Återskapa din Mac från en säkerhetskopia

Använd Flyttassistent för att överföra filerna från en Time Machine-säkerhetskopia till din Mac.

Om du har gjort en Time Machine-säkerhetskopia av din Mac kan Flyttassistent använda säkerhetskopian för att återskapa dina personliga filer, inklusive appar och allt på ditt användarkonto.

Om du föredrar att endast återskapa några enstaka filer eller tidigare versioner av dessa filer kan du läsa mer om hur du använder Time Machine för att återskapa specifika filer.

Så här använder du Flyttassistent

 1. Om du behöver installera om macOS gör du det innan du fortsätter. Om Mac-datorn exempelvis startar med ett blinkande frågetecken behöver du först installera om macOS.
 2. Kontrollera att hårddisken för säkerhetskopiering i Time Machine är ansluten till din Mac och är påslagen.
 3. Öppna Flyttassistent på din Mac. Det finns i mappen Verktygsprogram i mappen Program.
  Om din Mac startar med en inställningsassistent som frågar efter uppgifter om ditt land och nätverk fortsätter du till nästa steg, eftersom inställningsassistenten innehåller en flyttassistent.
 4. När du blir tillfrågad om hur du vill överföra informationen väljer du alternativet att överföra från en Mac, Time Machine-säkerhetskopia eller startskiva. Klicka sedan på Fortsätt.
  Flyttassistent: Hur vill du överföra din information?
 5. Välj din Time Machine-säkerhetskopia och klicka sedan på Fortsätt.
  Flyttassistent: Välj källa
 6. Välj en säkerhetskopia och klicka på Fortsätt.
  Flyttassistent: Välj säkerhetskopia
 7. Markera den information som ska överföras.

  I det här exemplet är John Appleseed ett macOS-användarkonto. Om kontot har samma namn som ett konto som redan finns på din Mac uppmanas du att antingen ändra det gamla kontots namn eller ersätta kontot på din Mac. Om du byter namn kommer det gamla kontot visas som en separat användare på din Mac med en separat hemmapp och inloggning. Om du ersätter kommer det gamla kontot att ta bort och sedan ersätta kontot på din Mac, inklusive allt innehåll i hemmappen.
  Flyttassistent: Välj vilka uppgifter som ska överföras
 8. Klicka på Fortsätt för att starta överföringen. Stora överföringar kan ta flera timmar att slutföra.  


Om du behöver hjälp kontaktar du Apple-supporten.


Publiceringsdatum: