Om du inte kan ringa eller ta emot samtal på iPhone

Du kanske inte kan ringa eller ta emot samtal på din iPhone om vissa inställningar är aktiverade, om du inte har uppdaterad programvara eller om det är fel på nätverket.

Kontakta operatören

Kontrollera följande när du kontaktar din operatör och se till att:

 • Ditt konto är inställt för att använda din iPhone.
 • Det inte förekommer några lokala driftsavbrott.
 • Ditt konto inte har spärrats till följd av ett fakturaproblem.
 • Det inte är något fel med dina samtal i operatörens system.

Uppdatera mjukvaran

 1. Kontrollera om det finns en uppdatering för operatörsinställningarna.
 2. Kontrollera om det finns en iOS-mjukvaruuppdatering. Vissa uppdateringar kan kräva en wifi-anslutning.

Kontrollera dina inställningar

Om du inte kan ringa eller ta emot samtal på din iPhone följer du stegen nedan och testar efter varje steg.

Kontrollera dina nätverksinställningar

 1. Nollställ dina nätverksinställningar. Gå till Inställningar > Allmänt > Överför eller Nollställ iPhone > Nollställ > Nollställ nätverksinställningar. Detta kommer att radera alla aktuella sparade inställningar, inklusive wifi-lösenord, föredragna nätverk och VPN-inställningar.
 2. Försök att ringa eller ta emot samtal på en annan plats.

Kontrollera iPhone-inställningarna

 1. Slå Flygplansläge på och av. Gå till Inställningar och aktivera Flygplansläge, vänta fem sekunder och stäng sedan av det.
 2. Kontrollera Stör ej. Gå till Inställningar > Fokus > Stör ej och se till att det är avstängt. Lär dig hur du använder Fokus på din iPhone eller iPad.
 3. Kontrollera om det finns blockerade telefonnummer. Gå till Inställningar > Telefon > Blockerade kontakter.
 4. Kontrollera vidarekoppling. Gå till Inställningar > Telefon > Vidarekoppling och se till att det är avstängt.
 5. Kontrollera Tysta ned okända uppringare. Gå till Inställningar > Telefon > Tysta ned okända uppringare. Om inställningen är aktiverad kan bara personer som finns i Kontakter eller Senaste ringa dig. De kan också ringa om deras nummer finns angivet i Mail eller om de skickat ett meddelande till dig från samma nummer. Lägg till numret i Kontakter för att se till att telefonen ringer. Samtal från vissa tredjepartsappar går kanske inte igenom.

Vill du undvika att missa samtal från en kontakt lägger du till personens nummer i Kontakter för att vara säker på att din telefon ringer.

Läs mer

Publiceringsdatum: