Använda Hör allt med Made for iPhone-märkta hörapparater

Med Hör allt fungerar din iPhone, iPad eller iPod touch som en fjärrmikrofon som skickar ljud till en Made for iPhone-märkt hörapparat. Hör allt kan vara användbart om du vill höra ett samtal i ett rum med mycket ljud eller höra någon som står längre bort i rummet.

Du kan använda Hör allt med en iOS-enhet som fungerar med Made for iPhone-märkta hörapparater.

Aktivera Hör allt

 1. Gå till Inställningar > Hjälpmedel och välj Hörapparater.
 2. Tryck på namnet på din hörapparat under MFi-hörapparater.
 3. Tryck på Starta Hör allt.
 4. Placera enheten framför personen som du vill höra på.

 

Slå av Hör allt

 1. Tryck på Inställningar > Hjälpmedel och välj Hörapparater.
 2. Tryck på namnet på din hörapparat under MFi-hörapparater.
 3. Tryck på Stoppa Hör allt.

 


Använda Hjälpmedelsgenväg

Du kan även använda Hjälpmedelsgenväg för att slå på eller av Hör allt eller för att styra andra funktioner i din hörapparat. Ställ in Hjälpmedelsgenväg så att det inkluderar Hör allt. Tryck snabbt tre gånger på hemknappen för att använda Hjälpmedelsgenväg. Tryck snabbt tre gånger på sidoknappen på iPhone X eller senare.

Hjälpmedelsgenväg låter dig göra följande:

 • Starta eller avbryta Hör allt
 • Visa batteritiden
 • Justera volymen för en eller båda hörapparaterna
 • Välja en förinställning för ljud

Du använder Hjälpmedelsgenväg från låsskärmen genom att gå till Inställningar > Hjälpmedel och sedan aktivera Reglera från låst skärm.

Få hjälp om du inte ser Hör allt

 1. Se till att din hörapparat är ansluten till din iPhone. Du kanske måste parkoppla eller återansluta din hörapparat.
 2. Se till att din hörapparat syns bland valen av enheter där kontrollerna för uppspelning finns i Kontrollcenter. 
 3. Om det visas ett annat tillbehör här, trycker du på det och väljer sedan hörapparaten från listan som visas.

 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: