Använda Hör allt med Made for iPhone-märkta hörapparater

Med Hör allt fungerar din iPhone, iPad eller iPod touch som en fjärrmikrofon som skickar ljud till en Made for iPhone-märkt hörapparat. Hör allt kan vara användbart om du vill höra ett samtal i ett rum med mycket ljud eller höra någon som står längre bort i rummet.

Du kan använda Hör allt med en iOS-enhet som fungerar med Made for iPhone-märkta hörapparater.

Aktivera Hör allt

Skärmen för inställning av hörapparater

 1. Tryck på Inställningar> Allmänt > Hjälpmedel> MFi-hörapparater.
 2. Tryck på din hörapparat under Enheter.
 3. Tryck på Starta Hör allt.
 4. Placera enheten framför personen som du vill höra på.

 

Slå av Hör allt

Skärmen för inställning av Hör allt

 1. Tryck på Inställningar> Allmänt > Hjälpmedel> MFi-hörapparater.
 2. Tryck på namnet på din hörapparat under Enheter.
 3. Tryck på Stoppa Hör allt.

 


 skärm som visar Hjälpmedelsgenväg på iPhone          

Använda Hjälpmedelsgenväg

Du kan även använda Hjälpmedelsgenväg för att slå på eller av Hör allt eller för att styra andra funktioner i din hörapparat. Ställ in Hjälpmedelsgenväg så att det inkluderar Hör allt. Tryck snabbt tre gånger på hemknappen för att använda Hjälpmedelsgenväg. Tryck snabbt tre gånger på sidoknappen på iPhone X eller senare.

Hjälpmedelsgenväg låter dig göra följande:

 • Starta eller avbryta Hör allt
 • Visa batteritiden
 • Justera volymen för en eller båda hörapparaterna
 • Välja en förinställning för ljud

Använd Hjälpmedelsgenväg från låsskärmen genom att gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > MFi-hörapparater och slå på Reglera från låst skärm.

skärm som visar kontroller för uppspelning på iPhone

Få hjälp om du inte ser Hör allt

 1. Kontrollera att hörapparaten är ansluten till enheten. Du kan behöva parkoppla eller återansluta hörapparaten.
 2. Se till att din hörapparat syns bland valen av enheter där kontrollerna för uppspelning finns i Kontrollcenter. 
 3. Om det visas ett annat tillbehör här, trycker du på det och väljer sedan hörapparaten från listan som visas.

 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: