Uppdatera dina operatörsinställningar manuellt på en iPhone eller iPad

Med uppdateringar av operatörsinställningar kan din operatör uppdatera nätverk och relaterade inställningar för att förbättra mobilnätverksanslutningar och prestanda. Med uppdateringar av operatörsinställningar kan också support för nya funktioner som 5G eller wifi-samtal läggas till.

När en uppdatering av operatörsinställningar blir tillgänglig ombes du att installera den. Installationen tar mindre än en minut och du kan fortsätta använda enheten normalt. Om din operatör släpper en obligatorisk uppdatering visas knappen OK i stället för knappen Uppdatera för att visa att uppdateringen har hämtats och installerats.

Om du avvisar installationsmeddelandet kan du uppdatera operatörsinställningar manuellt genom att följa dessa steg:

  1. Se till att din enhet är ansluten till wifi eller mobilnät.

  2. Tryck på Inställningar > Allmänt > Om.

  3. Följ anvisningarna på skärmen för att installera operatörsuppdateringen.

Om du ställer in ett nytt eSIM-kort eller sätter i ett nytt SIM-kort i din iPhone eller iPad kan du behöva hämta operatörsinställningarna för din nya operatör.

Tryck på Inställningar > Allmänt > Om och titta bredvid Operatör för att se vilken version av operatörsinställningarna enheten har. Tryck på versionsnumret för att se mer information om operatören. Kontakta din operatör för att verifiera att du har installerat de senaste operatörsinställningarna.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: