföra din begäran.

 

Publiceringsdatum: