Återskapa din Mac från en säkerhetskopia

Läs om att överföra alla filer från din Time Machine-säkerhetskopia från din Mac.

Om du använde Time Machine till att skapa en säkerhetskopia av din Mac kan du återskapa dina filer från den säkerhetskopian. Det kanske du bör göra efter att de ursprungliga filerna har raderats från din Mac eller om hårddisken (eller SSD-enheten) i din Mac har raderats eller ersatts, som under en reparation.

Återskapa från en Time Machine-säkerhetskopia

När du återskapar från en Time Machine-säkerhetskopia kan du välja att återskapa alla dina filer eller att återskapa både Mac-datorns operativsystem (macOS) och alla dina filer.

Återskapa alla dina filer

 1. Se till att hårddisken för säkerhetskopiering som du har valt för Time Machine är ansluten och påslagen, och starta sedan Mac-datorn.
  • Om din Mac startar med en inställningsassistent som ber om information som ditt land, tangentbord och nätverk fortsätter du till steg 2. 
  • Om din Mac startar i Finder öppnar du Flyttassistent, som finns i mappen Verktygsprogram i mappen Program. Klicka på Fortsätt i det första Flyttassistent-fönstret och fortsätt sedan till steg 2.
  • Om din Mac inte startar hela vägen eller om du vill återskapa det macOS som du använde när du skapade säkerhetskopian, följer du stegen för att återskapa både macOS och dina filer.
 2. När du tillfrågas om hur du vill överföra informationen väljer du alternativet att överföra från en Mac, Time Machine-säkerhetskopian eller startskivan. Klicka sedan på Fortsätt.
  Flyttassistent-fönster
 3. Välj din Time Machine-säkerhetskopia och klicka sedan på Fortsätt.
  Flyttassistent-fönster
 4. Om du uppmanas att välja i en lista med säkerhetskopior ordnade efter datum och tid väljer du en säkerhetskopia och klickar på Fortsätt.
  Flyttassistent-fönster
 5. Välj informationen du vill överföra och klicka sedan på Fortsätt för att starta överföringen. Den här skärmen kan se annorlunda ut på din Mac:
  Flyttassistent-fönster
 6. Om du har mycket innehåll kan överföringen ta flera timmar att slutföra. När överföringen är slutförd startar du om din Mac och loggar in på det flyttade kontot för att se dess filer.

Återskapa både macOS och dina filer

Dessa steg raderar din hårddisk. Använd sedan din säkerhetskopia till att återskapa både dina filer och den specifika versionen av macOS som du använde när du skapade säkerhetskopian.

 1. Se till att hårddisken för säkerhetskopiering i Time Machine är ansluten och påslagen.
 2. Starta Mac-datorn och håll sedan omedelbart ned Kommando (⌘)-R för att starta från macOS Återställning.
 3. När fönstret för macOS-verktyg visas väljer du alternativet för att återskapa från en Time Machine-säkerhetskopia.
 4. Klicka på Fortsätt och klicka sedan på Fortsätt igen på nästa skärm.
 5. Välj din hårddisk för säkerhetskopiering i Time Machine som källa för att återskapa och klicka sedan på Fortsätt.
  Om säkerhetskopieringsenheten är krypterad uppmanas du att låsa upp den. Ange administratörslösenordet som du använde när du ställde in Time Machine och klicka sedan på Fortsätt.
 6. Välj en säkerhetskopia och klicka sedan på Fortsätt.
 7. Välj hårddisken på din Mac (eller en annan målenhet) som ska ta emot innehållet i säkerhetskopian och klicka sedan på Återskapa eller Fortsätt.
  Om din Mac har FileVault påslaget uppmanas du att låsa upp enheten. Ange administratörslösenordet för din Mac och klicka sedan på Återskapa.
 8. Startar om Mac-datorn när du är klar. 

Återskapa specifika filer


Publiceringsdatum: