Använda Hör allt med Made for iPhone-märkta hörapparater

Med Hör allt fungerar din iPhone, iPad eller iPod touch som en fjärrmikrofon som skickar ljud till en Made for iPhone-märkt hörapparat. Hör allt kan vara användbart om du vill höra ett samtal i ett rum med mycket ljud eller höra någon som står längre bort i rummet.

Du kan använda Hör allt med en iOS-enhet som fungerar med Made for iPhone-märkta hörapparater.

Aktivera Hör allt

 1. Tryck på inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Hörapparater.
 2. Tryck på din hörapparat under Enheter.
 3. Tryck på Starta Hör allt.
 4. Placera enheten framför personen som du vill höra på.

Avaktivera Hör allt

 1. Tryck på inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Hörapparater.
 2. Tryck på namnet på din hörapparat under Enheter.
 3. Tryck på Stoppa Hör allt.


           

Med hjälpmedelsgenvägen

Du kan även använda hjälpmedelsgenvägen för att aktivera eller avaktivera Hör allt eller kontrollera andra funktioner för hörapparaten. Du kan använda hjälpmedelsgenvägen genom att trycka snabbt tre gånger på hemknappen.

Från hjälpmedelsgenvägen kan du:

 • Starta eller avbryta Hör allt
 • Visa batteritiden
 • Justera volymen för en av eller båda hörapparaterna
 • Välja en förinställning för ljud

Du använder hjälpmedelsgenvägen från låsskärmen genom att gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Hörapparater och slå på Reglera från låst skärm.

Skaffa hjälp om du inte ser Hör allt

 1. Kontrollera att hörapparaten är ansluten till enheten. Du kan behöva parkoppla eller återansluta hörapparaten.
 2. Kontrollera att hörapparaten visas bredvid AirDrop i Kontrollcenter. Du kanske har valt en annan ljudenhet.
 3. Om det visas ett annat tillbehör här, trycker du på det och väljer sedan hörapparaten från listan som visas.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: